halkla-iliskiler-reklam-benzerlikler

Bazı kavramlar birbirinin eş anlamlısı gibi algılansa da durum pek de öyle olmayabiliyor. Bu makalemde günümüzde çok karıştırılan, birbirinin aynı zannedilen iki temel kavramdan bahsetmek istiyorum. Bunlar; “Reklam” ve “Halkla İlişkiler”

“Reklam” ve “Halkla İlişkiler” kavramları tanım ve işlev açısından birbirinin aynısı iki kavram gibi dursa da gerek akademik literatür açısından gerekse sektörel anlamda pek öyle değildir. Reklam ile halkla ilişkilerin ayrı birer kavram olduğu su götürmez bir gerçektir. Konunun daha iyi pekişmesi açısından ilk önce “halkla ilişkiler nedir?” ve “reklam nedir?” şeklinde bir tanımsal açıklama yapmak istiyorum.

Halkla İlişkiler: Önceden tasarlanmış, planlı, performans gerektiren ve gerçek politikalara dayanan, aynı zamanda kamu yararını gözeten, iki yönlü iletişim çabası ve bir yönetim fonksiyonudur.

Reklam: İnsanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyurudur.

“Reklam” ile “Halkla İlişkiler” Arasındaki Benzerlikler

  • Aynı kitle iletişim araçlarından yararlanırlar.
  • Araştırma her iki teknikte de kullanılabilen son derece önemli bir faktördür.
  • Planlama ve programlama her ikisi için de geçerlidir.

“Halkla İlişkiler” ve “Reklam” kavramları gerek firmalar tarafından, gerek üniversite öğrencileri tarafından gerekse sektör profesyonellerince sık sık birbirine karıştırılıyor. Ama yukarıda da bahsettiğim gibi aslında bu iki kavram için durum sanıldığı gibi değil. Diğer bir ifadeyle reklam ve “halkla ilişkiler” birbirinden ayrı birer disiplindir. Bu yüzden “Halkla İlişkiler” ve “Reklam” arasındaki farklara değinmekte yarar var.

Reklam“Reklam” ile “Halkla İlişkiler” Arasındaki Farklar

  • Halkla ilişkiler, bir kurum ya da kişinin kamuoyundaki prestijini yükseltme, kamuoyunun destek ve güvenini sağlayıp bunu devam ettirme amacını güder. Reklam, bir mal ya da hizmetin satışı artırma yada bir fikri yayma amacını güder.
  • Halkla ilişkilerde kurumun hedef kitlesi bütün kamuoyudur. Reklamda ise hedef kitle sadece müşteriler veya ileride müşteri olabileceklerdir.
  • Halkla ilişkilerde çalışmalar kesintisizdir. Reklamda ise çalışmalar kesintili ve dönemseldir.
  • Halkla ilişkilerde sonuçlar uzun vadede alınır. Reklamda sonuçlar kısa vadede alınır.
  • Halkla ilişkiler doğru mesajlar verirken reklam örtük mesajlar verir.
  • Halkla ilişkilerde hazırlanan mesaj genellikle ücretsiz olarak basın yayın organlarına iletilir. Reklamda ise, tanıtım amacıyla yayın araçlarından zaman satın alınır ve ücret ödenir.
  • Halkla ilişkilerde amaç; üründen ziyade kurum tanıtımıdır. .Reklamda amaç; üretilen mal veya hizmetlerin tanıtılması ve marka imajının oluşturulmasıdır.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir