Sürdürülebilir marka yönetimi için dijitali de içeren yeni bir kavram gerekiyordu. Bu kavram “dijital markalaşma” olarak adlandırıldı. 

Marka denilince; bir isim, terim, sembol ya da bir kurumu diğerlerinden ayıran özellikler akla gelir. Günümüzde markaların varlıklarını korumaları ve gelişen çağa ayak uydurabilmeleri için dijital ortamda da yer bulmaları gerekiyor. Kısacası artık geleneksel anlamda “markalaşma” tek başına yetmiyor. Sürdürülebilir marka yönetimi için dijitale de ihtiyaç var.

Dijital ortamda varlıklarını devam ettirmek isteyen kurum ve ya kuruluşlar daha önce ortaya koydukları “marka” kimliklerini dijital ortamlarda da konumlandırmalı ve dijital marka konumlandırmasını yaparken de birden çok kanala hitap etmelidir. Bunu salt markalaşma ile ifade etmek yetersiz kaldığı için “dijital markalaşma” şeklinde bir kavramsallaştırma yapıldı.

Dijital Markalaşma Nedir?

Bütünleşik pazarlamanın bir alt dinamiği olarak konumlandırılan ve fakat sınırlılığı olan yeni nesil bir kavram olan dijital markalaşma; dijital pazarlama ve marka yönetimi – iletişimi süreçlerinin bütünleşik bir anlayışla gerçekleştirilmesi anlamına geliyor.

Branding Türkiye‘nin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni, Dijital Markalaşma Uzmanı, Sosyal Medya Stratejisti ve Yazar Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılan dijital markalaşma Branding Türkiye’de yayınlanan “Dijital Markalaşma Nedir? Niye Önemsenmiyor?” başlıklı makalede şöyle açıklanıyor:

“Dijital markalaşma; bütünleşik pazarlama denilen o çatı kavramın içerisinde yer alan 100+ kavram, süreç ve uzmanlıklardan biridir. Dijital markalaşma; dijital pazarlamanın altındaki kavram, süreç ya da uzmanlıkların bir bütün halinde kullanılarak veya kurgulanarak gerçekleştirilmesidir. Lakin yalnızca dijital pazarlama sürecinin dört dörtlük uygulanması dijital markalaşma anlamına gelmez. Zira dijital markalaşma; geleneksel kavram, süreç ve uzmanlıklardan da beslenir. Her ne kadar geleneksel pazarlamadan beslenme ihtimali olsa da dijital markalaşmada odak dijitaldir. Kısacası dijital markalaşma bir sonuçtur. Daha ziyade bir hedeftir.”

Multidisipliner Bir Kavram

Başka bir deyişle, dijital markalaşma; birden fazla kanal tarafından desteklenen multidisipliner bir kavramdır. Bir reklamveren olarak temel amaç, iki yönlü iletişimi maksimum kılan ve marka için daha iyi dönüşüm oranları yaratan kanalları bulmaktır. Bu kanalları kısaca sıralarsak:

 • Yeni Medya Pazarlaması
 • Çapraz Medya Pazarlaması
 • Perakende Medya
 • İş Ortakları Aracılığıyla Pazarlama
 • Görüntülü Reklamcılık
 • İnternet Pazarlaması
 • E-posta Pazarlaması
 • Arama Motoru Pazarlaması
 • Sosyal Medya
 • Sosyal Ağlar
 • Online PR
 • Oyun İçi Reklam
 • Video Reklamcılığı
 • SMS Pazarlama (Hızarcı, 2018)

Pazarlamacılar tarafından “Dijital Markalaşma”nın hak ettiği değeri görmeye başlaması müşterilerin giderek artan taleplerinde saklıdır.

Tüm bu sebeplerle dijitalleşme ve dijital markalaşma, endüstri 4.0’ın ruhudur. Teknolojinin artık çok kısa zaman dilimleri içinde katlamalı olarak büyüdüğü bir dönemde dijital pazar yapısı dijital markalaşma kavramı üzerinden şekillenecek diyebiliriz. (Yıldız, 2018)

İlk kez Mürsel Ferhat Sağlam tarafından ortaya atılan ve kavramsallaştırılan “Dijital Markalaşma” kavramını Branding Türkiye yazarları ve konuşmacıları da kendi uzmanlıkları çerçevesinde işleyerek kavramın akademik ve sektörel anlamda gelişimine katkı sağlıyor.

Özetlemek ve yeniden vurgulamak gerekirse; hem dijital pazarlama ve hem de marka yönetimi – iletişimi ile ilgili tüm alt süreçleri barındıran dijital markalaşma kavramı, geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken çatı bir kavram özelliği taşıyor.

Dijital Markalaşma Ama Nasıl?

Bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye’deki makaleler, podcastler, infografikler ve videolar ile dijital markalaşma kavramına dair detayları öğrenmek mümkün.

Ayrıca Branding Türkiye’nin etkinlik odaklı alt markalarından biri olan Branding Türkiye Etkinlik tarafından çeşitli üniversitelerde “Dijital Markalaşma Zirvesi”, düzenlenerek kavramın “nedir”ine ve “nasıl”ına dair bilgi aktarımı da gerçekleştiriliyor.

Bu alanda kariyer hedefleyenler içinse Dijital Markalaşma Eğitimi I DME var. Son olarak Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kaleme alınan Dijital Markalaşma kitabı kavrama dair nedir, nasıl, niye sorularına yanıt verir cinsten.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.