Sosyal medya; bireyden topluma bir iletişim ve etkileşim ağı olarak pazarlamada ve dijital pazarlamada oldukça popüler bir konuma ulaşmıştır. Bu makalede ise sosyal medya ve pazarlama arasındaki ilişkiye dair değerlendirmede bulunacağız.

Teknolojinin hızla gelişmesi ile sosyal medya kullanımı da gün geçtikçe artmaktadır. Şirketler ve kurumlar; Instagram, Facebook, Twitter başta olmak üzere sosyal mecralar aracılığıyla iletişim, satış, reklam ve pazarlama olanaklarını da arttırmaktadırlar. Kısacası sosyal medya; bireyden topluma bir iletişim ve etkileşim ağı olarak pazarlama ve dijital pazarlama alanlarında oldukça önemli bir konuma sahiptir.

Giriş

İnsanlar eski çağlardan beri teknolojiyi ve onun getirdiği yenilikleri her daim benimsemiş ve teknolojinin yararlarından daima faydalanmışlardır. Günümüze geldiğimizde ise iletişim ve teknoloji kullanımı bir hayli artmış bu da kitlelerin; iletişim ve teknoloji aracılığıyla yeni arayışlara yönelmesini sağlamıştır.

Sosyal Medya Yönetimi

Bilhassa 2000’li yıllardan itibaren başlayan sosyal medya kullanımıyla insanlar duygularını, düşüncelerini, imkânlarını, önerilerini ve eleştirilerini rahatlıkla ve direkt olarak dile getirebilmeye başlamıştır. Bu da sosyal medyanın; güçlü bir iletişim ağı olmasının önünü açmıştır.

Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi ve sosyal medyaya olan ilgi artmasıyla, insanlar hem dijital ortamda sosyalleşmekte hem de reklam ve pazarlama etkinlikleri için kendilerine uygun ortamı bulabilmektedir. Bunun devamında insanlar yeni fikirler üretmekle kalmayı bu fikirleri internet ortamında daha doğrusu sosyal ağlarda sunmaya başlamışlardır. Ayrıca satış yapmak istedikleri herhangi bir malı ya da hizmeti de yine internet ortamında sunabilmişlerdir.

Pazarlamada yeni bir çağ başlamıştır.

İşte, satış ve pazarlamanın yeni alanı da bu şekilde ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle sosyal ağlarda her geçen gün artan şirket sayfaları, mal/hizmet/marka tanıtımları, metin yazıları ile dijital pazarlama adlı yeni bir pazarlama alanı oluşmuştur. Diğer bir ifadeyle pazarlamada yeni bir çağ başlamıştır.

İşletmelerin internet aracılığıyla geliştirdikleri reklam, online satış, tanıtım, pr gibi yöntemler pazarlamayı yeni döneme adapte edebilmiş ve iletişim konusunda da bir adım öteye taşımıştır. Bu makalede ise sosyal medya ve pazarlama arasındaki ilişkiye dair kapsamlı bir değerlendirmede bulunacağız. Ve öncelikle “Sosyal Medya Ve İletişim” konusuna değineceğiz.

Sosyal Medya Ve İletişim

İnsanlar artık günün büyük bir kısmını sosyal medyada geçiriyor. Öyle ki; iletişim, alışveriş, sipariş, satın alma, araştırma, güncel trendleri takip etme vs. gibi aksiyonlar artık sosyal medyada gerçekleşiyor. Ayrıca sosyal medya sayesinde tüm bunlar sürekli ve çok daha kolay bir hale gelmiştir. Öte yandan bir şirketin veya satış grubunun bir ürünü veya fikri tüketiciye iletebilmesi de yine sosyal ağlar sayesinde oldukça kolaylaşmıştır. Bu durum aynı zamanda pazarlama için daha verimli bir alanın oluşmasını da sağlamıştır.

Kısacası artık insanlar internet üzerinden tanışıyor, sosyal ağlar aracılığıyla iletişim kuruyor veya bilgi ve deneyim kazanıyor. Örneğin Linkedin üzerinden çoğu insan iş bulabiliyor veya network yapabiliyor.

Özetle; sosyal medya sadece yerel ve örgütsel bilgi odağında değil, kişisel ve ticari online etkileşimde de önemli bir role sahiptir.

Sosyal medya kullanımında üç çeşit bağdan söz edilebilir.

Birincisi; kullanıcının hareketidir. Öyle ki bir kullanıcı ne yapıyorsa onun çevresi ya da bağlantıları da bu davranıştan etkileniyor. Örneğin bir kişi internetten bir şey sipariş ettiğinde ya da satın aldığında sosyal medyadaki çevresi de bundan etkilenerek o ürünü sipariş edebiliyor.

İkincisi; kişilerin aynı zevkler etrafında toplanmasıdır. Yani aslında insanlar, birbirine benzer davranışlar göstererek aynı şeyleri severler.

Üçüncüsü; çevredir. Etrafta ne olup bittiği, kişi / kullanıcı için her zaman dikkat çekicidir.

Elimizdeki bu örnek verilerle aslında sosyal medyanın iletişime ve kitle iletişimine ne denli büyük bir katkı sağladığını görebiliyoruz. Bilindiği üzere iletişim bir kişiden başlar ve diğerlerine doğru devam eder. Bu kapsamda tüm bu verileri baz alarak sosyal medya için; toplumların, kitlelerin, fikirlerin etkili bir iletişim ortamıdır diyebiliriz.

Şimdi sosyal medya iletişiminden yola çıkarak sosyal medya ve pazarlama konusuna dair değerlendirme yapacağız.

Sosyal Medya Ve Pazarlama Arasındaki İlişki

Sosyal medyanın amaçlarından en önemlisi; yüksek derecede paylaşımın olduğu, online medyanın çeşitli fırsatlar sunduğu fikirler ile şirket ve tüketici arasında gerçek, dürüst, samimi ve güven dolu bir ilişki inşa etmektir. Bu vaatlerle aynı zamanda açıklık, konuşma, bağlantılılık, erişim, erişebilirlik, kullanırlık, yenilik, kalıcılık gibi imkânlar sunulur. Geleneksel medyadan farklı olaraksa dijital medyayla insanlara daha hızlı bir biçimde iletişim ve güven aktarımı yapılır.

Bu nedenle de firmalar hazırdaki müşterileriyle iletişime geçmek, potansiyel müşteriler kazanmak, markalarını ve imajlarını korumak için sosyal medyayı her geçen gün daha fazla kullanmaya başlamışlardır.

Öte yandan sosyal medya geleneksel pazarlama kanallarına göre daha düşük maliyetle ve doğrudan etkileşim sağlamasıyla da tercih edilir olmuştur. Bu kapsamda işletmeler; markalarını pazarlamak ve hedef kitleye kolaylıkla ulaşmak için sosyal medya üzerinde farklı stratejiler denemeye başlamışlardır.

Sosyal Medyanın Pazarlama Sürecindeki Etkisi

Birçok tüketici bir ürünü satın almadan önce detaylı bir araştırma yapar. Bu davranış internet ve sosyal medya sayesinde günümüzde oldukça kolaylaşmıştır. Öte yandan tüketici; aldığı üründen memnun olmazsa düşüncelerini sosyal mecralarda dile getirebilir. Bu durum ise aynı alışveriş deneyimini yaşayacak olan tüketicilerin bilgilenmesini sağlar.

Bilindiği üzere tüketiciler artık bir ürünü satın alırken ilk önce sosyal medyada araştırma yapıyor. Diğer bir ifadeyle tüketiciler artık bir ürünün olumlu veya olumsuz özelliklerini değerlendirerek satın alma davranışı sergiliyor. Bu arada sosyal medyada tüketime etki eden bazı davranış türleri vardır. Yeri gelmişken belirtelim. İşte o davranış türleri;

Birincisi; olumlu ya da olumsuz bir başkası tarafından aktarılan yorumları incelemek.

İkincisi; ürün hakkında bilgi aramak ve arkadaş çevresinden etkilenmek.

Üçüncüsü; bir ürüne dair geçmiş deneyimleri ve şikâyetleri incelemek.

Sonuç

Büyük kitlelere ulaşmada etkili rol oynayan sosyal medya hem iletişimi kuvvetlendirmesi hem de tüketici ile üretici arasındaki samimiyeti ve güveni sağlaması açısından günümüzde pazarlamanın baş aktörlerinden biri haline gelmiştir.

Bunun başlıca sebebi pek çok kesimden insanın; sosyal ağlarda bilgi alışverişi sağlayarak diğer insanlarla kolayca iletişime geçebilmesi ve fikirlerini paylaşabilmesidir. Büyük şirketler ve üretici firmalar ise sosyal ağlar sayesinde birçok kişiye ulaşarak geleneksel yöntemlerden farklı olarak pazarlama alanını genişletebilmekte ve müşteri ile iletişim odaklı bir temel üzerine kurulu güven ve samimiyet inşa edebilmektedir.

        Kaynakça
  • KOÇAKALAN Alev, KABADAYI TÜMER Ebru, ERİŞKE Tuğbay, İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Pazarlaması, 2018
  • ÇELİK Sabahattin, Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimine Etkileri, 2014

💡 Donald Trump’tan Pazarlama Dersleri

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.