Türk-İş tarafından her ay hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılan “Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması” raporu Nisan 2020 için yayınlandı. Rapora göre Nisan 2020’de 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7.732,91 TL.

Türk-İş, geçim şartlarına farkındalık sağlamak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine olan yansımasının ne boyutta olduğunu vurgulamak adına her ay “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması” adlı bir rapor yayınlıyor. Raporun Nisan 2020 sonuçları geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı.

Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Nisan 2020

TÜRK-İŞ tarafından her ay hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Nisan 2020 verileri genel hatlarıyla şöyle;

 • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.374,00 TL
 • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7.732,91 TL
 • Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.883,88 TL olarak hesaplandı.

Açlık Sınırı

TÜRK-İŞ tarafından gerçekleştirilen “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”na göre bu ay (Nisan 2020) 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli, düzenli ve yeterli beslenebilmesi için gıda bazında yapması gereken harcama tutarını temsil eden “Açlık Sınırı”, 2 bin 374 lira olarak tespit edildi.

Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması - Tablo 1

Yoksulluk Sınırı

TÜRK-İŞ’in hazırladığı raporun Nisan 2020 sonuçlarına göre “Yoksulluk Sınırı”; 7 bin 733 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk Sınırı ile ilgili analiz yapılırken; gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı dikkate alınmaktadır. Buna göre Nisan (2020) ayında 4 kişilik bir ailenin Yoksulluk Sınırı 7.732,91 TL oldu.

Koronavirüs’ün Olumsuz Etkisi Devam Ediyor

Küresel salgın Koronavirüs ülkemizde de olumsuz etkisini göstermektedir. Ancak yaygınlaşan işsizlik ve yetersiz gelir, yoksul kesimlerin geçim koşullarını daha fazla kötüleştirmektedir.

Koronavirüs salgını görülmeye başladığından itibaren dünyanın her yerinde ve ülkemizde de bazı önlemler alınmıştır. Alınan önlemlerin pek çok ekonomik faaliyeti durdurması, işten çıkarmaların artması, ücretsiz izine çıkarılan işçilere verilen ücret desteğinin asgari ücretin yarısı tutarında kalması, kayıtdışı istihdamın da yaygınlığıyla birlikte koronavirüsün ekonomiye etkisi, vereceği zararın özellikle düşük ücretli ve yoksulkesimlerde giderek artacağını ortaya koymaktadır.

Bu salgın döneminde ücretlerin korunması ve ihtiyacı olanlara gelir destekleri sağlanması giderek önem kazanmaktadır. Özellikle son dönemde giderek artış gösteren gıda fiyatlarıve diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalar elde edilen ücret gelirleriyle karşılanamamaktadır. İşçi kesimi, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin insana yakışır bir düzeyde olmadığınıdaha yürürlüğe girmeden dile getirmiş, ancak işveren – hükümet kesiminin kararı geçerli olmuştu. Gelinen aşamada asgari ücretin ve genel olarak ücret gelirlerinin yetersizliği görünür olmuştur.

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim şartlarını otuzüç yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarakyaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı”araştırmasıyla ortaya koymaktadır.

Sürekli vurgulandığı üzere, yoksulluk sınırı ücret değildir. Haneye girmesi gereken toplam gelirdir. Ancak hanede çalışan veya gelir getiren kişi sayısı son derece düşüktür. Araştırmada kullanılan gıda fiyatları market-pazarlar dolaşılarak yerinde tespit edilmektedir. Ancak, küresel salgın market ve pazarlara gitmeyi de sınırlamıştır. Çalışmada sanal marketler de izlenerek gıda fiyatlarındaki gelişim değerlendirilmiştir.

TÜRK İŞ - TÜİK - Karşılaştırmalı Gıda Endeksi Nisan 2020

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan gıda endeksi ile TÜİK tarafından hesaplanantüketici fiyatları ile gıda fiyatları endeksideğişimi aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Görüldüğü gibi gıda fiyatlarındaki değişimin yönü ve hızı birbirine paralel bir gelişim göstermektedir. Önceki yıl tüketici fiyatlarının üzerinde olan gıda fiyatları son aylarda gerisindedir.

Mutfak Enflasyonu (Nisan 2020)

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “Mutfak Enflasyonu”ndaki değişim Nisan ayında şu şekilde gerçekleşti:

 • Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında arttı.
 • Yılın ilk dört ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 9,77 oranında oldu.
 • Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 12,68 oldu.
 • Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 13,61 olarak hesaplandı.

Gıda Harcamasındaki Değişim Nisan 2020

Nisan 2020’de Gıda Fiyatlarındaki Değişim

Türk-İş’in her ay hazırlamış olduğu Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’na göre Nisan 2020’de çeşitli kategorilerdeki gıdalar ayrı ayrı değerlendirilerek bir fiyat endeksi ortaya koyulmaktadır.

Buna göre raporda yer alan gıda grupları şöyle;

 • Süt, yoğurt, peynir grubu
 • Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat grubu
 • Meyve, sebze grubu
 • Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik grubu
 • Son grup (Yağ, tereyağı, margarin, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, siyah zeytin, yeşil zeytin, fındık, ceviz, fıstık, ayçekirdeği vb, karabiber, nane, kimyon vb, çay, bal, şeker, reçel, pekmez, tuz, salça)

Süt, Yoğurt, Peynir Grubu

Süt, yoğurt, peynir grubunda; peynir fiyatında bu ay yine artış oldu. Süt ve yoğurt fiyatında bazı markalarda indirim olmasına rağmen ortalamayı fazla etkilemedi.

Et, Tavuk, Balık, Sakatat, Bakliyat Grubu

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; bazı marketlerde dana kıyma fiyatında indirim yapılırken kuşbaşı etin fiyatında yine artış görüldü Tavuk kilogram fiyatı da arttı. Balık fiyatı ortalamada değişmedi ama ürün çeşidi azaldı. Balıkçı esnafı Koronavirüs’ten olumsuz etkilenen gıda ürünü satıcılarının arasında yer aldı. Sakatat ürünlerinin fiyatı genelde aynı kaldı. Yumurta biraz ucuzladı. Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) bu ay ertelenen zamların yapıldığı görüldü ve bu fiyat artışı mutfak harcamasına olumsuz yansıdı.

Meyve – Sebze Grubu

Geçen aya göre bu ay sebze ortalama kilogram fiyatı gerilerken meyve kilogram fiyatı arttı ve fakat ortalamada bir değişiklik olmadı. Bu nedenle mutfak harcamasına meyve-sebze etkisi fazla olmadı. Meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 7,05 TL olarak (geçen ay 7,06 TL) hesaplandı. Sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay gerileyerek 6,92 TL oldu (geçen ay 7,31). Geçen ay 6,43 TL olarak hesaplanan meyve ortalama kilogram fiyatındaki artış bu ay da devam etti ve 7,33 TL’ye yükseldi.

Hesaplamada bu ay 19 sebze ve 9 meyve olmak üzere toplamda 28 ürün dikkate alındı.Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi- pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı. Araştırmada ürünlerin tek tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam miktarından hareket edildi.

Ekmek, Pirinç, Un, Makarna Grubu

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; ekmek fiyatı son bir yıldır yine 200 gramı 1,25 TL olarak aynı kaldı.Ancak, ayın son haftası itibariyle satılmaya başlanan Ramazan pidesinin 275 gramı 2,50 TL oldu. Bulgurdaki fiyat artışının dışında diğerlerinin fiyatı genel olarak değişmedi.

Yağ, Zeytin, Yağlı Tohum, Çay Grubu

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı, zeytinyağı ve margarin fiyatı değişmedi ve fakat ayçiçeği yağı fiyatı arttı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı pek değişmedi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinin fiyatı aynı kaldı. Baharat (kimyon, nane, karabiber vb.)fiyatları da değişmedi. Çay fiyatı biraz arttı, ıhlamur fiyatı değişmedi. Bal fiyatı biraz artış gösterirken, şeker ile tuz, reçel, pekmez ve salça fiyatı aynı kaldı.

TÜRK-İŞ‘in hazırladığı Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Raporu Nisan 2020 verilerinin yer aldığı raporu sizler için analiz edip aktardık. Detaylı değerlendirmelerin yer aldığı Türk-İş raporlarını her ay eş zamanlı olarak sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.


💡 Açlık Ve Yoksulluk Sınırı (Mart 2020)

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.