Çevrimiçi metin düzenleyiciler ve yazı yazma programları, metinler üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmasına imkân tanıyan araçlardır. Peki bu araçlar dijital pazarlamada gerçekten yardımcı mı?

Dijital pazarlamanın; ürün / hizmet tanıtımı yapmak, sosyal medya paylaşımında bulunmak ve arama motorları için optimizasyon gerçekleştirmek gibi sebeplerle metin üretimine ihtiyaç duyması, içerik oluşturma alanında ciddi bir rekabete yol açmıştır. Bu rekabet ise; yazarları, her zamankinden daha hızlı ve kaliteli metinler üretmeye yönlendirmiştir.

Çevrimiçi Metin Düzenleyiciler Ve Yazı Yazma Programları

Dijital pazarlamanın, geleneksel medya karşısındaki yükselişi ile günümüzün – özellikle pandemi sürecinin ardından – en gelişmiş açık pazarlama yöntemi olması, metin üretiminin yüksek standartlara uygun bir şekilde ve kısa sürede tamamlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu noktada, çevrimiçi metin düzenleyiciler ile yazı yazma programlarının geçmiş dönemlere kıyasla çok daha popüler bir hale geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu arada söz konusu popüler programları / düzenleyicileri iki gruba ayırabiliriz. Birinci grupta, metnin semantik açıdan düzenlenmesini sağlayan programlar / düzenleyiciler vardır. Bunlar, çoğunlukla gramatik özelliklerden faydalanarak, metnin anlamsal bütünlüğünü sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Sözgelimi Grammarly, Spin Rewriter ve WordAi dilbilgisel doğruluk ilkesinden yola çıkarak, belli bağlamlar için belli sözcükleri veya sözcük gruplarını önerir. Ve bu sayede metnin anlamsal açıdan tamamlanmasını sağlar. Bu da elbette hedef kitlesi belirlenmiş olan bir dijital pazarlama faaliyeti için oldukça değerlidir.

İkinci grupta is;e ilk gruba göre çok daha yüzeysel işlevlere sahip olan düzenleyiciler yer alır. Metin editörü, veya metin denetçisi olarak da adlandırılan bu araçlar, büyük çoğunlukla çevrimiçi hizmet verir ve metni oluşturan bir takım sözcük veya sözcük gruplarının dilbilgisi açısından doğruluğunu denetleyerek, gerek sözdizimsel gerekse imla açısından değiştirimi mümkün kılar. Microsoft Word gibi programlar da bu mantığa uygun bir şekilde çalışır.

Bununla birlikte, ikinci grupta yer alan araçların ilk gruba dâhil olanlar tarafından kapsandığını söylemek de mümkündür.

Metnin dil bilgisel açıdan doğrulanması basit bir faaliyet gibi görünür. Ancak bir dijital pazarlama unsuru olarak hazırlanan bir yazı; hangi dilde olursa olsun, dilin imkânları doğrultusunda, yanlışsız biçimde ortaya konmalıdır. Bu sebeple ikinci grupta yer alan düzenleyicilerin metnin yazımı ertesinde, kontrol amaçlı kullanımının yaygın olduğunu söyleyebiliriz.

Bu Araçlar Dijital Pazarlamada Gerçekten Yararlı Mı?

Bahsi geçen araçların kullanılabilirliğine ilişkin olarak, küçük bir çevrimiçi araştırma ile geçerli sonuçlara ulaşmak mümkündür. Buna göre, dijital pazarlama alanında çalışan ve metin üretiminde bulunan kimseler, her iki grupta bulunan çevrimiçi metin düzenleyicileri ve yazı yazma programlarını kullanmakla beraber, bunların yazım sürecine minimal katkıları olduğunu ifade etmektedir.

Bunun en önemli sebebi, metin yazarlığına ilişkin faaliyetlerin metin veya içerik oluşmanın ötesinde, ürünü/servisi tanımayı, yaratıcı bir yaklaşım geliştirmeyi ve reklam & pazarlama stratejisini dile yansıtmayı gerekli kılmasıdır. Dolayısıyla bu tip yardımcılara karşı beklentileri kısıtlı tutmak iyi bir fikirdir.

Bunlara ek olarak, çeşitli programları ve eklentileri kullanarak metnin online mecralarda bulunan diğer metinler ile benzerlik gösterip göstermediği ile ilişkili olarak çalışma yapan yazarlar, elde ettikleri verilerden memnun olduklarını dile getirseler de özellikle okunabilirliğin değerlendirilmesi açısından bu araçların manuel denetlemenin yanına dahi yaklaşamadığını ifade etmektedir.

Pek çoğunun sloganı “insan elinden çıkmış gibiifadesine dayansa da çevrimiçi metin düzenleyiciler ve yazı yazma programlarının insana özgü zihinsel süreçleri taklit edebilmesi için daha zaman var gibi görünüyor. Buna rağmen; gelişmiş metin araçlarının, anahtar kelime planlayıcılarla beraber dijital pazarlama süreçleri dâhilinde üretilen içeriklere katkı sağladığı da yadsınamaz bir gerçektir.


💡 Tarihin En Uzun URL’si

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.