Dijital Markalaşma Ve Renkler

Renklerin pazarlamaya etkisi üzerine hazırladığımız “Pazarlama Ve Renkler” adlı yazı dizisinin ardından renklerin yalnızca zevk meselesi olmadığını gördük ve renklerin bütünleşik pazarlama dolayısıyla da markalaşma konusunda ne denli etkili olduğunu anladık. Bu defa renkleri farklı bir açıdan ele alacağız. Konumuz: “Dijital Markalaşma Ve Renkler”

Dijital Markalaşma Nedir?

Dijital pazarlama uzmanı ve marka yöneticisi Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılan Dijital markalaşma, dijitalin odağında gerçekleştirilen aksiyonlar bütünüdür. Bu bütünün içerisinde; dijital pazarlama ve marka yönetimi – iletişimi süreçlerine dair tüm disiplinler ve kavramlar yer almaktadır.

Dijital markalaşmadan bahsetmek için dijitali merkez almak, ancak marka yönetimi ve iletişimi süreçlerini de bu merkezin bir parçası yaparak her iki disipline ait tüm alt kavramları bütünleşik şekilde uygulamak gerekir.


İlginizi ÇekebilirDijital Markalaşma Nedir? Niye Önemsenmiyor?


Dijital Markalaşma Ama nasıl?

Günümüzde kurumsallaşma yolundaki tüm firmalar teknolojinin hızına uyum sağlayarak; bütünleşik pazarlama süreçlerinde dijitali ağırlık noktası olarak kullansa da bunun sürdürülebilirlik anlamında faydalı olmadığını gördü. Bu noktada devreye dijital markalaşma kavramı giriyor. Bu kavramın temel iki alt disiplini ise; dijital pazarlama  ve marka yönetimi iletişimidir.

Dolayısıyla bu iki temel üst kavramın (dijital pazarlama & marka yönetimi – iletişimi) bünyesindeki tüm kavramlar ve süreçler büyük bir oranda ve bütünleşik bir şekilde uygulanarak dijital markalaşma disiplini gerçekleştirilir.

Dijitalleşen dünyada bir firmanın markalaşarak varlığını sürdürmesi ve yaygınlaşması öncelikle müşterinin dikkatini çekmekten geçiyor. Ayrıca bunun sürdürülebilirliği gerekiyor. Dikkati çekmek ve etkileşim dijital pazarlama ile mümkünken bunun devamlılığı marka yönetimi – iletişimi ile mümkündür.

Dijitalde rekabetin yoğun ve hızlı olması, alternatiflerin çoğalması ve/veya genişlemesi ile müşteri için yoğun bir mesaj trafiği başlar. Dolayısıyla müşterilerin nezdinde önemsenmek için markanın farklılaşmak ve özgün olmak, kültür ve imaj yaratmak gibi sorumlulukları vardır.

Dijital Markalaşma Neden Önemli

Endüstrinin 4.0 olduğu, buna ek olarak marka – pazarlama süreçlerinde 2.0’ın çoktan aşıldığı her şeyin dijitale entegre edildiği bir çağda yaşamaktayız. Bu doğrultuda dijital pazarlama süreçlerindeki verimliliği arttırmak adına ek bir disipline ihtiyaç olduğunu fark eden Marka Uzmanı Mürsel Farhat SAĞLAM, “Dijital Markalaşma”yı kavramlaştırmıştır.

Yalnızca akademik tez (lisans, yüksek lisans, doktora) sektörel ve akademik makaleler ya da bu alanda yazılan kitaplarla değil etkinlik, eğitim gibi aksiyonlarla dijital markalaşma kavramının içi doldurulmuştur.

Gerek ulusal ve gerekse global çapta büyümeyi hedefleyen firmalar günümüzün ve geleceğin trendi olan dijital markalaşma dönüşümünü tamamlamadan varlıklarını sürdüremeyecekler. Bu anlamda faaliyette bulunacak bir markanın ilk aksiyonu ise; marka kimliği ve marka kültürü oluşturmaktır.

Buna ek olarak dijital markalaşma kavramının uygulanması en temel anlamda şöyle bir öneme sahiptir; dijital markalaşma bir markanın rekabet yarışında avantajlı konuma geçerek üstünlük kazanmasını sağlar. Ayrıca dijital pazarlama aksiyonlarındaki sürdürülebilirlik yine dijital markalaşma ile mümkündür.


İlginizi Çekebilir: Dijital Markalaşma İçin Uygulanması Gereken 3 Tavsiye


Dijital markalaşmanın yan faydaları ise; dijital markalaşmaya uyumlu firmalar dijital inovasyonlara dair daha uyumludur. En azından dijital markalaşmayı uygulayan markalarda bu süreç kısalır. Ayrıca dijital markalaşma aracılığıyla doğru müşteriye doğru zamanda ulaşmakla kalınmaz, ulaşılan doğru müşterinin sadık bir tüketici olması dijital markalaşma ile sağlanır. Diğer bir ifadeyle dijital markalaşma müşteri ilişkilerini fanatik müşteri safhasına taşımaya katkı sağlar. e-Wom olarak tanımlanan süreçle memnun müşteri kısa sürede markayı online ve offline mecralarda anlatır.

Dijital Markalaşma Ve Renkler

Asıl konumuza geldik. Pazarlama Ve Renkler konulu yazı dizimizde tüm renklerle ilgili tüm detaylara yer vermiştik. O nedenle burada tüm renklere detaylı değinmeyeceğiz. Yalnızca pazarlama daha doğrusu bütünleşik pazarlama için büyük öneme sahip olan renklerin aslında dijital markalaşma için de önem taşıdığını anlatacağız.

Renklerin etkisini, gücünü biliyoruz. Her bir renk özel bir öneme ve çeşitli anlamlara sahip. İnsan psikolojisini ve hatta davranışını doğrudan etkileme gibi bir özelliğe sahip olan renkler elbette ki dijital markalaşma için de önem taşıyor. Bu amaçla renklerin anlamlarını ve dijital markalaşma için niye önemli olduklarını tek tek ama kısaca değerlendirelim.

Renklerin Anlamları

Gri

Teknolojiyi çağrıştırır. Bu doğrultuda dijital yönü ağır basan en belirgin renktir. Dikkatleri üstüne çeken parlak bir renk değildir. O yüzden dijital ortamda ziyaretçilerin / müşterilerin gözünü yormadan bir metni okumasını ve/veya bir videoyu izlemesini kolaylaştırır. Dijital odaklanma için idealdir.

Kırmızı 

Dikkatleri çeken, dinamik, samimi bir etkiye sahiptir. Dijital ortamda kısa sürede hatta milisaniyelik bir zamanda müşterinin içeriği fark edip durması beklenir. Bunun için kırmızı ideal bir seçimdir. Eğer ki tüketicinin merak duygusu tetiklenmek isteniyorsa kırmızı tercih edilmelidir.

Sarı

Yaratıcılığı ve bilgeliği çağrıştıran özgün fikirlerin gelişmesini sağlar. Dijital ortamda tıklanma sebebi olacak düzeyde çekici ve lüks bir etkiye sahiptir. Enerjik ve hareketlilik yönü olan sarı, markaya dinamik ruhlu müşteri kitlesini çekmekte yardımcı olur.

Pembe

Zihni  dinlendirici özelliği ile karşımıza çıkar. Dijital pazarlama süreçlerinde son zamanlarda en çok tercih edilen renklerden biridir.  Uzun süre markanızla ilgilenen müşterilerin anlık stresini giderir. İletişimi kolaylaştırır. Pembe ayrıca etkileşim halindeki müşterinin enerjisini yükselterek; markaya sadakat duymasına sebep olur.

Mavi

Evrenseldir. Global çapta hedefleri olan ve bunu dijital markalaşma ile gerçekleştirmeyi planlayan markalar için en ideal renktir. Hafızayı  güçlendirerek akla ilk gelen marka olma imkanı verir. Mavi profesyonellik kazandırır. Güven sağlamak istendiğinde mavi kullanılabilir.

Mor

Endüstrinin 4.0 olmasıyla birlikte dijitalleşmeye önem verilirken insan odaklı yaklaşım da ihmal edilmemiştir. Dijitalde mor rengin ağırlıklı kullanımı insan ruhuna hitap etmeyi sağlar. Sosyal ve reel ortamda her kültürden kişilerin olduğunu varsayalım. Böylesi bir durumda ilgi çeken ama yormayan ve ortamdaki herkesin duygularına hitap etmeyi amaçlayan bir duruş sergilemeniz gerekir. Bu durumda mor renk kullanılır. Dijitalde de durum farklı değildir.

Yeşil

İletişimi ve bağlılığı kuvvetlendirir. Yani dijital ortamda kullanılırsa içeriğin de aynı anlamda samimi biçimde düzenlenmesi gerekir. Aksi halde müşteri duygu karmaşası yaşar. Dijital markalaşma çalışmalarında etkileşim halindeki müşterilerin markaya sadakatini arttırır.

Siyah

Dijital markalaşmada siyahın kullanımı üstünlük ve başarıyı vurgulamaya yardımcı olur. Ayrıca lüksü temsil eder. Lük odaklı dijital markalaşma stratejilerinde kesinlikle öne çıkarılması gereken bir renktir. Estetik ve çarpıcı görünen siyah dijitaldeki kitleye profesyonelliği çağrıştırır. Tüm bunlar markaya olan güveni arttırır. Markanın bulunduğu kategorideki ürüne ihtiyaç duyulduğunda akla gelen ilk marka olma özelliği verir.

Turuncu 

Markaya ulusallık, yerellik özelliği kazandırır. Global çapta ise kültür ve sanata ilgi duyan kitlenin ilgisini toplar. Kararsızlığı azaltan mercan rengi ile satın alma süreci hızlanır. E-ticarette tercih edilmesi gerekir. Ayrıca online itibar yönetimi sürecinde kötümser gidişatı durdurma etkisine sahiptir.

Kahverengi

Eğer ki dijitalleşmenin yanında doğallık ön plana çıkarılmak isteniyorsa kahverengi tercih edilir. Markaya ekonomik anlamda güçlülük algısı kazandırır. Dijital ortamda marka-müşteri iletişimini olumlu yönde etkiler. Sosyal medya iletişiminde ön plana çıkarılması gereken bir renktir.

Beyaz

Ferah ve iç açıcı bir renktir. Kurumsal sitede ve içerik odaklı sitelerde ön planda olması gereken bir renktir. İnsan gözüne  hoş görünerek online ziyaretleri uzatma etkisine sahiptir. Devamlılık algısı vardır. Müşteri bu rengi algılarken bir taraftan da markaya olan bağlılığını gözetir. Düven duygusunu arttırır. Dijitaldeki marka etkileşimini sürekli kılar.

Sonuç

Dijital Markalaşma Ve Renkler konulu makalemizde asıl dikkat çekmek istediğimiz; dijital markalaşma olgusundan bahsetmemiz için öncelikle müşterilerin dikkatini, merakını, ilgisini çekecek ve bu ilgiyi sürekli kılacak aksiyonları analiz etmek gerektiğiydi.

Bu analizin bir parçası da renklerdir. O yüzden bu makaleyi dijital markalaşma ve renkler başlığıyla değerlendirmek ve bir farkındalık sağlamak istedik. Doğru renk birliktelikleri müşteriyi reelde olduğu gibi dijitalde de markaya yönlendirir. Kısacası renklerin dijital markalaşmadaki etkisini gözardı edemeyiz.

Kaynakça

  • Stratejik Marka Yönetimi (Dikeyeksen Yayınları) – Mürsel Ferhat SAĞLAM
  • Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri – Mehmet Akif ÇAKIRER
  • Branding Türkiye (brandingturkiye.com) 
Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir