Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma Karması

İşletmenin finansman gücünün kaynağı yıllık faaliyetlerden elde ettiği kârlardır. Bu kârı ve elde edilecek gelirleri belirleyecek olan en önemli faktör ise fiyattır. Bu makalede turizm işletmelerinde fiyatlandırma karmasından bahsedeceğiz. 

İşletmelerin oldukça karmaşık bir pazar içinde bulunmaları, farklı gelir seviyesi ve değer yargılarına sahip tüketicilere hitap etmeleri, onları, birbirinden farklı ürünler üretmek zorunda bırakmaktadır. İşletmeler bunları üretebilmek içinse çok gelişmiş üretim teknolojileri kullanıyor.

İşletme bu üretim teknolojilerini sağlamak ve sektördeki rekabete karşı koyabilmek için işletme finansman gücünü oluşturmaktadır. İşletmenin finansman gücünün kaynağı ise yıllık faaliyetlerden elde ettiği kârlardır. Bu kârları ve elde edilecek gelirleri belirleyecek olan en önemli faktör ise fiyattır.

Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma

Turizm sektörü son yıllarda hızla gelişme göstermektedir. Turizm sektöründeki bu gelişme, serbest piyasa ekonomisi koşullarında arz ve talepteki artışlara da sebep olmaktadır. Arz ve talepteki artışlar, turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin sayısını da arttırmaktadır.

Fiyatlandırma kararları turistik mal ve hizmet üreticilerin karşılaştığı en önemli ve zor kararlarındandır. Pazarlama karması elemanlarını oluşturan; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma bileşenlerinden sadece fiyat gelir getirir. Diğer üç bileşen maliyet giderlerini temsil eder. Bu nedenle, ürünleri doğru biçimde fiyatlandırmak gerekmektedir. İşletmelerin mal ve hizmetlerine olan talebi pazar payını dolayısıyla gelirini ve kârını da etkiler.

Doğru planlanmış fiyat politikası ve stratejisi olmayan işletmeler pazarda başarısız olur!

Fiyat, işletmelerin kararlarını belirlemede en etkin araçlardan birisidir. Dolayısı ile doğru planlanmış bir fiyat politikası ve stratejisi olmayan işletmelerin, pazarda başarılı olma ihtimalleri de zayıftır. Doğru bir fiyat, doğru bir ürün/hizmet doğru bir değer analizi, doğru bir pazar araştırması ile bu bilgilerin doğru yorumlanması ve uygulanması neticesinde uygulanabilir.

İşletmeler iç çevre koşullarını her ne kadar büyük oranda kontrol altında tutabiliyor olsalar da dış çevre koşulları için bu durum söz konusu değildir. Son günlerde uluslararası sermaye piyasalarında yaşanan kriz bunun en yakın örneğidir. Durum böyle olunca işletmelerinde mevcut şartlara tepki verebilme hızı önem kazanmaktadır.

Fiyat konusu da işletmelerin tepki alanına girmektedir. Dolayısı ile tek bir fiyat stratejisine veya politikasına bağlı kalarak başarılı olma imkanı da yoktur. Tüm bu politika ve stratejilerin uygun bir kombinasyonu ve bu kombinasyonun yeterli sayıda alternatifi olması, işletmelerin daha hızlı tepki verebilmeleri için bir avantaj yaratacaktır.

Uluslararası rekabetin artması, teknolojideki değişiklikler ve enflasyon gibi birtakım etkenler, fiyat rekabetinin hatlarını her endüstri kolunda etkilemektedir. Buna bağlı olarak bu gelişmeler konaklama işletmelerinin de bu sürece kendilerini adapte etmelerini beraberinde getirmektedir. Bununla beraber basit bir fiyatlandırma programının geliştirme süresi ve belli bir fiyatta karar verebilmek oldukça zor olmaktadır. Çünkü doğru fiyatı garanti edebilecek kurallar tam olarak bulunmamaktadır.

Turizmde Fiyat Esnekliği Sınırlı Rekabet Yoğundur

Turizm endüstrisi genel olarak fiyatın belirlenmesinde esnekliği sınırlı olan ve rekabetin oldukça yoğun olarak gerçekleştiği bir endüstridir. İşletme pazar fiyatının altında, üstünde ya da pazardaki fiyatta hizmet sunsa da işletmenin, hizmetleri için fiyat belirlemesi pek kolay değildir. İşletmenin ilk etapta yapması gereken kendisiyle benzer hizmetleri sunan rakip firmaların fiyatlarını analiz etmektir.

Bu arada her ne kadar fiyat belirlemedeki esneklik sınırlı olsa da turizm işletmesinin bulunduğu yer, çevresi, sunmuş olduğu farklı hizmetler, müşterilerle olan ilişkileri, personelin ve sunulan hizmetin kalitesi fiyat belirleme konusuna firmaya esneklik katabilir.

Konaklama işletmeleri yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı fiyatlandırma konusundaki sınırlı esneklik, dünyada kabul görmüş formüllerle desteklenmeli ve fiyatlandırma kararlarında bu örnekler firmaya rehberlik etmelidir. Her fiyatlandırma kararı için standart bir formül geliştirmek mümkün değildir ancak fiyatlandırma stratejileri için temel bileşenler verilebilir. Bu bileşenler işletme amaçları doğrultusunda düzenlendikten sonra sunulan hizmet için doğru fiyat verilebilir. Yapılan bu çalışma kavramsal olarak fiyatlandırmanın temellerini ortaya koymaktadır.

Fiyatlandırma, Diğer Pazarlama Karması Öğeleri İle Uyumlu Olmalı

Son olarak işletmelerinden pazarlama faaliyetlerinden ve pazarlama karması elemanlarından sadece birisi olan fiyatlandırma, diğer faaliyet ve pazarlama karması elemanları ile uyum göstermelidir. Aksi takdirde ortaya çıkan çelişki, müşteri zihninde olumsuz bir etki bırakacak ve işletme imajını olumsuz etkileyecektir.  Bu da işletme açısından pazar kaybına sebep olacaktır.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir