Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde Veri Kalite Kontrol Kurumu Yönetmeliğine İlişkin Kamuoyu Duyurusu başlıklı bir bülten yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 21.10.2021 tarihli bir bülten yayınladı. “Kamuoyu Duyurusu” ana temalı bültenin başlığı ise “Veri Kalite Kontrol Kurumu Yönetmeliğine İlişkin Kamuoyu Duyurusu”ydu. TÜİK, bu bültenle 20 Ekim 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve akabinde basında yer alan haberlere dair bir açıklama yaptı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan bülten ve kamuoyu duyurusu.

Veri Kalite Kontrol Kurumu Yönetmeliğine Dair Duyuru

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan kamuoyu duyurusu bülteninin tam metni şu şekilde;

“VERİ KALİTE KONTROL KURULU YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU

Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliğinin 20/10/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra basında yer alan bazı haber ve yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Veri Kalite Kontrol Kurulu ilk olarak 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 41. maddesi hükmüne dayanılarak oluşturulmuş ve o tarihten itibaren çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak söz konusu haber ve yorumlarda yeni bir kurul oluşturulduğu algısı kamuoyuna yansıtılmaktadır.

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 41. maddesine dayanılarak oluşturulan Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında ilk yönetmelik 20/06/2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 5429 sayılı Kanunun söz konusu maddesinin mülga olması ve Kurulun 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 605. maddesi ile yeniden  düzenlenmesi sebebiyle mevcut yönetmeliğin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu çerçevede, 2006 yılından itibaren çalışmalarına devam eden Veri Kalite Kontrol Kurulunun görev ve yetkilerinin tanımlandığı Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği güncellenmiş ve 20/10/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TÜİK tarafından konuya dair yayınlanan kamuoyu duyurusunu incelemek için buraya tıklayın.

TÜİK Hakkında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilişkili bir araştırma kurumudur. Osmanlı döneminde, 1891 yılında Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyetine Vaz’ına Dair Kararname ile kurulmuştur. 1930 yılında Daire’nin tüm görevleri yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan Kurum, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir. Merkezi Ankara’da bulunan Kurumun, Türkiye genelinde 26 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. (Wikipedia)


💡 Kamuoyu Duyurusu

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.