Tüketiciler, ihtiyaçlarını gidermek ve arzularını tatmin etmek için çeşitli mal ve hizmetler satın alırlar.  Dolayısıyla da birçok farklı satın alma kararı verirler. Aynı zamanda bu karar bir faaliyet gerektirir. Dolayısıyla da satın alma kararı satın alma davranışına dönüşür. Bu durum ise tüketici davranışları şeklinde kavramsallaşmıştır.

Satın alma kararı ve satın alma davranışı, bir bakıma tüketicinin ihtiyaç veya isteklerine dair ürün veya hizmet odaklı problemlerini çözme sürecidir.

Tüketici Davranışları

Satın alma kararları verilirken yani ihtiyaç ve isteklere dair problemler çözülürken farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler (yani tüketici davranışları) kararın verildiği duruma göre üç ana grupta toplanabilir.

Bunlar; 

  • Otomatik satın alma davranışı
  • Sınırlı sorun çözme durumu
  • Sınırsız sorun çözme durumu

Tüketici davranışlarını inceleyen pazarlamacılar, tüketicilerin tercihlerini nasıl yaptıklarıyla yakından ilgilenmektedir. Çünkü satın alma kararının en önemli belirleyicisi tüketici tercihleridir.

Şimdi 3 ana başlığa ayrılan tüketici davranışları konusunu kısaca inceleyelim.

Otomatik Satın Alma Davranışı

En kolay karar alma çeşididir. Satın alma yapan tüketicinin bilgiye hiç ihtiyaç duymadığı ya da çok az bilgiye ihtiyaç duyduğu durumdur. Tüketici, ihtiyacını kısa sürede karşılama arzusundadır. Daha çok düşük fiyatlı ve sık olarak satın alınan ürünler için geçerlidir. Bir tüketicinin diş macunu ya da deterjan satın alırken göstermiş olduğu davranış buna örnek gösterilebilir. Bu ve benzeri ürünler için otomatik satın alma davranışı kullanılır.

Sınırlı Sorun Çözme Durumu

Sınırlı sorun çözme durumu orta seviyede karar alma çeşididir. Tüketiciler daha önceden satın alacakları ürünle ilgili deneyim yaşamışlardır. Daha önce almış olduğu markayı yeniden satın alma olasılığı yüksek olsa da, yeni koşulların öğrenilmesi, diğer markaların da değerlendirilmesinde etkili olur. Satın alma ihtiyacı acil değildir. Bu karar alma türü, tüketicinin daha önce satın aldığı bir üründen tatmin olamaması durumunda yeni bir arayışa girmesinden kaynaklanabilmektedir. Beyaz eşya, mobilya ve televizyon gibi mallar satın alınırken bu davranış gözlemlenir.

Sınırsız Sorun Çözme Durumu

Karar alma davranışının en uzun süreli olanıdır. Tüketicinin satın alma ihtiyacı acil olmadığı gibi, risk nedeniyle bilgiye duyulan ihtiyaç son derece yüksektir. Tüketiciler bu davranışı pahalı, önemli ve haklarında en az bilgiye sahip oldukları malları alırken gösterirler. Böyle bir durumda alıcı, bilgiye karşı çok duyarlıdır ve iyice araştırır. Daha önce hiç satın alma tecrübesi olmadığı için veya çok az satın alma tecrübesi olduğu için belirli markalara bağlılık gelişmemiştir. Kişilik ve ekonomik durum tüketicinin ürünü satın almasında etkilidir. Bilgisayar, otomobil, müzik seti gibi malların satın alınması bu davranışla açıklanabilir.

Kısaca değinmiş olduğumuz tüketici kararları ve tüketici davranışları konusunda atlanmaması gereken bir detay vardır. O da; tüketicilerin satın alma davranışını etkilemek üzere reklam, pazarlama ve iletişim kampanyaları gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Öyle ki, yalnızca tüketiciyi yakalamak için değil var olan tüketiciyi sadık tüketici haline getirmek için de reklam, pazarlama ve iletişim kampanyaları kurgulanmalıdır.


💡 Premium Ürün Araştırması

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.