Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafundan hazırlanan Türkiye Yaşlı Profili Araştırması – 2023 adlı rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yürütülen araştırma ile ilgili önemli detayları derledik!

TÜİK tarafından hazırlanan bu araştırma ile Türkiye’de yaşlı nüfus ile ilgili politikaların geliştirilmesine temel teşkil etmek üzere somut verilerin elde edilmesi, mevcut verilerin bir araya getirilmesi ve yaşlı refahı göstergelerinin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Araştırma kapsamında, içinde 50 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunan 22 bin 640 örnek hane belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem tasarımı, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre 12 bölge bazında tahmin üretecek şekilde tasarlanmıştır.

Seçilen hanelerde yaşayan 50 ve daha yukarı yaştaki kişilere demografik bilgiler, çalışma hayatı ve ekonomik durum, sağlık, bağımsız yaşam, bakım ve sosyal yardımlar, çevre, toplumsal hayata katılım, yaşam memnuniyeti, afet ve acil durumlar, yaşlı hakları ve ayrımcılık konularında sorular içeren anket uygulanmıştır. İleri yaşlarda olup anketi cevaplamayı kısıtlayan herhangi bir sağlık problemi ya da engeli olan kişiler için yerine cevap verebilecek nitelikteki (kişiyi tanıyan ve onunla ilgili bilgiye sahip hanehalkı üyesi olan ya da olmayan) bir fertten bilgiler alınmıştır. Bu durumda, algı ya da görüş içeren sübjektif sorular sorulmamıştır.

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması – 2023

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında hazırlanan araştırmada öne çıkan detaylar şöyle;

 • Kronik hastalığı olan 65+ yaştaki kişilerin oranı %78,7 oldu.
 • Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, inme-felç, hepatit, astım vb. kronik (süreğen) hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı %78,7 oldu.
 • Kronik hastalığı olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler İBBS 1. Düzeye göre incelendiğinde, kronik hastalığı olan kişilerin oranının en fazla olduğu bölgenin %83,0 ile Doğu Karadeniz Bölgesi olduğu görüldü.
 • Görmede çok zorlanan ya da hiç göremeyen 65+ yaştaki kişilerin oranı %10,1 oldu.
 • Görmede zorluk çeken 65 ve daha yukarı yaştaki erkeklerin oranı %8,4 iken kadınların oranı %11,4 oldu.
 • Duymada zorluk çeken erkeklerin oranı %10,0 iken kadınların oranı %11,0, konuşmada zorluk çeken erkeklerin oranı %2,0 iken kadınların oranı %2,3 oldu.
 • Genel sağlık durumunu iyi ya da çok iyi olarak belirten 65+ yaştaki kişilerin oranı %22,7 oldu
 • Engelli sağlık kurulu raporu olan 65+ yaştaki kişilerin oranı %8,7 oldu
 • Düzenli olarak fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapan 65+ yaştaki kişilerin oranı %18,3 oldu
 • Hiçbir zaman fiziksel aktivite, egzersiz veya spor yapamayan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı %51,4 oldu.
 • Her gün tütün mamulü kullanan 65+ yaştaki kişilerin oranı %11,3 oldu.
 • En az bir 65+ yaşta fert bulunan hanelerin %81,8’inin ev sahibi olduğu görüldü.
 • Evde yalnızken kendini güvende hisseden 65+ yaştaki kişilerin oranı %86,6 oldu.
 • Son 12 ay içinde konutun içinde ya da dışında düşen 65+ yaştaki kişilerin oranı %24,0 oldu.
 • Yalnız yaşayan 65+ yaştaki kişilerin oranı %20,4 oldu.
 • Alışverişini kendi yapabilen 65+ yaştaki kişilerin oranı %55,1 oldu.
 • Kendi başına banyo yapabilen 65+ yaştaki kişilerin oranı %86,5 oldu.
 • Akıllı cep telefonu kullanan 65+ yaştaki kişilerin oranı %52,7 oldu.

Yaşlıların %64’ü Mutlu

TÜİK’in Türkiye’deki yaşlı nüfusunun realitesini gösteren Türkiye Yaşlı Profili Araştırması – 2023 raporundaki diğer detaylar şöyle;

 • Haber ve tartışma programlarını izleyen 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı %44,1 iken TV dizilerini seyredenlerin oranı %21,6, gündüz kuşağı programlarını seyreden kişilerin oranı %15,6 ve belgesel programlarını seyreden kişilerin oranı %5,1 oldu.
 • Geçmişe mutlulukla bakan 65+ yaştaki kişilerin oranı %71,1 oldu.
 • Yaşlıların deneyimlerinden faydalanılması gerektiğini belirten 65+ yaştakilerin oranı %81,9 oldu.
 • Acil durumlarda yardım isteyebileceği biri olan 65+ kişilerin oranı %86,7 oldu.
 • Kişilerin %54,6’sı ileri yaş döneminde evde bakım/gündüzlü bakım hizmeti alacağını belirtti.
 • İleri yaş döneminde huzurevinde kalmayı tercih eden 50 ve daha yukarı yaştaki kişilerin %41,3’ü çocuklarına yük olmak istemediğini, %26,5’i huzurevindeki imkanların daha iyi olduğunu, %10,6’sı bakacak kimsenin olmayacağını belirtti.
 • Son seçimlerde oy kullanan 65+ yaştaki kişilerin oranı %91,3 oldu.
 • Torunu olup bakımıyla ilgilenen 65+ yaştaki kişilerin oranı %9,7 oldu.
 • Mutlu olduğunu beyan eden 65+ yaştaki kişilerin oranı %64,1 oldu.
 • Ücretsiz ulaşım hakkından faydalanan 65+ yaştaki kişilerin oranı %38,2 oldu.
 • Evde bakım desteğine ihtiyacı olan 65+ yaştaki kişilerin oranı %16,4 oldu.

Kaynak: TÜİK


Startup Gazetesi Yayın Hayatına Başladı

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.