Strateji, Zaman ve Yönetim olmak üzere derinliğe sahip kadim terimlerin bileşimiyle meydana gelen ve kavramsallaşarak literatüre giren Stratejik Zaman Yönetimi, en yalın tabirle bir “performans geliştirme tekniği” olarak tanımlanabilir. Kişisel gelişimle ilgili gibi gözükse de kurumsal yapılar için de önem arz eden Stratejik Zaman Yönetimi birçok yaklaşım, unsur ve teknikten oluşmaktadır. Bu makalede ise konunun “nedir”iyle ve “nasıl”ıyla değil daha önce “niye”siyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız.

Eski Yunanca’da “Strategia” yani “Savaş Sanatı” anlamına gelen,  Latince’de “Stratum” yani “Yol”, “Çizgi” anlamına sahip olan “Strateji” teriminin yanı sıra bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre olarak tanımlanan “Zaman” ve “bir amacın gerçekleştirilmesi için; personel (insan kaynakları), maddi kaynaklar, zaman ve mekân unsurlarının en verimli şekilde kullanılması” olarak ifade edilen “Yönetim” terimleriyle oluşturularak literatüre Stratejik Zaman Yönetimi olarak giren bu performans geliştirme tekniği, sadece iş hayatında veya akademik kariyer sürecinde değil günlük hayatın işleyişi için de büyük bir önem taşımaktadır. Öte yandan Stratejik Zaman Yönetimi’nin bir yaklaşım, unsur veya teknik olarak kullanılması yalnızca bireylerin sorumluluğu değildir. Zamanı etkin kullanmak, kurumsal yapılan açısından da bir yükümlülüktür.

Tüm bunlarla birlikte, dijitalleşmenin yaygınlaştığı ve multidisiplinerliğin zorunluluk halini aldığı günümüz dünyasında zamanı etkin kullanmak bir lüks olmanın ötesindedir.

Peki Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin tüm basamaklarında etkin olması gereken ve içselleştirilmeden uygulanması pek mümkün olmayan bir yönetim faktörü olan Stratejik Zaman Yönetimi niye önemli?

Stratejik Zaman Yönetimi Niye Önemli?

Birim zamanda daha fazla ve çeşitli aktivite yapmayı işlevselleştirmek olarak da tanımlanan Stratejik Zaman Yönetimi’nin önemini 10 maddede şöyle özetleyebiliriz;

  • Birim zamanda maksimum verimlilik sağlar.
  • İşgücü verimliliği sağlar.
  • Kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlar.
  • Zaman yetersizliği problemini ortadan kaldırır
  • Zamana egemen olmayı sağlar.
  • Zamanı kontrol etmeyi sağlar.
  • Zamanı yönlendirmeyi sağlar.
  • Kaynak israfını engellemeyi sağlar.
  • Önemli işleri önceliklendirmeye yardımcı olur.
  • Zaman tuzaklarından kurtulmayı sağlar.

Evet, bu makalede “Stratejik Zaman Yönetimi”nin önemi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Tabi tüm bunlar için etkin bir zaman yönetimi süreci gerekli. Bunun içinse mutlaka eğitim ve mentorluk alınmalıdır.


10 BİN DOLARLIK YÖNETİM TAVSİYESİ

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.