Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü “Tüketici Profil ve Bilinç Düzeyi” adlı bir rapor hazırladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tüketici Profil ve Bilinç Düzeyi” adlı araştırma raporu 26 ilde, 18 yaş ve üstü 2.242 tüketiciyle hazırlandı. Raporda ilgi çeken detaylar var. Mesela rapora göre tüketiciler yerli üretim satın almayı tercih ediyor.

Tüketici Profil Ve Bilinç Düzeyi Raporu

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 26 ilden 2,242 tüketiciyle hazırlanan “Tüketici Profil ve Bilinç Düzeyi Raporu”nda tüketicilerin bilgi ve bilinç düzeyleri “düşük”, “orta” ve “yüksek” olarak kategorize edildi. Bu arada anketi yanıtlayan katılımcıların verdiği cevaplar cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi gibi bilgilerle karşılaştırıldı. Ayrıca ankette, her bir grup bilgi ve bilinç düzeyindeki tüketicilerin önemli görülen bazı konularda nasıl bir tutum sergilediği de incelendi.

Tüketici Profil ve Bilinç Düzeyi  araştırmasından derlenen bilgilere göre; tüketicilerin %54,1’inin orta bilinç düzeyinde olduğu görüldü. Alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen tüketicilerin %36,9’u ise AVM’leri tercih ediyor. Bu arada tüketiciler, gıda maddesi ve giyim eşyası satın alma kararını alışverişini gerçekleştirmeden önceki süreçte veriyor.

Plansız Ve Anlık Karar Verilerek Alınan Ürün Grupları 

Araştırma kapsamında ortaya çıkan bilgiye göre bu kategoride yer alan ürünler Sağlık Ürünleri ve Boş Zaman Faaliyetleri oldu.

Bu arada her iki ürün grubu da planda olmadan gerçekleşen satın alma faaliyetine girdiği için bu kategorilerde ürün ve hizmet veren markaların marka – pazarlama stratejilerinde bu detayları önemsemeleri iyi olacaktır.

Yerli Üretim Tercih Ediliyor

Yerli Ürün Bilinci

Araştırmaya katılan katılımcıların %37’si “yerli ürün” tercih ediyor. Bu arada araştırmada düşük bilinç düzeyindeki tüketicilerin, yaklaşık olarak yarısından fazlası yani %65’i ürünün menşeini dikkate almadığını belirtti. Yüksek bilinç düzeyindeki tüketicilerin %42,2’si ise “yerli üretim” satın almayı tercih ettiğini belirtti. Öte yandan araştırma sonunda edilinel bilgiye göre “Marka” olgusunun en fazla önem taşıdığı ürün grubu gıda!

İnternet Üzerinden En Çok Kıyafet Satın Alınıyor

Tüketicilerin sadece %35’i internet veya sosyal medya aracılığıyla alışveriş yapıyor. İnternet ve sosyal medya kanalları aracılığıyla alışveriş yapanların çoğunluğunu ise üniversite ve üzeri öğrenim düzeyindeki, 25-34 yaş aralığındaki tüketiciler oluşturuyor. Öte yandan internet üzerinden en fazla satın alınan ürün grubunun giyim eşyaları olduğu öğrenildi.

Tüketici İnternete Güvenmiyor

İnternet ve bilgi çağında yaşamamıza rağmen tüketicilerin yaklaşık yarısı yani %45,7’si internet üzerinden alışveriş yapmayı güvenli bulmuyor. Diğer bir ifadeyle tüketici hala internete güvenmiyor. Geçtiğimiz aylarda e-ticaret sitelerine “Güven Damgası” adlı bir ibare konulacağını sizlerle paylaşmıştık. Anlaşılan o ki; bu da henüz tüketicinin internetten alışveriş yapması için yeterli değil. Bu arada tüketicilerin %33,6’sı internet ve telefon bankacılığı kullanıyor.

Tüketicinin internetten alışveriş yapmak konusunda güven problemi yaşamasının elbette ki anlaşılır bir sebebi var. Şöyle ki; araştırmaya  katılan katılımcıların %20’si telefon, internet üzerinden, sosyal medya aracılığıyla dolandırıldığını veya dolandırıcılık teşebbüsü ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bu arada araştırmaya katılanların; tüketici hakları ve korunmasına ilişkin bilgi düzeyleri incelendi. Bu aşamada tüketicilerin %17,2’sinin son bir yılda satın aldığı bir mal veya hizmetle ilgili sorun yaşadığı ortaya çıktı.

En Fazla Sorun Giyim Grubunda Yaşanıyor

Araştırmaya katılanlar en fazla  sorun yaşadıkları ürün gruplarını da sıraladı. Buna göre tüketiciler en çok giyim ve elektronik odaklı ürünlerde sorun yaşıyor. Bunun yüzdelik dağılımı ise; %34 giyim, %22 elektronik şeklinde. Sorun yaşanan ürün kategorisinde yüksek bir yüzdeye sahip olan diğer iki ürün grubu ise gıda ve iletişim hizmetleri oldu. Buna göre %11 gıda ürünleri, %9,1 iletişim hizmetleri, giyim ve elektronikten sonra en çok sorun yaşanılan ürün grupları oldu.

Satın aldığı bir ürün veya hizmetle ilgili sorun yaşayan tüketicilerin %45,2’si çözüm için satın aldığı firma veya mağazaya başvuruyor. %30’u ise hiçbir şey yapmıyor.

Raporda düşük bilinç düzeyindeki tüketicilerin tamamının, sorun yaşadığı ürün ve/veya hizmetle ilgili hiçbir şey yapmadığı görüldü. Bu da tüketiciyi anlamak adına, raporun önemli bir detayı olarak karşımıza çıkıyor.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.