Dün Resmi Gazete’de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Koronavirüs salgını kapsamında, kamu çalışanlarına esnek çalışma hakkı tanındı.

“COVID-19 Kapsamında Kamu ÇalışanlarınaYönelik Tedbirler” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu çalışanlarına esnek, dönüşümlü ve uzaktan çalışma hakkı tanındı. Koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle böyle bir kararın alındığı anlaşılırken, karara dair detayları sizler için derledik.

Kamu Çalışanlarına Esnek Çalışma Hakkı Tanındı

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında, Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Bu genelge ile Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımının minimuma indirilmesinin amaçlandığı ve o yüzden de böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Özetle; salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma gibi imkanlar sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar  Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

Dönüşümlü Çalışanlar Hangi Koşulda İzinli Sayılacak?

Yayınlanan genelgeye göre bu hak kapsamında dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaklar. Konuya dair detaylar yayınlanan genelgede şu şekilde ifade ediliyor;

“Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşitti. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.” (Resmi Gazete)

Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren iyi bir sınav veren ve krizi doğru bir şekilde yöneten Türkiye, salgının ikinci dalga ihtimalinin tüm dünyada konuşulduğu bu günlerde mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor.


💡 Hayat Eve Sığar’a Yeni Özellik

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.