Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BEPAM) Akademik Yazı Kalitesi ile ilgili bir çalışma yaptı. 

BEPAM, bu çalışma için 2007-2016 yılları arasında yazılmış 470’i yüksek lisans 130’u doktora tezi olmak üzere toplam 600 tezi inceledi.

Akademik Yazı Kalitesi Araştırması

BEPAM (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi) tarafından yapılan bu araştırmada tezlerin 477’si devlet, 123’ü vakıf üniversitelerinde yazılmış olarak gözüküyor. BEPAM tezlerin incelenmesinde  “Turnitin” adlı intihal programını kullandı. Turnitin programı her bir çalışma için ayrı ayrı belirlediği benzerlik indeksi kullandı.

Dünyada yapılan tezlerin benzerlik indeksinin (yapılan çalışmanın ne kadar orijinal olduğunu gösteren ifade) oranı yüzde 15 iken, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 28,5 olduğu açıklandı. Bu da gösteriyor ki Türkiye’de yapılan akademik çalışmalarda aslında ortaya yeni bir şey konulmuyor.

Yapılan çalışmada İngilizce ve Türkçe tezlerin de benzerlik indeksleri de açıklandı. Buna göre İngilizce tezlerin benzerlik indeksi yüzde 24 iken, Türkçe tezlerin benzerlik indeksi ise yüzde 29.

Devlet Üniversitelerinde İntihal Oranı Yüksek

Araştırma sonucunda toplam 207 tez’in yüksek intihalli olduğu ortaya çıktı. Devlet üniversitelerinde intihalli tez sayısı 150 olarak açıklanırken, vakıf üniversitelerinde ise intihalli tez sayısının 57 olduğu belirtildi.

Yüksek lisans çalışmalarında intihalli tez sayısı 173, doktora tezlerinde ise bu sayı 34 olarak belirtildi. Öte yandan İngilizce tezlerde intihal sayısı 25. Türkçe tezlerde ise bu sayı 135. Bu araştırma; lisansüstü kariyer yapan öğrencilerin tez yazmayı bilmediğini ortaya koyuyor. Ayrıca araştırma kapsamında; akademisyenlerin de tez yazdırmayı bilmediği görülüyor.

Akademik Yazı Kalitesi Yok

Çalışmayı yürüten araştırmacı Dr. Ziya Toprak, konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Toprak, Türkiye’de hiçbir üniversitede yazıyı bilgi üretmenin ana aracı olarak gören bir Akademik Yazı Merkezi’nin bulunmadığını belirtti. Dr. Ziya Toprak’ın açıklaması şöyle:

“Ülkemizde maalesef ciddi boyutlarda etik sorunlar bulunmaktadır. Kuşkusuz bu araştırmada ortaya çıkan intihal vakaları arasında bilmeden intihal yapanlar vardır. Ancak araştırmanın bulguları yüksek intihalli tezler ile ilgilidir. Yani ciddi seviyelerde intihal söz konusudur. Burada bir ya da iki satır ya da bir paragraftan söz etmiyoruz. Bilerek yapılan intihaller bunlar, bu da ciddi bir ahlak sorunu olduğunu düşündürtmektedir.”

Toprak; İngilizce yazılan tezlerin İngilizce eğitim veren üniversitelerde yazıldığı düşünüldüğünde benzerlik ve intihal oranları bakımından Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi gibi okulların Türkiye ölçeklerine göre daha iyi durumda olduğunu söyledi. Buna ek olarak Ziya Toprak; Türkiye’de özellikle son yıllarda doktora ve yüksek lisans çalışmalarında büyük bir artış yaşandığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Ulusal Tez Merkezine girilen tez sayısı 1999 yılında 11 bin 39, 2004 yılında 16 bin 343, 2009 yılında 21 bin 350 ve 2014 yılında 25 bin 730 olmuştur. Kuşkusuz bu sayının artmasında vakıf üniversitelerinin sayısındaki artış ile birlikte eğitimin ’kariyer yapmada’ gittikçe artan önemi yadsınamaz”

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.