“Pazarlama Ve Renkler” yazı dizisinin ardından renklerin yalnızca zevk meselesi olmadığını gördük. Bu defa renkleri farklı bir açıdan ele alacağız. Konumuz: “Dijital Markalaşma Ve Renkler”

Renklerin pazarlamaya etkisi üzerine hazırlayarak Branding Türkiye’de yayınlamış olduğumuz “Pazarlama Ve Renkler” adlı yazı dizisinin ardından renklerin yalnızca zevk meselesi olmadığını gördük. Diğer bir ifadeyle renklerin bütünleşik pazarlama dolayısıyla da markalaşma konusunda ne denli etkili olduğunu anladık. Bu defa renkleri farklı bir açıdan ele alacağız. Konumuz: “Dijital Markalaşma Ve Renkler”

Dijital Markalaşma Nedir?

Dijital Markalaşma Uzmanı, Sosyal Medya Stratejisti, Akademisyen ve Yazar Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılan Dijital Markalaşma; dijitalin odağında gerçekleştirilen aksiyonlar bütünüdür. Bu bütünün içerisinde; dijital pazarlama ve marka yönetimi – iletişimi süreçlerine dair tüm disiplinler ve kavramlar yer almaktadır.

Bu arada “dijital markalaşma”dan bahsetmek için dijital pazarlamaya dair disiplinleri merkez almak, ancak marka yönetimi ve iletişimi süreçlerini de bu merkezin bir parçası yapmak gerekir. Böylece her iki disipline ait tüm alt kavramları bütünleşik bir şekilde uygulayarak dijital markalaşma aksiyonunu gerçekleştirmiş oluruz.

Dijital Markalaşma Ama nasıl?

Günümüzde kurumsallaşma yolundaki tüm firmalar teknolojinin hızına uyum sağlayarak; bütünleşik pazarlama süreçlerinde dijitali ağırlık noktası olarak kullansa da bunun sürdürülebilirlik anlamında faydalı olmadığını gördü. Bu noktada devreye dijital markalaşma kavramı girmiştir. Bu kavramın temel iki alt disiplini ise; dijital pazarlama  ve marka yönetimi iletişimidir.

Renklerin Anlamları

Dolayısıyla bu iki temel üst kavramın (dijital pazarlama & marka yönetimi – iletişimi) bünyesindeki tüm kavramlar ve süreçler büyük bir oranda ve bütünleşik bir şekilde uygulanarak, dijital markalaşma disiplini gerçekleştirilir.

Dijitalleşen dünyada bir firmanın markalaşarak varlığını sürdürmesi ve yaygınlaşması öncelikle müşterinin dikkatini çekmekten geçiyor. Ayrıca bununla da yetmiyor. Bir de sürecin sürdürülebilir olması gerekiyor. Dikkati çekmek ve etkileşim dijital pazarlama ile mümkünken bunun devamlılığını sağlamak ise marka yönetimi – iletişimi ile mümkündür.

Öte yandan dijitalde rekabetin yoğun ve hızlı olması, alternatiflerin çoğalması ve/veya genişlemesi ile birlikte müşterilerin ilgisi çekilir. Dolayısıyla müşterilerin nezdinde önemsenmek için markanın farklılaşmak ve özgün olmak gibi sorumlulukları vardır. Ayrıca marka; kültür ve imaj sahibi olmalıdır. Aksi halde günü kurtaran dijital hamlelerle dijital markalaşma gerçekleştirilmez.

Dijital Markalaşma Neden Önemli

Endüstrinin 4.0 olduğu, buna ek olarak marka – pazarlama süreçlerinde 2.0’ın çoktan aşıldığı her şeyin dijitale entegre edildiği bir çağda yaşamaktayız. Bu doğrultuda dijital pazarlama süreçlerindeki verimliliği arttırmak adına ek bir disipline ihtiyaç olduğunu fark eden Mürsel Farhat SAĞLAM, “Dijital Markalaşma”yı kavramlaştırmıştır.

Yalnızca akademik tez (lisans, yüksek lisans, doktora) sektörel ve akademik makaleler ya da bu alanda yazılan kitaplarla değil etkinlik, eğitim gibi aksiyonlarla dijital markalaşma kavramının içi doldurulmuştur.

Gerek ulusal ve gerekse global çapta büyümeyi hedefleyen firmalar günümüzün ve geleceğin trendi olan dijital markalaşma dönüşümünü tamamlamadan varlıklarını sürdüremeyecekler. Bu anlamda faaliyette bulunacak bir markanın ilk aksiyonu ise; marka kimliği ve marka kültürü oluşturmaktır.

Buna ek olarak dijital markalaşma kavramının uygulanması en temel anlamda şöyle bir öneme sahiptir; dijital markalaşma bir markanın rekabet yarışında avantajlı konuma geçerek üstünlük kazanmasını sağlar. Ayrıca dijital pazarlama aksiyonlarındaki sürdürülebilirlik yine dijital markalaşma ile mümkündür.

Dijital markalaşmanın yan faydaları ise; dijital markalaşmaya uyumlu firmalar dijital inovasyonlara dair daha uyumludur. En azından dijital markalaşmayı uygulayan markalarda bu süreç kısalır. Ayrıca dijital markalaşma aracılığıyla doğru müşteriye doğru zamanda ulaşmakla kalınmaz, ulaşılan doğru müşterinin sadık bir tüketici olması da yine dijital markalaşma ile sağlanır. Diğer bir ifadeyle dijital markalaşma müşteri ilişkilerini fanatik müşteri safhasına taşımaya katkı sağlar. e-Wom olarak tanımlanan bu süreçle memnun müşteri kısa sürede markayı online ve offline mecralarda anlatmaya başlar ve bu döngü artarak devam eder.

Dijital Markalaşma Ve Renkler

İşte asıl konumuza geldik. Pazarlama Ve Renkler konulu yazı dizimizde tüm renklerle ilgili tüm detaylara yer vermiştik. O nedenle burada tüm renklere detaylı değinmeyeceğiz. Yalnızca pazarlama daha doğrusu bütünleşik pazarlama için büyük öneme sahip olan renklerin aslında dijital markalaşma için de önem taşıdığını anlatacağız.

Renklerin etkisini biliyoruz. Ayrıca her bir renk özel bir öneme ve çeşitli anlamlara sahiptir. İnsan psikolojisini ve hatta davranışını doğrudan etkileme gibi bir özelliğe sahip olan renkler, elbette ki dijital markalaşma için de önem taşımaktadır. Bu amaçla renklerin anlamlarını ve dijital markalaşma için niye önemli olduklarını tek tek ama kısaca değerlendireceğiz.

Renklerin Anlamları

Gri

Teknolojiyi çağrıştırır. Bu doğrultuda dijital yönü ağır basan en belirgin renktir. Dikkatleri üstüne çeken parlak bir renk değildir. O yüzden dijital ortamda ziyaretçilerin / müşterilerin gözünü yormadan bir metni okumasını ve/veya bir videoyu izlemesini kolaylaştırır. Dijital odaklanma için idealdir.

Kırmızı

Dikkatleri çeken, dinamik, samimi bir etkiye sahiptir. Dijital ortamda kısa sürede hatta milisaniyelik bir zamanda müşterinin içeriği fark edip durması beklenir. Bunun için kırmızı ideal bir seçimdir. Eğer ki tüketicinin merak duygusu tetiklenmek isteniyorsa kırmızı tercih edilmelidir.

Sarı

Yaratıcılığı ve bilgeliği çağrıştıran özgün fikirlerin gelişmesini sağlar. Dijital ortamda tıklanma sebebi olacak düzeyde çekici ve lüks bir etkiye sahiptir. Enerjik ve hareketlilik yönü olan sarı, markaya dinamik ruhlu müşteri kitlesini çekmekte yardımcı olur.

Pembe

Bu renk zihni dinlendirici özelliği ile karşımıza çıkar. Dijital pazarlama süreçlerinde son zamanlarda en çok tercih edilen renklerden biridir. Uzun süre markanızla ilgilenen müşterilerin anlık stresini giderir. İletişimi kolaylaştırır. Pembe ayrıca etkileşim halindeki müşterinin enerjisini yükselterek; markaya sadakat duymasına sebep olur.

Mavi

Evrenseldir. Global çapta hedefleri olan ve bunu dijital markalaşma ile gerçekleştirmeyi planlayan markalar için en ideal renktir. Hafızayı  güçlendirerek akla ilk gelen marka olma imkanı verir. Mavi, markaya profesyonellik katar. Güven sağlamak istendiğinde de mavi kullanılabilir. Mesela online itibar yönetimi süreçlerinde tercih edilebilir.

Mor

Endüstrinin 4.0 olmasıyla birlikte dijitalleşmeye önem verilirken insan odaklı yaklaşım da ihmal edilmemiştir. Dijitalde mor rengin ağırlıklı kullanımı insan ruhuna hitap etmeyi sağlar. Sosyal ve reel ortamda her kültürden kişilerin olduğunu varsayalım. Böylesi bir durumda ilgi çeken ama yormayan ve ortamdaki herkesin duygularına hitap etmeyi amaçlayan bir duruş sergilemeniz gerekir. Bu durumda mor renk kullanılır. Dijitalde de durum farklı değildir.

Yeşil

İletişimi ve bağlılığı kuvvetlendirir. Yani dijital ortamda kullanılırsa içeriğin de aynı anlamda samimi biçimde düzenlenmesi gerekir. Aksi halde müşteri duygu karmaşası yaşar. Dijital markalaşma çalışmalarında etkileşim halindeki müşterilerin markaya sadakatini arttırır.

Siyah

Dijital markalaşmada siyahın kullanımı üstünlük ve başarıyı vurgulamaya yardımcı olur. Ayrıca lüksü temsil eder. Lük odaklı dijital markalaşma stratejilerinde kesinlikle öne çıkarılması gereken bir renktir. Estetik ve çarpıcı görünen siyah dijitaldeki kitleye profesyonelliği çağrıştırır. Tüm bunlar hedef kitlenin markaya olan güvenini arttırır. Markanın bulunduğu kategorideki ürüne ihtiyaç duyulduğunda akla gelen ilk marka olma özelliği verir.

Turuncu 

Markaya ulusallık, diğer bir ifadeyle yerellik özelliği kazandırır. Global çapta ise kültür ve sanata ilgi duyan kitlenin dikkatini çeker. Kararsızlığı azaltan mercan rengi ile satın alma sürecini hızlandırmak mümkündür. E-ticarette tercih edilmesi gerekir. Ayrıca bu rengin de online itibar yönetimi sürecinde etkisi vardır.

Kahverengi

Eğer ki dijitalleşmenin yanında doğallık ön plana çıkarılmak isteniyorsa kahverengi tercih edilir. Markaya ekonomik anlamda güçlülük algısı kazandırır. Dijital ortamda marka-müşteri iletişimini olumlu yönde etkiler. Sosyal medya iletişiminde ön plana çıkarılması gereken bir renktir.

Beyaz

Ferah ve iç açıcı bir renktir. Kurumsal sitede ve içerik odaklı sitelerde yoğun olması gereken bir renktir. İnsan gözüne  hoş görünerek online ziyaretleri uzatma etkisine sahiptir. Devamlılık algısı vardır. Müşteri bu rengi algılarken bir taraftan da markaya olan bağlılığını gözetir. Düven duygusunu arttırır. Dijitaldeki marka etkileşimini sürekli kılar.

Sonuç

Dijital Markalaşma Ve Renkler konulu makalemizde asıl dikkat çekmek istediğimiz; dijital markalaşma olgusundan bahsetmemiz için öncelikle müşterilerin dikkatini, merakını, ilgisini çekecek ve bu ilgiyi sürekli kılacak aksiyonları analiz etmek gerektiğiydi.

Bu analizin bir parçası da renklerdir. O yüzden bu makaleyi dijital markalaşma ve renkler başlığıyla değerlendirmek ve bir farkındalık sağlamak istedik. Doğru renk birliktelikleri müşteriyi reelde olduğu gibi dijitalde de markaya yönlendirir. Kısacası renklerin dijital markalaşmadaki etkisini gözardı edemeyiz.

     Kaynakça
  • Stratejik Marka Yönetimi (Dikeyeksen Yayınları) – Mürsel Ferhat SAĞLAM
  • Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri – Mehmet Akif ÇAKIRER
  • Branding Türkiye  – Pazarlama Ve Renkler Yazı Dizisi
  • Dijital Markalaşma (Branding Türkiye Yayınları) – Mürsel Ferhat Sağlam
Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.