Gün içerisinde birçok uyarana maruz kalıyoruz. Cep telefonu, sosyal medya, basın yayın organları, dijital dünya, televizyon derken kendimizi unutacak dereceye gelip, hayatımıza ve işimize karşı motive olmakta zorluk çekebiliyoruz. Bu makalede daha çok iş hayatında motivasyonun önemi üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. 

Motivasyon sözcüğünü; bir işi yapmak, bir hedefi gerçekleştirmek için kişiyi harekete geçiren içsel güç şeklinde tanımlayabiliriz.

İş dünyasında, işletmelerin, büyük ve küçük ölçekli girişimlerin başarısı çalışanların motivasyonu ile doğru orantıda paralellik gösterir. Çalışanların enerjileri, adanmışlıkları, verimli çalışmaları ve bunun sonucunda yüksek performans göstererek başarıya ulaşmaları için diğer kriterlerin yanında motivasyon da önemli bir kriter olarak karşımıza çıkar.

İş Hayatında Motivasyonun Önemi

İnsan doğası gereği biyo-psiko-sosyal bir varlıktır. Çevresinde yaşanan değişimler ve gelişimlerden etkilenebildiği gibi çalıştığı işletme içerisinde yaşanan değişimler ve gelişimlerden de etkilenebilir. İş verimi düşebilir, iş yerinde gerektiği kadar işine konsantre olamayabilir hatta işini yapmak istemeyebilir. Böylesi durumlarda çalışan kendi kendini motive edebildiği gibi motive edilmeye ihtiyaç da duyabilir.

Yöneticiler çalışanlarını işletme hedefleri doğrultusunda motive ederek onları teşvik etmek durumundadırlar. Motivasyon sayısal veriler ışığında ölçeklenebilen bir şey olmadığı için çalışanlarının davranışlarını ve performanslarını yorumlayarak bunlar sonucunda onları motive edici uygulamalar geliştirmek zorundadırlar.

Birçok işletme prim ve ödül sistemleri, işletme içerisinde sportif organizasyonlar, kişisel gelişim odaklı eğitimler gibi çalışanları motive edecek uygulamaları yan hak olarak hali hazırda zaten gerçekleştirmekte. Yalnız motivasyon kişiden kişiye göre farklılık göstermesi sebebiyle hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Örneğin; Ayşe’nin iş verimini olumlu anlamda etkileyen bir uygulama, Ali’yi aynı ölçüde etkilemeyebilir. Ali’nin iş verimini olumlu anlamda etkileyen bir uygulama Ayşe’yi aynı ölçüde etkilemeyebilir.  Dolayısıyla motivasyon için geliştirilecek olan uygulamalarda bu dengeyi gözetmek yerinde olacaktır.

Bu arada gün içerisinde birçok uyarana maruz kalıyoruz. Çevresel etkilerle oluşan uyaranlar bizi, kendimizi unutturacak seviyeye getiriyor. Böyle olunca da hayatımıza ve işimize motive olmakta zorluk çekebiliyoruz. Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda; değişen koşullar ve şartlar ışığında yeniden değerlendirilmesi gereken ve biraz da yaratıcılığa ihtiyacı olan motivasyon konusu, yeni uygulamaların hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Unutmayalım ki; çalışanlarına değer veren işletmeler her zaman için kazanmaktadır.


💡 Satış Ve Pazarlamada Psikolojik Faktörler

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.