Slogan – Motto, kurum kimliğinin oluşması, oluşan kimliğin konumlanması ve kurumun / markanın, hedef kitlenin – müşterinin zihninde yer edinebilmesini sağlayan en önemli kurumsal kimlik öğelerden biridir. “Kurumsal Kimlik” yazı dizimizin bu bölümünde; “Slogan – Motto Nedir?”, “Slogan – Motto Niye Önemlidir?”, “Slogan  Nasıl Oluşturulur?”, “Slogan Oluşturma Teknikleri Nelerdir?”, “En Popüler Sloganlar Hangileridir?” gibi sorulara yanıt bulacağız.

Bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye‘nin keyifle ve ilgiyle takip edilen yazı dizilerinden biri olan “Kurumsal Kimlik” serisinin 4. bölümünde; markalaşma ve kurumsallaşma açısından büyük bir öneme sahip olan “Slogan – Motto Nedir? Niye Önemlidir? Nasıl Oluşturulur?” konusuna değineceğiz.

İlk olarak “slogan” diğer ismiyle “motto”nun ne anlama geldiğinden bahsedip sonra, slogan kullanımının neden önemli olduğundan bahsedeceğiz. Ardından slogan oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağız. Sonra da iyi bir sloganın nasıl olması gerektiğine ve slogan oluşturma tekniklerine değineceğiz.

Slogan – Motto Nedir?

Kavrama dair derinlemesine bir tanımlama yapmadan önce Türk Dil Kurumu Sözlüğü‘nde Slogan – Motto kavramıyla ilgili neler var bir bakalım:

Slogan Nedir? (TDK Sözlüğü)

 1. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto
 2. Kimlik, topluluk, örgüt, kurum veya kuruluşun amaç ve araçlarını özlü bir biçimde tanımlayan deyiş veya söz

Motto Nedir? (TDK Sözlüğü)

 1. Özdeyiş
 2. Slogan

Bu arada “Motto” kelimesinin İtalyanca’dan geldiğini dipnot olarak belirtelim. Kelimenin kökeni ise Latince “muttire” sözcüğünden geliyor. Muttire sözcüğü “mırıldanmak, söylenmek” anlamı taşıyor. Buna göre Motto, kelime itibariyle tanımlayıcı ve tamamlayıcı olma özelliğine sahiptir.

Kavramın sözlük tanımını aktardıktan sonra sektörel manada ne anlama geldiğini de açıklayalım. Buna göre slogan / motto: bir kurumun ve kuruluşun amaçlarını genel anlamda tanımlamak için kullanılan kelime ya da söz öbeğine denir. Bu söz ya da söz öbeği slogan olarak adlandırılabileceği gibi diğer bir anlamıyla yani “motto” olarak da ifade edilmektedir.

💡 Slogan; günümüzde markalar için lüks değil, ihtiyaçtır!

Motto kelimesinin İtalyanca’dan geldiğini belirtip anlamının “mırıldanmak, söylenmek” olduğunu ifade etmiştik. Bu bilgi ışığında slogan / motto kullanımının niye önemli olduğunu şu ifadeyle destekleyebiliriz. Buna göre, slogan ya da motto; kurumların/markaların insanların zihninde yer edinmesi yani algı oluşturması ve konumlanarak kolayca hatırlanması için çarpıcı bir etki bırakması açısından önemlidir. Kısacası slogan yahut motto markalar için bir lüks değil, ihtiyaçtır.

Slogan Neden Önemlidir?

Bir önceki paragrafta dikkat çektiğimiz gibi bir markanın, tüketici nezdinde hatırlanabilir olması, diğer bir ifadeyle markanın tüketicinin zihninde yer edinmesi / konumlanması açısından slogan büyük önem taşımaktadır.

Tüketiciler bir sloganı duyduklarında ya da anımsadıklarında direkt olarak sloganla o markayı bağdaştırır. Yani slogan sayesinde; tüketicinin zihninde marka ve o markanın ürünleri / hizmetleri ile ilgili bir imaj oluşur. Makalenin ilerleyen başlıklarında slogan örneklerine yer verdiğimizi göreceksiniz, ancak sloganın önemine dair konuyu aktarırken bir örnek vermek istiyorum.

Örnek;

“Çok mu çok oluyoruz” dendiğinde aklınıza ne geliyor. Hiç şüphesiz Mavi’yi düşündünüz. Daha sloganı okumaya başlar başlamaz aklınıza Mavi ile ilgili bir görsel, ses, metin, reklam, kampanya ya da Mavi ürünleriyle ilgili bir bilgi ya da tecrübeyi geldi öyle değil mi?

“Kirlenmek güzeldir” dendiğinde ise Omo markası odağında az önce ifade ettiğim durumun yaşandığını göreceksiniz.

Her iki örnek gösteriyor ki bir slogan, ifade edilir edilmez beynimizde hemen ilgili markaya dair flashlar oluşmakta. Bu  da o sloganın başarılı olduğunu gösterir. Özetlemek gerekirse “Slogan / Motto niye önemlidir?” sorusunun ilk ve öncelikli yanıtı;

 • Hatırlanabilirlik
 • Algı oluşturma
 • Konumlama

şeklinde özetlenebilir. Ancak tüm bunlar slogan niye önemlidir? sorusunun yanıtlamak için yeterli değildir. Bu yüzden anlatmaya devam edelim. Evet, slogan / motto önemlidir çünkü; slogan / motto kurumun amacını, misyonunu, vizyonunu ve genel bir tanımlamasını bir cümlede ifade etme / özetleme imkanı verir. Buna ek olarak slogan; markanın rakiplerinden farklılaşmasını sağlar. Ayrıca motto; marka ile hedef kitle arasında bir etkileşim oluşturur.

Slogan, yalnızca ticari şirketler için değil; sanatçılar, siyasetçiler, akademisyenler, yazarlar, üniversiteler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler açısından da önemlidir. Her çeşit kurumun ya da kurumsallaşma ihtiyacı olan her kişinin; toplumun zihninde yer edinmek gibi bir mecburiyeti vardır. İşte, slogan ya da motto; kitlelerin zihninde yer edinmeyi sağladığı için önemli bir kurumsal kimlik öğesidir.

Kurum kimliğini oluşturma sürecinde dikkat edilerek kurgulanması gereken önemli bir aşamadır.

Özetlemek gerekirse slogan / motto önemlidir çünkü;

 • Hatırlanabilirlik
 • Algı oluşturma
 • Konumlama
 • Etkileşim
 • Farklılaşma
 • Markalaşma
 • Kurumsallık

için iyi, etkileyici bir slogan / motto gerekmektedir.

Slogan Nasıl Oluşturulur?

Slogan oluşturmadan önce ilk olarak hedef kitle analizi yapılmalıdır. Ayrıca slogan oluşturma sürecinde Mürsel Ferhat Sağlam tarafından kavramsallaştırılan ve 3F Fenomeni olarak adlandırılan stratejik planlama modelinden de yararlanılmalıdır. Bu doğrultuda, markanın hedef kitlesi belirlendikten sonra o hedef kitleye dair temel dinamikler ölçümlenerek uygun bir slogan tasarımı gerçekleştirilmelidir.

Slogan Nasıl Oluşturulur?

Slogan oluştururken; basit cümleyle oluşturulmuş, kısa ve anlaşılır bir söz öbeği olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca sloganın açıklayıcı ve kurumu özetleyici bir nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Her şeyden önce slogan, kurum kimliğiyle özdeşleşmelidir. Diğer bir ifadeyle slogan; markanın kişiliğiyle uyumlu ve tutarlı olmalıdır. Bunlara ek olarak sloganın; tüketicinin zihninde kalıcı olması için gerekli tüm dinamikler hesaplanmalı ve buna göre bir slogan tasarlanmalıdır.

Ses uyumunun iyi ve akılda kalıcı olması sloganın niteliği açısından önemlidir. Kafiye ve ahenk, sloganın daha kolay hatırlanmasında etkili olur. İlk aşamanın yani slogan oluşturma sürecinin hemen sonrasında tüm kitle iletişim araçlarında bu slogan kullanılarak sloganın bilinirliği sağlanmalıdır. Özellikle tv ve radyo reklamlarında slogana odaklanılmalı ve hızlı bir konumlama gerçekleştirilmelidir.

Slogan Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sloganın nasıl oluşturulması gerektiğinden bahsettik. Peki, bu sloganı oluştururken nelere dikkat edilmeli ve nasıl hareket etmeliyiz? İşte yanıtı

 • Orijinal Olmalı: Sloganın en önemli özelliklerinden birisi kurumun diğer kurumlardan kendini ayrıştırmasını sağlamaktır. Bu yüzden farklı yani özgün bir slogan geliştirerek orijinalliği sağlamak gerekmektedir.  
 • Basit Olmalı: Daha önce vurguladığımız gibi slogan, karmaşık sözcükler içermemelidir. Yani basit ve açıklayıcı olmalıdır. Unutmayın ki, karmaşık ve uzun cümleler tüketicinin aklında kalmaz. Basitlikten kastımızı bir örnekle açıklayalım. Örneğin “Ton ton ton dardanel ton” oldukça basit bir slogan olmasına rağmen akılda kalıcılığı ve etkisi tartışmasız iyidir.
 • İnandırıcı Olmalı: Gerçeği yansıtmayan, abartılmış bir slogan tüketicinin zihninde markanın güvenilir olmadığı algısını oluşturur. Sloganın akılda kalıcı olması kadar inandırıcı olması da önemlidir.
 • Kolay Hatırlanabilir Olmalı: Slogan ile marka öyle bütünleşmelidir ki tüketici birinden birini duyduğunda ikisini de hatırlayabilmelidir. Zaten sloganın amaçlarından biri de buydu.
 • Marka İsmini Çağrıştırmalı: Slogan da ya marka ismi kullanılmalı ya da markanın slogan ile çağrıştırılması sağlanmalıdır.
 • Markanın Ana Özelliğini İçermeli: Sloganın markayı özetleyecek bir yapıda olmasının önemli olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda slogan; markanın başlıca özelliğini veya öne çıkan yönünü vurgular nitelikte olmalıdır.
 • Pozitif Duygular Yaratmalı: Tüketici sloganı duyduğu zaman olumlu anlamda bir duygusal yoğunluk yaşamalıdır. Unutmayın ki tüketiciler pozitif duygular beslediği, kendiyle arasında duygusal bağ oluşturduğu markaları tercih eder. Bu da beraberinde marka sadakatini getirir.
 • Slogan Sık Sık Değiştirilmemeli: Slogan uzun süre etkisi devam edecek ve aradan yıllar geçse de hatırlanabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Kurumun asıl sloganının sık sık değiştirilmesi bir hatadır. Çünkü tüketici o slogan ile marka arasında bir bağ kurmuştur ve bu koparılmamalıdır. Proje yahut kampanya bazlı motto üretilebilir. Ancak ana slogan her defasında değiştirilmemelidir. Kampanya bazlı sloganlarda Branding Türkiye’nin kurumsal rengini ifade etmek üzere geliştirdiği Branding Türkiye Sarısı ifadesi örnek gösterilebilir.

Hatırlanabilir Motto Oluşturmanın Formülü

Pazarlama duayeni ve marka uzmanı Al Ries sloganların hatırlanabilir olmasını sağlayan bir formülden bahseder. Bu formülü maddeler halinde vermekle yetineceğim.

İşte Al Ries’in hatırlanabilir slogan oluşturmak için gerekli gördüğü dinamikler;

 • Kafiye
 • Aliterasyon (ses yinelemesi)
 • Tekrar
 • Tersine çevirme
 • Çift anlamlılık

Nokia Slogan - Connecting People

Slogan Örnekleri

Slogan – Motto Nedir? konulu bu makaleyi bitirmeden evvel en bilinen ve jenerik sloganları listelemek istedik. İşte popüler sloganlara dair birkaç örnek;

 • Branding Türkiye: Dijital Dünyanın Marka Mecrası
 • Omo: Kirlenmek Güzeldir
 • Vestel: Türkiye Vestelleniyor
 • Şok: Hepsi İyi Marka Fabrikadan Halka
 • LC Waikiki: İyi Giyinmek Herkesin Hakkı
 • Nike: Just Do It
 • Mavi Jeans: Çok Oluyoruz
 • Coca Cola: Hayatın Tadı
 • Ajans Paradise: Future Could Change
 • Dankek: Kek Dünyasında Tek
 • Doğuş Çay: En Güzel Çay, Doğuş Çay
 • Hanımeller: Anne Eli Değmiş Gibi
 • Biskrem: Bi’ Biskrem Versem
 • Eti: Çayda Kahvaltıda Yenir, Eti
 • Arko: En Değerli Giysiniz Cildiniz
 • Snickers: Açken Sen, Sen Değilsin
 • Fruko: On Yüz Bin Milyon Baloncuk
 • Bim: Toptan Fiyatına Perakende Satış
 • Branding Türkiye Fm: Yeni Nesil Tematik Radyo
 • Nokia: Connecting Peoples
 • Tamek: Tamekse Koy Sepete
 • CitroenTeknoloji Aşka Geldi
 • Turkcell: Turkcelle Bağlan Hayata
 • Branding Türkiye Tv: Yeni Nesil Tematik Kanal

Logaster İle Ücretsiz Slogan Oluşturun

Logaster tarafından geliştirilen “ücretsiz slogan oluşturucu” ile şirketinizin adını ve sektörünüzü girerek düzinelerce şık slogan fikrine ücretsiz sahip olabilirsiniz! Bunun için öncelikle buraya tıklayarak Logaster Slogan Oluşturucu sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sonrasında ise birkaç adımla istediğiniz sloganı oluşturmanız mümkün. Bu arada slogana ek olarak Logaster aracılığıyla “Tam Marka Kimliği Paketi” de hazırlayabilirsiniz. Tüm bunlar hakkında detaylı bilgi edinmek ve hemen slogan oluşturmaya başlamak için Logaster’ı ziyaret edin.

“Kurumsal Kimlik” yazı dizimizin dördüncü makalesi olan “Slogan – Motto Nedir? Niye Önemlidir? Nasıl Oluşturulur?” tüm detaylarıyla aktardık. Yazı dizisi diğer kurumsal kimlik öğelerine dair araştırmalarla devam edecek. Anlık bilgi paylaşımını kaçırmamak için Branding Türkiye‘nin push aboneliğini aktif edebilirsiniz. Ayrıca e-posta bülten listesine veya Branding Türkiye Telegram Kanalı‘na katılabilirsiniz.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.