Farklı nesillerin hayata uyum sağlamaları değişiklik göstermektedir. Bu değişikliklerin temel nedenlerinden bir tanesidir kuşaklar. Peki kuşak nedir? Türkiye’de kaç kuşak bir arada yaşıyor? İşte X Y Z kuşakları hakkında detaylı bir değerlendirme!

Kuşak; hemen hemen aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarında yaşamış ve dolayısıyla birbirine benzer sorumluluklarla yükümlü olmuş kişiler topluluğuna denilmektedir.

Fakat kuşakları, insanların doğdukları zamanı baz alarak sınıflandırmak doğru olmaz. Aynı zamanda onları oluşturan topluluğun deneyimleri ve düşünceleri de kuşakları sınıflandırmak için önem arz etmektedir. Her bir kuşağın nitelikleri, değişimlerin ve önceki kuşaklardan gelen aktarımların bir sonucu olarak şekillenmektedir. Öte yandan her kuşağın hayatı algılama ve farklı iletişim tarzlarıyla mevcut yaşam biçimlerini gösteren kendine özgü özellikleri bulunmaktadır.

Yine de kuşakları yıllara göre tanımlamak adına kısa bir değerlendirme yapabiliriz.

Kuşak Türleri

Sessiz Kuşak

1927-1945 döneminde doğanlar olarak anılır ki; onlar babaannelerimiz, anneannelerimiz ve dedelerimizdir. Diğer bir ifadeyle bu kuşaktaki insanlar için “Cumhuriyet Kuşağı” yorumunu da yapabiliriz.

Yaşamak için çalışan kuşak…

Ülkemizin yalnızca % 7’sini oluşturmakta olan bu kuşağın yaşam felsefesi yaşamak için çalışmaktır. Bu kuşağın temel yaşama felsefesi ihtiyaçlarını karşılayacak kazancı elde edebilmektir. O yüzden bu kuşağın tüketim alışkanlığı ihtiyaç odaklıdır.

Baby Boomers

Bu kuşak ise 1946-1964 yılları arasında doğan “Baby Boomers” kuşağı olarak isimlendirilen “Patlama Kuşağı”dır. Bu dönemdeki insanların bu şekilde isimlendirilmesinin nedeni ise nüfus artış hızıyla ilintilidir. Diğer bir ifadeyle bu dönemde yıllık doğum hızında büyük artış görülmüştür. Teknoloji yaygın olmadığı için çoğu zaman işlerini kendi kendilerine yapmak zorunda kalmışlardır.

Kurallara sadık bir kuşak…

“Kuralcı” bir kuşak olarak da bilinirler. Sadakat duyguları yüksektir. Aynı zamanda bir yerde uzun süre çalışabilen bir yapıya sahiptirler. Zor işlerde uzun saat çalışmanın önemine inanarak uzun dönem istihdam anlayışıyla çalışırlar. Tüketim alışkanlıklarında da sadakat ağır basar.

X Y Z Kuşakları Hakkında

X Kuşağı

1965-1979 yılları arası doğanlara literatürde “X Kuşağı” denilmektedir. Geçiş dönemi çocukları olarak adlandırılan bu kuşağın o şekilde adlandırılmasının nedeni; söz konusu yıllarda dünyanın önemli değişimler yaşamaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Kurallara uyumlu, sadık ve çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor.

Bireycilik ve rekabetçiliğin önemli olduğu bir kuşak…

Çamaşır makinesi, kaset çalar gibi aletleri gören X kuşağı pek çok dönüşüm yaşamıştır. Paraya fazla odaklanmış olan bu kuşakta bireycilik ve rekabetçilik gibi olgular biraz daha önem kazanmıştır.

Y Kuşağı

1980-1999 yılları arası doğanlar “Y Kuşağı” olarak adlandırılmaktadır. Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliğini taşırlar. Teknoloji dostu, bireysel, girişimci, rahat, küreselleşmeye başlayan nesildir. Yaşam şartlarında meydana gelen değişimler diğer kuşaklardan farklı tercihlere sahip olmalarını beraberinde getirmiştir.

Yetenek ve başarı odaklı bir kuşak…

Yeteneğe ve başarıya çok fazla saygı gösteriyorlar. Bu nedenle kişisel gelişime ve girişim fırsatlarına daha fazla önem verirler. Bir diğer özellikleri ise yaratıcı ve yenilikçi fikirlere oldukça açık olmalarıdır. Aslında bu kuşağa sosyal medya kuşağı da diyebiliriz. Nedeni ise teknolojiyi çok yakından takip eden, internet üzerinden alışveriş yapan, bilgisayar ve akıllı telefonlar sayesinde birden fazla işi aynı anda yapabilen bir nesil olmalarıdır.

Z Kuşağı

2000 yılından sonrası doğanlar için tanımlanan “Z Kuşağı”na gelecek olursak bu kuşak sokaklarda yakar top, saklambaç gibi oyunlarla değil de internet aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih eden bir kuşaktır. Teknolojinin direkt kucağında doğan ve teknolojiyle yaşayan bu nesil birden fazla işi aynı anda, kısa süre de ve titiz biçimde yerine getirebilme yeteneğine sahiptir. Hayat standartlarında meydana gelen değişimler Z kuşağı bireylerinin apayrı bir dünyada yetişmelerini sağlamıştır. Özellikle teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler söz konusu kuşağın bireysel özelliklerinin diğer kuşaklardan ayrılmasına neden olmuştur.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.