Bazı kavramlar birbirinin eş anlamlısı gibi algılansa da durum pek de öyle olmayabiliyor. Bu makalede günümüzde çok karıştırılan, birbirinin aynı zannedilen iki temel kavramdan bahsedeceğiz. İşte Reklam ile Halkla İlişkiler Arasındaki Benzerlikler Ve Farklılıklar

“Reklam” ve “Halkla İlişkiler” kavramları tanım ve işlev açısından birbirinin aynısı kavramlarmış gibi gözükse de gerek akademik literatürde, gerekse sektörel bilinç anlamında durum pek de öyle değildir. Reklam ile halkla ilişkilerin ayrı birer kavram olduğu su götürmez bir gerçektir. Konunun daha iyi pekişmesi açısından ilk önce “halkla ilişkiler nedir?”, “reklam nedir?” şeklinde bir tanım yapmak istiyorum. Daha sonra iki kavramın birbirine olan benzerlikler ve farklılıklarına değineceğiz.

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla İlişkiler; önceden tasarlanmış, planlı, performans gerektiren ve gerçek politikalara dayanan, aynı zamanda kamu yararını gözeten, çift yönlü iletişim çabası ve bir yönetim fonksiyonudur. Organiktir. Strateji gerektirir. Sürdürülebilir olma özelliğine sahiptir.

Reklam Nedir

Reklam Nedir?

Reklam; insanları belli bir davranışta (örn; satın alma davranışı) bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulur. İletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir ifadeyle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru şeklidir.

Reklam ile Halkla İlişkiler Arasındaki Benzerlikler

  • Aynı kitle iletişim araçlarından yararlanırlar.
  • Araştırma yöntemleri, her iki süreçte de kullanılabilir. Son derece önemlidir.
  • Planlama ve programlama her ikisi için de geçerlidir.

“Halkla İlişkiler” ve “Reklam” kavramları gerek firmalar tarafından, gerek üniversite öğrencileri tarafından gerekse sektör profesyonellerince sık sık birbirine karıştırılıyor. Ama yukarıda da bahsettiğimiz gibi aslında bu iki kavram için durum sanıldığı gibi değil. Diğer bir ifadeyle reklam ve “halkla ilişkiler” birbirinden ayrı birer disiplindir. Bu yüzden “Halkla İlişkiler” ve “Reklam” arasındaki farklara değinmekte yarar var.

Reklam ile Halkla İlişkiler Arasındaki Farklar

  • Halkla ilişkiler, bir kurum ya da kişinin kamuoyundaki prestijini yükseltme, kamuoyunun destek ve güvenini sağlayıp bunu devam ettirme amacını güder. Reklam, bir mal ya da hizmetin satışı artırma yada bir fikri yayma amacını güder.
  • Halkla ilişkilerde kurumun hedef kitlesi bütün kamuoyudur. Reklamda ise hedef kitle sadece müşteriler veya ileride müşteri olabileceklerdir.
  • Halkla ilişkilerde çalışmalar kesintisizdir. Reklamda ise çalışmalar kesintili ve dönemseldir.
  • Halkla ilişkilerde sonuçlar uzun vadede alınır. Reklamda sonuçlar kısa vadede alınır.
  • Halkla ilişkiler doğrudan mesajlar verirken reklam örtük mesajlar verir.
  • Halkla ilişkilerde hazırlanan mesaj genellikle ücretsiz olarak basın yayın organlarına iletilir. Reklamda ise, tanıtım amacıyla yayın araçlarından zaman satın alınır ve ücret ödenir.
  • Halkla ilişkilerde amaç; üründen ziyade kurum tanıtımıdır. .Reklamda amaç; üretilen mal veya hizmetlerin tanıtılması ve marka imajının oluşturulmasıdır.

💡 İnternet Reklamcılığı Nedir?

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.