Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanarak kamuoyuyla her ay paylaşan şirket istatistikleri Nisan 2023 için yayınlandı. İşte Nisan 2023’te kurulan ve kapanan şirket istatistikleri raporu!

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlanan “Nisan 2023’te Kurulan Ve Kapanan Şirket İstatistikleri” temalı raporda Mart ayında Türkiye’de kurulan ve kapanan şirket sayısı paylaşıldı. Aynı raporda bir önceki yılla karşılaştırma yapılarak Nisan 2022’ye göre Nisan 2023’teki şirket istatistikleri de yer aldı.

Nisan 2023’te Kurulan Ve Kapanan Şirket Sayısı

Kurulan Ve Kapanan Şirket İstatistikleri raporundan derlediğimiz bilgilere göre;

 • 2023’ün ilk 4 ayında, 2022’in ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı %2,4, kurulan kooperatif sayısı %53,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %7,2 azalmıştır.
 • 2023’ün ilk 4 ayında, 2022’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı %5,6oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı %2,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4,1 azalış olmuştur.
 • Nisan 2023’te, Nisan 2022’ye göre kurulan şirket sayısı %14,7,kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,9 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %38,7 artmıştır.
 • Nisan2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %34,2,kapanan kooperatif sayısı %44,4azalmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,8 artış olmuştur.
 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %19, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %28,4, kurulankooperatif sayısı %13,7 azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %1,9, kapanan kooperatif sayısı %36,4 azalmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,3 artış gerçekleşmiştir.
 • Nisan 2023’te kurulan toplam 9.400 şirket ve kooperatifin %86’sı limited şirket, %11,6’sı anonim şirket, %2,4’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %37,9’u İstanbul, %10,1’i Ankara, %6,1’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Tunceli ve Bayburt’taşirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.
 • Nisan 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %10,3 oranında azaldı.
 • Nisan 2023’teşirket ve kooperatiflerin 3.099’uticaret,1.395’i inşaat ve1.268’i imalat sektöründe kurulmuştur. 531gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 502’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,187’si inşaat, 183’üimalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 830’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,296’sıinşaat, 186’sı imalat sektöründedir.
 • Nisan 2023’te kurulan 226 Kooperatifin 148’iKonut YapıKooperatifidir.
 • Nisan 2023’te 888 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 79,4’ünüyabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

Kaynak: TOBB


Şirket İstatistikleri (Mart 2023)

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.