X, Y Ve Z Kuşaklarına Göre Reklam Ve İçerik Analizi: Lipton – Didi Karşılaştırması

X, Y ve Z kuşaklarına göre reklam ve içerik analizi odağında Lipton Ice Tea ve Didi Soğuk Çay reklam örnekleri

GİRİŞ

Araştırma kapsamına Türkiye soğuk çay pazarında yeri olan ve ramazan ayında reklam veren iki farklı soğuk çay markası ele alınmıştır. Reklamlarda kullanılan görsel ve işitsel imgeler analiz edilerek çözümleme yapılacak olup seçilen reklam filmlerinde X, Y ve Z kuşaklarına yer verilmiş olmasına dikkat edilmiştir.

Ramazan reklamlarının konu edildiği bu çalışmada seçilen markaların x, y ve z kuşaklarına ne tür mesaj verdikleri ve reklam filmlerinde kuşakların nasıl konumlandırıldığı araştırmanın değerlendirme evrenini oluşturmaktadır. Araştırma TV de yayınlanmış Youtube ramazan reklamları ile sınırlı olup çalışma kapsamında reklamların göstergebilimsel analizi yapılarak hem de reklamın içerik analizine mesajın ne söylediğine değinilmiştir.

Lipton İce Tea Ramazan Reklamı

Soğuk çay markalarında lider olarak konumlandırılabilecek bir marka olan LiptonİceTea 2018 Ramazan Reklamına yer verilen bu çalışmada öncelikle reklamın görsel analizi (görüntüsel düzlem, iletişim düzlemi ve teknik düzlem) daha sonra içerik analizi (mesaj) yapılacaktır.

  • Görsel Analiz:

a) Görüntüsel Düzlem:

Reklam filmi geniş ve kalabalık bir aile ortamında ramazan sofrasında geçiyor. Reklam yayınlanırken reklamda yer alan tüm kuşaklar sırası ile kamera açısına gelip markaya ait görüşlerini bildiriyor.

b) İletişim Düzlemi:

Reklamda kullanılan beden dili ve giyim kodları ele alınarak iletişimsel düzleme  bakacak olursak, reklam yüzünün reklamda yaşlı ve X kuşağına aitmiş gibi sunumu ve hem markanın köklü bir marka olduğunu gösterirken hem de X kuşağının da severek tüketebileceği bir soğuk içecek olduğunu vurgulamış.

Ailenin büyük evli çiftleri, evli genç çiftleri ve torunu olarak konumlandırılabilecek Z kuşağı üyeleri de sarı rengi üzerlerinde bulundurarak markanın kurumsal rengi olan sarının kullanımını gösteriyor.

c) Teknik Düzlem:

Reklamda kullanılan renk kodları yanında müzik ve çekim kodları da teknik düzlemi oluşturmaktadır. Reklam genelinde kullanılan sarı renk masadaki peçete, elbiselerdeki detaylar, evin önündeki sedirin rengi ve pencerelerdeki perdelere kadar kullanılarak markanın kurumsal rengini reklamda bütünleştirmiş durumda.

Reklamda kullanılan müzik markanın her zaman kullandığı “oh be” mottosu ile ve bilinen jenerik müziğiyle reklam metninin arkasında reklam boyunca tekrarlanıyor.

Reklamın çekim kodlarına bakılacak olursa reklam boyunca markanın konumlandırmış olduğu X, Y ve Z kuşaklarına sırayla yer verilerek marka hakkındaki fikirleri alınarak her kuşakta farklı şekilde konumlandırılması sağlanıyor. Ve her kuşağın görüşleri alındıktan sonra uzak bir düzlemde genişçe bir masa etrafında birlik beraberlik ve mutluluğun yanında Lipton Ice Tea’nın olduğu imgesi vurgulanıyor.

  • İçerik Analizi

Markanın temel mottosu olan “Oh be” ve beraberinde “oh be bütün aile bir arada” mesajıyla masanın başında oturan ailenin en büyüğü olarak konumlandırılmış aynı zamanında reklam yüzü olan kişinin X kuşağı adına: “bunu zamanında ben meşhur ettim”  demesi ve devamında reklamda bulunan tüm kuşakların kendi fikirlerini beyan etmesi marka hakkında kuşakların neler düşündüğünü ve tüketici zihninde markanın nasıl konumlandırıldığını vurguluyor.

Reklam filmindeki kuşakların marka hakkındaki tüketici konumlandırmalarına şu şekilde yer vermek mümkündür:

Z kuşağına ait küçük torun dedesinin “Bunu zamanında ben meşhur ettim, bugün sofralarda iftarda LiptonİceTea varsa benim sayemde.” Demesi üzerine: “Dedeciğim belki oruç sonrası susuzluğu daha iyi aldığındandır.” Diyerek, hem diğer markalardan daha iyi susuzluk önleyici olduğunu hem de meşhur olmasından ziyade kullanımına yönelik pragmatik fayda duyulduğu imajı sergiliyor.

Y kuşağı adına reklamda yer verilen ev hanımı rolündeki kadının: “Tadı da yemeklerin yanına pek bi yakışıyor” demesinin ardından, X kuşağı üyesinin kadraja gelerek: “Koruyucu yok, renklendirici yok ondan olmasın.” Diyerek lafa girmesi ve reklamın başındaki reklam yüzünün “Offf” çekmesiyle markanın jenerik müziği devreye giriyor. “Of deme oh de, ramazanda oh de iftarda bol bol Lipton iç oh be.” şeklinde uyarlanan markanın bilinen mesajı ramazana uygun düzenlenmiş şekilde müşteriyle buluşuyor.

Didi Ramazan İftar Şarkısı Reklamı

Soğuk çay markası Didi 2015 Ramazan Reklamına yer verilen bu çalışmada öncelikle reklamın görsel analizi (görüntüsel düzlem, iletişim düzlemi ve teknik düzlem) daha sonra içerik (mesaj) analizi yapılacaktır.

  • Görsel Analiz

a) Görüntüsel Düzlem:

Reklam filmi geniş ve kalabalık bir aile ortamında ramazan sofrasında geçiyor. Reklam yüzü  reklamın geçtiği sofranın önünde jenerik bir rap müzik ile beraber Didi markası vurgulanırken reklamda yer alan ailenin tüm bireyleri gösterilerek tüm kuşak bireyleri ile ve birlik beraberlik içinde ramazan ayında Didi içildiği vurgusu yapılıyor.

b) İletişimsel Düzlem:

Reklam filmi sürerken reklam yüzü arkadaki geniş aile tablosu üzerinde rap müzik jeneriğini dile getirirken, ailenin birliği aile büyüklerinden toruna kadar her aile mensubunun masada olduğu ve Didi içtikleri konu edilmiş.

c) Teknik Düzlem:

Reklamda kullanılan renk kodları yanında müzik ve çekim kodları da teknik düzlemi oluşturmaktadır.

Müzik olarak rap şeklinde bir jenerik kullanımı ve rap ile beraber Didi markasının görsellerde vurgulanması Didi rengine uyumlu olarak insanların kahve ve tonlarında giysiler giymeleri masa sandalyelerinin kahverengi olması teknik düzlemi oluşturuyor.

Reklamda X,Y ve Z kuşaklarına yer verilerek kuşakların Didi tercihleri de reklam yüzü tarafından seslendirilerek markanın kuşaklara yönelik tüketim alışkanlıklarının dile getirilmesini sağlıyor.

Ve reklam son bulurken markanın bilinen sevimli yüzü gelerek esprili bir yaklaşımla reklamı sonlandırıyor bu şekilde markanın tarihindeki reklam yüzüne de yer verilerek tarihsel geçmişine de yer veriliyor.

  • İçerik Analizi

“İftarda ne yersen ye yanında Didi” sloganıyla sunulan reklam markanın daha önceki reklam filmlerinden ayrı olarak bir rap şarkıcısının reklam yüzü olduğu ve Didi markasına yönelik bir rap jeneriği ile arkadaki aile tablosunun önünde reklam yüzü rap şarkısını seslendiriyor.

Reklam yüzünün rap metninde seslendirdiği:

“Zeytini, beğendisi, ızgarası, pidesi, baklava börek hepimize Didi gerek”

“Oruçlar açılır kapaklar açılır, İftarda yemeğin yanında Didi İçilir”

“Anne baba, çoluk çocuk, torun torba, dede Didi Dolar bardaklar kana kana için”

“Aile iftar sonrası muhabbetleri Didi ile hoş sohbetleri”

“Ramazanın neşesi, bereketi ve Didi vakit var sahur olana kadar kana kana için”

Ramazanda iftarda kana kana için mottosu ile rap müzik devam ederken markanın bilinen yüzü sevimli teyze gelerek esprili bir mizaçla: “Sus! Sesinden topun patladığını duyamadık, kısaca İftarda ne yersen ye yanında Didi” diyerek  reklamı sonlandırıyor.

Reklamda tüm kuşaklara yer verilerek kuşakların bireysel kullanımlarına yer verilmese de görsel düzlemde tüm kuşakların severek içtiği bir marka olan Didi’nin mesaj iletisinde de “anne baba, torun torba, dede didi iftarda kana kana için” ve “ramazanda Didi içilir” seslendirmesiyle her kuşağın Didi tükettiği mesajı verilmek istenmiş.

SONUÇ

Ramazan ayı reklamlarının tercih edildiği bu çalışmada Türkiye pazarında yerini koruyan iki farklı soğuk çay markası Didi ve Lipton Ice Tea’ye yer verilmiştir.

Çalışma kapsamında marka reklamlarının görsel ve içerik analizleri yapılarak, yayınlanan reklamlarda yer alan X;Y ve Z kuşaklarına değinilmek amaçlanmıştır.

Ele alınan markalardan Lipton’ un reklam filminde kuşakların markayı kullanımına ve marka hakkındaki görüşlerine net bir şekilde yer verdiği bunun yanında daha eski bir tarihte yayınlanmış olan Didi markası ramazan reklamında ise X, Y ve Z kuşaklarına yer verildiği yalnız arka planda resmedildikleri gözlemlenmiştir.

Reklamların görsel analizi yapılırken reklamın konusu olan marka ile görüntüsel düzlemde, renk kodlarında ve iletişimsel imgelerde yakınlık olduğu görülmektedir.

Yapılan çalışma konusunda araştırma evresinde taranan markalar ve güncel reklamların mesaj ve içerikleri düşünüldüğü zaman markaların Pazar bölümlendirmesi yaparken hedef kitlelerine, hitap ettikleri kuşaklara ve kitlelerine göre farklı mesaj stratejileri güttükleri sonucuna varılmıştır.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir