Sosyal sorumluluk denilince hemen hepimizin aklına yardım kampanyaları, eğitim destekleri ya da aktüel konulara ilişkin farkındalık oluşturma çalışmaları gelse de “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konusu aslında sandığımızdan ve algıladığımızdan daha derin. Öyle ki; kurumsal sosyal sorumluluk bir nevi “kurumsalda elini taşın altına koymak”tır. 

Öncelikle sorumluluk kelimesini tek başına inceleyecek olursak; “kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.” şeklinde tanımlayabiliriz.

Kurumsalda Elini Taşın Altına Koymak: Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk kavramını kurumsal bir çerçevede düşünecek, bir parça da iş hayatına entegre edecek, işin içine de biraz tanıtım, halkla ilişkiler katacak olursak bu kez kavram “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” şekline bürünür. Bunu ise; “paydaşlara yönelik sosyal sorunlarla uğraşma, bu sorunlara dikkat çekme ve bir farkındalık yaratarak  topluma farklı bir bakış açısı kazandırma yükümlülüğü” şeklinde tanımlayabiliriz.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; kurumsal yapıların, ekonomiye olan katkısının dışında topluma sosyal anlamda da katkı sağlamakla yükümlü olduklarını gösterir. Burada durup kavramı yeniden ve daha kapsamlı şekilde tanımlamamız gerekirse, kurumsal sosyal sorumluluk;

“Bir kurumun ekonomik ve hukuksal sorumluluklarının ötesinde etik ve sosyal sorumluluklarını, toplumsal değerleri, finansal performansını destekleyecek şekilde göz önünde bulundurarak paydaşlarının sosyal ihtiyaçlarına da cevap vermesidir.”

Halkla İlişkiler Odağında Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bu arada Kurumsal Sosyal Sorumluluk, halkla ilişkiler kampanyaları kapsamında gerçekleşen bir olgudur. Diğer bir ifadeyle kurumsal sosyal sorumluluğun, toplumun ihtiyaçları, talep ve beklentileri göz önünde bulundurularak, stratejik adımlarla gerçekleştirilmesi esastır. Toplumla bütünleşmek, sempati kazanmak ve daha da önemlisi marka olmanın temel esaslarından biri olan farkındalık yaratmak isteyen kurumların, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme çabası olan bu projeleri hazırlamak ve toplumda bilinç yaratmak zorlu ve zaman alan bir döngü olsa da günümüzde hemen her gün değişen gündem dolayısıyla projeleri sürekli kılmak aslında pek de mümkün değil.

Gerek ülkemizde gerekse globalde gündemin sürekli değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Ekonomik krizler, kaynakların alarm vermesi, sosyal eşitsizlikler, eğitim sorunları, pandemi ve salgın hastalıklar, siyasal sorunlar derken birden fazla gündemimiz var. İşte bu yüzden sosyal sorumluluk projesi hazırlanırken genel geçerliliği olan toplumsal  bir soruna yoğunlaşmak marka açısından daha idealdir. Çünkü bir sosyal sorumluluk projesinin başarılı olması için toplumun ihtiyaçları ile örtüşmesi ve toplumun ihtiyacı olan bilince hizmet etmesi gerekir.

Bu noktada sosyal sorumluluk odağında değerlendirilebilecek o genel konulardan bazıları şunlardır;

 • Sağlık,
 • Yoksulluk,
 • Eğitim eşitsizlikleri,
 • Cinsiyet eşitliği,
 • İnsan hakları,
 • Kadın, çocuk ve hayvan haklarının korunması,
 • Engelli bireylerin topluma kazandırılması gibi konular oluşturur.

Sosyal Sorumluluk Projesi Nasıl Üretilir?

Kurum açısından sosyal sorumluluk projesi üretmek zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Sosyal sorumluluk projesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kurumun uzmanlık alanı dahilinde bir proje konusu oluşturabilmek ve projede detaylı bir araştırma ve geliştirme yürütebilecek bir ekip oluşturulmasıdır. Bu bilgiler ışığında, kurumsal bir sosyal sorumluluk projesi yaratılırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

 • Toplumun psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları baz alınarak hedef kitle doğru seçilmelidir.
 • İş birliği yapacağınız kitleyi yine projenizin kilit noktalarını düşünerek doğru seçmelisiniz. Örneğin STK, farklı kurumlar, öğrenciler ya da belli bir iş kolundan olan kişiler gibi.
 • Projenin duyurulması için doğru ve etkin iletişim kanallarını seçilmelidir. Örneğin sosyal medya son yıllarda bu konularda açık ara önde giden bir kitle iletişim aracıdır.
 • Projenin en hızlı ve en etkin şekilde hayata geçirilmesi ve amaca ulaştırılması için mutlaka gerek maddi destek sağlayacak gerekse araç gereç desteğinde bulunacak sponsor(lar) bulunmalıdır.

Sosyal Sorumluluğun Firma İçin Avantajları

Kurumsalda elini taşın altına koymak şeklinde ifade edilen kurumsal sosyal sorumluluk ile bir işletme ne kazanır? İşte sosyal sorumluluk projelerinin bir firmaya kazandırdıkları!

 • Toplum ile işletme arasında bağ kurulmasına yardımcı olur.
 • Proje sayesinde tüketicinin zihninde olumlu intiba oluşur. Bu da satışı artırır.
 • Marka itibarının oluşmasına katkı sağlar.
 • Markanın büyümesini ve gelişimini sağlar.
 • Tüketici ve hedef kitle üzerinde bıraktığı olumlu imaj sayesinde olası bir kriz durumunda, kriz yönetimi ve itibar yönetimi aşamasında kurumun işini kolaylaştırır.
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin önemli faydalarından birisi de risk yönetimi etkinliğini artırmasıdır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örnekleri

Halkla İlişkiler tarihinde bir çok marka, yarattığı ve başarılı olarak yürüttüğü, sürdürülebilir  sosyal sorumluluk projeleri sayesinde markalarını geliştirmiş ve itibar kazanmışlardır. Bunlara örnek vermek gerekirse; Opet’in “Temiz Tuvalet” projesi, Hürriyet Gazetesi’nin “Aile İçi Şiddete Son” projesi, Turkcell’in “Engelsiz Eğitim” projesi, Unilever bünyesi markalarından OMO’nun “Minik Kalpler” projesi, Branding Türkiye’nin “Yeşil Pelerinli Markalar” projesi ülkemizde hemen herkesin aşina olduğu ve markaların takdir kazandığı projelerdir.

Hani Kurumsaldık’ta Sosyal Sorumluluk Konuşuldu

Türkiye’nin en çok dinlenen ve takip edilen fenomen podcast markası Hani Kurumsaldık‘ın “25. Bölümü”nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk konuşuldu. Ayrıca 24. bölümde de Yeşil Pelerinli Markalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. İlgili yayınları dinlemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz;

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.