Etkisini ve kullanılabilirliğini her geçen gün arttıran internet reklamcılığı odağında, sanal dünyada markaların sesi olmak ve internet reklam yazarlığı.

Geleneksel medyaya dair alışkanlıkları temelinden değiştiren ve 20. yüzyılın sonunda bannerlar yoluyla hayatımıza dâhil olan internet reklamcılığı; tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin, geri dönüşümü belgelenebilir bir biçimde, internet üzerinden hedef kitleye ulaştırılmasıdır.

Sanal Dünyada Markaların Sesi Olmak

Etkisini ve kullanım olanağını günbegün arttıran internet reklamcılığı, aynı zamanda temsil ettiği marka adına tüketiciye ulaşmayı amaçlayan yazarların, içerik ve metin üreticilerinin kendini sürekli olarak yenilemesini gerekli kılan bir yapıya sahiptir.

Bu durum, sınır tanımadan, hedef kitleye doğrudan ulaşan ve büyük prodüksiyonlar ile karşılaştırıldığında, zamandan, iş gücünden ve birim kişiye ulaşma maliyetinden ciddi oranda tasarruf sağlayan bir uygulama için oldukça makuldür.

💡 İnternet reklamcılığı ilginin yönetildiği kaynak olmayı amaçlar!

Görsellerden, viral videolara ve oradan da sanal marka topluluklarına uzanan internet reklamcılığı; tüketicinin bir anlık dikkatini yakalamayı değil, ilginin yöneltildiği kaynak olmayı amaçlar. Durum böyle iken, markanın internetteki sesi olan yazarlar; yepyeni dinamiklere uyum sağlamanın yanı sıra, satışı bir hikâyeye dönüştürmekle ve etkileşim sağlamakla yükümlüdür diyebiliriz.

İnternet Reklamcılığı Yazardan Ne İster?

Reklamın dâhileri, Luke Sullivan ve Sam Bennet’in Satan Reklam Yaratmak eserinden hareketle şunu söyleyebiliriz: Yazar, tüketiciye düşünmesini ve geri bildirimde bulunmasını sağlayan, onu eğlendiren ve kolayca ihtiyaç halini alabilecek bir “şey” vermelidir. Zaten internet reklamcılığı denilen olguyu geleneksel düsturdan ayıran da budur.

Yapılması gereken teoride birkaç cümle ile ifade edilebilse de pek çok yaratıcı süreçten oluşan içerik oluşturma ve bu içeriği kelimelere dökme aşaması, birtakım başka kurallara da ihtiyaç duyar. Buna göre, yazarın hedef kitleye doğrudan satış yapma olanağına eriştiği, yanıtların otomatik tablolaştığı ve yayının 7/24 yapılabildiği bir kampanya öncesinde, tüketiciyi ilk anda reklama çekebilmek elzemdir. Bu sebeple, markanın vizyon ve misyonunu, geçmişteki kampanyalar da dahil olmak üzere, üslubu bir bütün olarak ele alan, anlaşılır temel bir mesajın yanı sıra, net ifadeler içeren yan mesajların oluşturulması gerekir. Bu noktada, muhatabı yormayan metinlerin hazırlanması amaçlanır.

Tüketiciyi reklamın bir parçası olmaya davet etmek de önemlidir. Öyle ki, harekete geçirici özelliği bulunan bir soru cümlesinin gücü, internet reklamcılığında kıyas kabul etmeyen bir unsur olarak bilinir. İnternet, yapısı gereği etkiletişime geçmeye ve kullanıcılarla diyalog geliştirilmeye izin verir: “Bize katılmak istemez misiniz?”

Reklam Metinlerinde Doğallık Ve Dinamizm

İnternet reklamcılığında, akan bir yayının ortasında tanıtım yapmaktansa, tüketicinin kendi isteği ve merakı ile ürüne yönelimi öncelenir. Bu noktada markayı temsil etme ile tüketicinin, görmek ve iletişim içinde bulunmak istediği unsur haline gelme hedeflerine ulaşılması, doğallık ön plana tutulduğunda daha muhtemeldir. Bu arada doğallık ile kast edilen, tüketicinin reklamlar aracılığıyla basit bir alışveriş sürecine dâhil olduğunu hissine kapılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle doğal içerik akışının bozulmamasıdır.

Öte yandan; reklamın hangi platformda yer alacağı da belirleyici faktörlerden biridir. Metin ile görsel ve işitsel itemlerin platforma göre şekillendirilmesi ve içerik pazarlamasının bununla uyumlu olacak biçimde planlanması önerilir. Bu aynı zamanda, doğal reklamın öncüllerinden biridir.

Bütün bunların yanı sıra, çabuk eskiyen ve iki ila üç haftada bir kez yenilenmesi gereken internet reklamlarının, metin haricinde, yayınlandığı platforma entegre olabilen; dikkat çekici ve mesajı etkili kılan görsel ve işitsel unsurları barındırması gerekir. Bu da, takım çalışması ile mümkündür.

Özetle; tüm bunlar düşünüldüğünde, bir markanın online mecralardaki sesi olmak, aslında hızla değişen dinamiklere uyum sağlayabilmek; duygu, düşünce ve imajın taşıyıcısı olan markayı, en doğal biçimde tüketiciyle buluşturmak ve işlem sonunda elde edilen dönütleri stratejinin bir parçası yapmak anlamına gelir.


💡 İçerik Pazarlaması VS İçerik Stratejisi

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.