Marka Farkındalığı Yarat Satışı Gereksiz Kıl

Marka Farkındalığı yaratmak satışı gereksiz kılar. İddialı bir söz mü? Belki… O zaman doğruluk payına bakalım.

Marka farkındalığı etkili bir marka stratejisi ile yaratılır. Ama marka stratejisinin tüm olmazsa olmalarını kullanarak.

Marka stratejisi tanım olarak markanın hayat içinde kendini doğru bir iletişimle nasıl ifade edeceği ya da etmesi gerektiği ile ilgili bir dizi kritik seçimi içeren marka için olmazsa olmaz bir yol haritasıdır. Marka stratejisi neden gerekli?

Çünkü karmaşık olan hayat karşısında “seçimlerin basitliği” üzerinde güçlü şekilde durabilmek için…

Markanın herkes tarafından her şekilde algılanabilir ayırt edilebilir bir tarz ve kişilik örüntüsü oluşturabilmesi için… Dolayısıyla hayattaki temel vizyonlardan biri olan “marka kimliği ve kişiliği” ile “farklılaşabilmek için.

Ve daha bir çok neden.

Marka stratejisi size markanız ile ticari hayat içinde ideal şeklide yaşama kolaylığı sağlar.

Markanın karar vermek zorunda olduğu hayat içinde çok sayıda ticari karar gerektiren karmaşık problemler karşısında son derece sakin ve huzurlu bir liman olarak kalmanızı sağlar.

Neden? İşte nedenler…

Marka stratejisi uzun vadede markanın:

 • Ne olacağının
 • Neler “yapması” gerektiğinin
 • Neler “yapmaması” gerektiğinin
 • Ne zaman yapması gerektiğinin
 • Ne zaman yapmaması gerektiğinin
 • Nasıl yapması gerektiğinin
 • Neden öyle yapması gerektiğinin
 • Hangi durumlarda nasıl bir marka duruşu ve tavrı izlemesi gerektiğinin
 • Hangi şarta/şartlara bağlı olarak ne türden esneme izinleri olduğunu bilmenin

“rahatlık marjlarını” size sunar…

Marka stratejisi öncelikle etkili marka yönetimi için soyutta bir dizi kararlar almaktır. Markanın soyutta vizyonunu 360 derece bir perspektifle çizmek ve markanın gelişim yolculuğu için verilmesi gereken kritik kararları vermektir. Ve sonra da tüm oyunu, marka aksiyonlarını ve özelde marka geleceğini bu kararlar üzerinde inşa etmektir.

Bu kararlar ne fayda sağlayacak?

 • “Marka odak netliğinin” oluşmasını ve markanın basitlik kanunlarından yararlanmasını
 • Markanın “sadeliğin gücüyle” hareket etmesini
 • Markanın ticari hayatın çalkantılı girdaplarından olabildiğince uzak kalmasını.
 • Markanın özgün ve çekici bir kişilik kazanarak markalar evreninde bir “love-mark” olabilmesi sonuçlarını doğurur.

Marka stratejisi içeren bir marka yönetiminde marka vaadi önemlidir. Marka vaadi müşteriye markanın verdiği sözdür. Bu söz son derece değerlidir. Tavizsiz tutulması, her platformda her şekilde tavizsiz uygulanması gerekir. Sonuçta hedef ne? Marka vaadi ile ve markanın kendi vaadine tavizsiz sadakati ile  müşteri ile  güven temelli iletişimin ve ilişkilerin kurulması sonucudur.

Marka Stratejisi

Marka stratejisi uzun dönemli ve uzun soluklu bir marka istikrar programıdır. Markanın markalar evreninde sağlıklı ve doğru şekilde ilerleyebilmesinin altyapısıdır. Bir yolda ilerlerken tutarlı olmalıdır. Tutarlılık neyi amaçladığını, nereye, nasıl ve neden gitmek istediğini iyi bilmektir. İşte bu iyi bilmek kavramı marka stratejisinin “tutarlılık felsefesini” oluşturur. Marka bu stratejik ilke sayesinde sayesinde sağa sola sapmaz, yolda farklı etkilere kolaylıkla cevap verebilir. Yol kazalarından kurtulur. Enerjisini kontrol altında tutar ve kontrollü harcar. Tutarlılık marka için olmazsa olmaz bir stratejik zemindir. Marka mesajlarının ve marka iletişiminin de güvenli bir limanıdır.

Marka stratejisinin olmazsa olmazlarından biri de markanın hem akla hem de duygulara sesleniyor olmasıdır. Duyguları ve duygusallığı stratejisinde ve marka iletişiminde eksik bırakan bir marka başarıya ulaşamaz. Her markanın mutlaka bir “marka kalbi” de olmalıdır. Markalar, sahip oldukları marka kalbi kadar müşterileriyle istenir, uzun soluklu ve kaliteli bir iletişim ve bağ kurarlar.

Marka stratejisinin renk başlıklarından biri de markanın dinamik ve devingen bşr dünyada esnek olabilme ve esnek kalabilme davranış seçkisini daima elinde bir güç olarak bulundurabilmesidir. Bu ne demek değişen dünyadaki hızlı değişim alanlarına marka da davranışsal ve düşünsel olarak uyum sağlamalıdır. Markanın esnek bir iletişim yapısı ve esnek bir dil düzleminde olması bu sebeple önemlidir.

Marka stratejisinin köşe taşlarından birisi de markanın ticari hayat içindeki tüm davranışlarında  “marka sadakati” oluşturacak argümanlara önem vermesidir. Markanın tüm müşteri iletişimlerinde ve müşteri temas noktalarında müşterileri için güçlü ve çekici “marka deneyimleri” oluşturması ve marka deneyimi sahnelemesidir. Müşteri LoyaltyCard’lar, müşteri ödül sistemleri, müşterilerle duygusal bağlar kurmak vb hepsi birlikte müşteri üzerinde uzun dönemli güçlü duygular geliştirir. Marka müşterinin aklında ve kalbinde “vazgeçilmez” bir yer ve konum elde eder. İşte bu marka stratejisi ile gelen marka sadakatidir. Pazarlama biliminin uzun vadede ve uzun erimde ulaşmayı hedeflediği Nirvana işte tam da burasıdır. Müşterinin düşüncelerinin kale içinden fethi.

Marka stratejisi kavramı markanın rekabetçi bir genomda olmasını da zorunlu kılar.Pazardaki değişimleri markanın eş zamanlı olarak takibini, rakip aksiyonlara tam zamanında gerektiği gibi ve gerektiği dozda cevap verebilmeyi de gerekli kılar. Bu rekabetçi marka tavrı eğer sürekli olursa markayı “rekabet üstü” de kılabilir. Ya da direkt “taklit edilemez özel bir fayda”ya marka sahipse yine doğal olarak marka “rekabet üstü” olabilir. Tüm bunlar gösteriyor ki markaların pazarda ideal düzeyde rekabet edebilmesi için rakip rekabet stratejilerini de ustaca okuma becerisine sahip olması gerekir.

Marka Stratejisi ile marka yönetimi kimde var?

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir