İtibar, kazanılması zor ama kaybedilmesi anlık bir olgudur. Peki bu kadar zor kazanılan “itibar”ı kaybetmek neden kolaydır? Bu soruya kişisel marka itibarı nasıl kaybedilir? sorusunu da baz alarak yanıt vereceğiz.

Kişisel markayı kısaca; bir bireyin, toplumun gözünde oluşan algısı ve o kişi hakkında olan izlenimlerin bir bütünü olarak ifade edebiliriz. İtibar kavramı ise; bir işletmenin ya da başlıkta da belirttiğim gibi “kişisel marka”nın uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasını sağlayan unsurlardan biridir. Ve unutmamak lazım ki itibar, kazanılması zor ama kaybedilmesi anlık bir olgudur.

Peki, bu kadar zor kazanılan “itibar”ı kaybetmek neden kolay? Kişisel marka itibarı nasıl kaybedilir? Ve kişisel marka itibarını kaybetmemek için neler yapılması gerekir? Şimdi gelin bu soruları kısaca yanıtlayalım.

Kişisel Marka İtibarı

Bazen çok emek verirsiniz, alın teri dökersiniz, çabalarsınız ve hedeflerinize ulaşırsınız. Bu sayede de insanların gözünde sağlam bir itibar oluşturursunuz. İşte bu sağladığınız olgu sizin kişisel markanızın itibarıdır. Oluşturulan bu kişisel itibarı kaybetmemek içinse öncelikle insanların saygısını kaybetmemeniz gerekir. Zira saygınlık duyulan bir kişinin ağzından çıkan tek bir kelime bile bazen o kişinin itibarını zedeleyebilir. Öte yandan o söz nedeniyle tekrar aynı itibarı inşa etmek zor olabilmektedir. Bu yüzden konuşurken, ağızdan çıkacak kelimeler iyi ölçülüp tartılmalıdır.

İtibarın kaybedilmesini kolaylaştıran diğer bir faktör ise davranışlardır. İnsanların gözünde itibarı yüksek olan bir kişinin davranışlarının; empatiyle ve adaletli şekilde olması gerekir. Aksi halde konuştuğu sözleri ve bahsettiği durumları davranışa dökemeyen insan da itibarını kaybetmeye mahkumdur. Çünkü insanlar laftan ziyade davranışlara bakarlar.

Online İtibar Yönetimi

Evet, itibarı yüksek insanlar genelde göz önünde olan kişilerdir. Ağızlarından çıkan her söz ve yaptıkları her davranış, herkesçe takip edilir. Özellikle günümüz dijital çağında sosyal medya gibi bir mecranın var olması bu takip işini daha da kolaylaştırmaktadır. Öte yandan sosyal mecralarda yapılan bir paylaşım insanı rezil de eder vezir de… Burada ise devreye Online İtibar Yönetimi girmektedir. Bu kavram kurumsal firmalar kadar kişisel marka itibarı için de fazlasıyla önemlidir ve faydalıdır.

Şirketler kadar bireylerin de sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları önemlidir. Bu durum aynı zamanda kişilerin, toplum gözünde itibarlarının yükselmesini de sağlamaktadır.

Örnek vermek gerekirse; işini iyi yapan yani işinde uzman bir kişinin saygınlığı ve itibarı yüksek olur. Mesela insanların ihtiyaç duyduğu bir anda bu kişinin gönüllü şekilde vereceği bir hizmet onun var olan itibarının daha da artırmasını sağlar. Fakat bu kişi; ihtiyaç duyulan bir zamanda kendi menfaatlerine yönelik bir hareket veya hizmet sunacak olursa toplumun gözündeki itibarı zedelenir. Ayrıca bu durum insanları fazlasıyla irite eder.

Bu kişi bir öğretmen olabilir, bir avukat olabilir veya herhangi bir meslekten bir kimse olabilir. Yani bu kişinin mesleği veya çalıştığı sektör fark etmez. Kısacası ben işimde uzmanım, benim zaten itibarım yüksek mantığıyla hareket edip umursamaz tavırlarda bulunmak itibar kaybettirir. Diğer bir ifadeyle bu şekilde düşünmek imajı ve itibarı bir hayli zedeler. Ayrıca o vakte kadar sarf edilen emeğe de yazık edilmiş olur.

Sonuç olarak, yukarıda da bahsettiğim kazanılması zor ama kaybedilmesi çok kolay sözüne istinaeden unutulmasın ki, itibarı kazanmak belki 10 yılı alır ama kaybetmek 10 saniye bile sürmeyebilir. Bundan dolayı; davranışlara, ağızdan çıkan sözlere, empati kurmaya, iletişime, online itibara fazlasıyla dikkat etmek gerekir.


💡 Fenomenlerin Online İtibara Katkısı

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.