OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından geçtiğimiz günlerde İstihdam Raporu yayınlandı. 

OECD tarafından geçtiğimiz günlerde İstihdam Raporu yayınlandı. Rapora göre, ortalama işsizlik oranı %5.9 iken Türkiye’de ise işsizlik oranı %11.2 olarak açıklandı.

OECD İstihdam Raporu

Türkiye, dünyada istihdam odağında yapılan değerlendirmelerde birçok alanda en kötü ülkeler arasında yer aldı. OECD raporuna göre bu alanlar; işsizlik, istihdam oranı, emeğin eksik kullanımı ve reel ücret artışı olarak gözüküyor.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü (OECD), yayınladığı bu raporda istihdam oranlarını da açıkladı. Bu oranlar İzlanda’da %87.2, İsveç’te %81.8, Japonya’da %80.3, Türkiye’de ise %55.3 olarak kayıtlara geçti. Türkiye, “finans krizi dönemi”ne göre istihdamda artış kaydetse de OECD ülkeleri arasında son sırada yerini aldı. Türkiye %45’i aşan bir oranla iş aramayanlar, işsizler ile gönülsüz yarı zamanlı çalışanları içeren emeğin kullanımında ilk sırada yerini aldı.

OECD genelinde reel ortalamada yıllık ücretler 2007-2017 dönemi 2000-2007 dönemine göre gerilemiş olarak gözüküyor. Türkiye’nin yanı sıra ABD, İspanya ve İtalya’da da bu anlamda bir gerileme olduğu gözlemlendi.

Bu arada raporda OECD ülkelerinde 2017 yılında reel ücretler %0.3 seviyelerinde olduğu görülüyor. Türkiye’de ise reel ücretler konusunda düşüş yaşanmış. Buna göre; Türkiye’de 2017’nin ilk ve ikinci çeyreğinde yıllık reel ücretlerde %1 seviyesinde artış kaydedildi. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise %3 seviyesinde gerileme kaydedildi.

Özellikle son dönemlerde sanayide yaşanan verimlilik artışları ücretlere yansımadı. Bu yüzden son yıllarda reel birim ücretlerinde önemli düşüş yaşandı. 2008’de yaşanan finansal kriz sonrasında küresel emek piyasalarındaki zayıf ücret artışı dikkat çekti. Haliyle işçiler arasındaki ücret eşitsizlikleri de artmış oldu.

Nominal Artış Geriledi

OECD raporuna göre, dünyada büyüme rakamları kriz öncesi seviyelere döndü fakat ücret artışları sönük kaldı. Nominal ücret artışı 10 yıl öncesine göre yarıya indi. 10 yıl önce ortalama yıllık nominal ücret artışı %5.8 oranındaydı. Bu oran 2017’nin son çeyreğinde %3,2’ye geriledi. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, kapsayıcı büyüme için toplumsal tarafların daha yakın işbirliği yapması ve iyi düşünülmüş politika önlemleri alınması gerektiğini söyledi.

OECD ortalamasına göre kriz öncesinde üretkenlik artışının oranı yüzde 2,3 olarak  son 5 yılda ise bu oran 1.2’ye geriledi. ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Britanya, Japonya, İtalya ve Fransa gibi birçok ülkede bu oran %1’in altına indi.  Üretkenlik artışı teknoloji ve yenilik (inovasyon) odaklı büyük ölçekli firmalarda büyük oldu. Diğer firmalarda ise haliyle üretkenlik artışları epey bir zayıfladı.

Öte yandan, OECD ülkelerinin çoğunluğunda son iki 10 yılda ortalama reel ücret artışı, emek üretkenliğindeki artışın gerisinde kaldı ve katma değerden emeğin aldığı pay düştü. OECD’de 2017’de ortalama büyüme oranı %2.6 oldu. Nominal saatlik ücret artışı %4,8’den %2.1’e düştü. Aynı dönemde reel ücret artışı ise %1 düştü.


💡 İşgücü Piyasası Araştırması

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.