Araştırma sektörünün tek meslek örgütü olarak, son dönemde medyada geniş bir şekilde yer bulan siyasal araştırmalarla ilgili TÜAD: Araştırma sektörünün itibarını korumakta kararlıyız şeklinde bir açıklama yaptı.

Sosyal, siyasi ve ekonomik araştırmalar; kaynakların etkin kullanımı ve toplumun karar sürecine dahil edilmesi için en önemli araçtır. Araştırma, bütün dünyada bilimsel bir disiplin olarak kabul edilir ve araştırmanın yapılış ve yayınlanışı bilimsel kurallarla bağlıdır.

TÜAD – Türkiye Araştırmacılar Derneği, ekonomik ve sosyal hayatın gelişimine katkı yapacak yüksek profesyonel araştırma standartları geliştirip yaygınlaştırarak, araştırma sektörünün büyümesi misyonu ile hareket etmektedir. Bu doğrultuda TÜAD, tüm sosyal, ekonomik ve siyasi araştırmaların bilimsel kurallar çerçevesinde;

1) Tasarlanması

2) Uygulanması

3) Yorumlanması

4) Yayınlanması konusunda ana referans olan sektör örgütüdür.

TÜAD: Araştırma Sektörünün İtibarını Koruyacağız

TÜAD, sektör itibarını korumak ve sürdürmek amacıyla, tüm üyelerinin gerçekleştirdiği araştırma çalışmalarının bilimsel standartlara uygunluğunu düzenli olarak denetlemekte ve GAB- Güvenilir Araştırma Belgesi ile onaylamaktadır.

Üyeleri ile yapılan bu özdenetim çalışmalarına karşın, siyasi araştırmaların medyada sıklıkla yer aldığı bu dönemde, TÜAD üyesi olmayan kimi şirketler tarafından yapılan siyasi araştırmaların yayınlanma ve yorumlama şekli konusunda TÜAD’ın hiçbir kontrol ve denetimi bulunmamaktadır. Bu yayın ve yorumların bir kısmı ise sektörümüz itibarını zedelemektedir.

Araştırmalara Dair Paylaşımlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Toplumun bilgi alma hakkının bir gereği olarak kamuoyu kanaatinin açık ve şeffaf bir biçimde ortaya konulması tarafsız seçimlerin gereğidir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilen ve yayınlanan araştırmalara dair tüm paylaşımlarda aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

  • Araştırmayı yapan ve yaptıran kuruluşların adları
  • Araştırmanın temsil ettiği kitlenin tanımı
  • Araştırmanın örneklem büyüklüğü ve coğrafi kapsama alanı
  • Veri toplama tarihleri
  • Örnekleme yöntemi
  • Veri toplama yöntemi
  • Araştırmada ağırlık kullanılıp kullanılmadığı
  • İlgili soruların neler olduğu
  • Sorularda eğer “cevap yok” seçeneği sonuçların yorumlanmasını etkiliyorsa “cevap yok” oranı

TÜAD I Hakkında

1988 yılında Türkiye’nin ilk pazarlama araştırması şirketi olan PEVA Araştırma’nın kurucusu Nezih Neyzi tarafından kurulan TÜAD-Türkiye Araştırmacılar Derneği, ana faaliyet alanı pazarlama ve kamuoyu araştırmaları olan tüzel ve gerçek kişilerin üye olduğu bir meslek örgütüdür. Farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok sektöre, katma değeri yüksek veri ve bilgi sağlaması nedeniyle, Araştırmacılar Derneği’ne 2009 yılında İçişleri Bakanlığı onayıyla, “Türkiye” ön adı verilmiş ve “Türkiye Araştırmacılar Derneği” unvanı tescil edilmiştir.

TÜAD, sektörle ilgili ulusal ve uluslararası mesleki ilkeler, yasalar ve sektörün kalite standartlarının oluşturulması konusunda çalışmalar yapmaktadır. TÜAD Tüzel Üyeleri, GAB-Güvenilir Araştırma Belgesi ve ISO 20252 kalite belgelerine sahiptir. Yapılan araştırmalarda güvenirlik, şeffaflık ilkesine bağlı kalınması ve kalite standartlarının sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, TÜAD tüzel üyeleri, bağımsız, uluslararası, TÜRKAK’a akredite bir denetleme kuruluşu tarafından her yıl düzenli olarak denetlenmektedir. TÜAD’ın, RÖK-Reklam Özdenetim Kurulu’nda ve benzeri oluşumlarda temsilcileri bulunmaktadır. Derneğin, araştırma ve araştırmayla ilgili paydaş sektörleri ilgilendiren yasa, yönetmelik ve tüzüklerin düzenlenmesinde, sektör otoritesi olarak kanaat önderliği rolü bulunmaktadır. TÜAD Danışma Kurulu aracılığıyla, araştırmalarla ilgili ihtilafa düşülen durumlarda ilgili marka/kurum/kuruluşlara ve mahkemelere bilir kişi olarak hizmet vermektedir.


💡 Anlık bilgi paylaşımı için Branding Türkiye Telegram Kanalı‘na katılın!

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.