Pazarlamanın bir türü olan niş pazarlama ile ilgili detaylara yer verdiğimiz bu makalede “Niş Pazarlama Nedir?”, “Niş Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?”, “Niş Pazarlama Niye Önemlidir?” sorularına yanıt vereceğiz.

Niş sözcüğünün bazı kaynaklarda “benzerlikleri ya da benzer ihtiyaçları olan küçük bir pazar ya da küçük bir grup müşteri” olarak tanımlandığına rastlanır.

Niş Pazarlamaya Giriş

Niş pazarlamaya giriş mahiyetinde bir tanımlama yapacağız. Ancak sözlükvari bir tanımlama yerine bu konuda alanında uzman bir ismi referans vereceğiz. Yani diretk olarak bir uzmanın niş pazarlamaya dair yorumunu paylaşarak başlayacağız.

Niş Pazarlama Nedir?

Buna göre Dijital Markalaşma Uzmanı, Sosyal Medya Stratejisti, Mentor ve Yazar Mürsel Ferhat Sağlam ise Niş Pazarlama kavramını şöyle tanımlıyor;

Belli bir alana, kitleye, sektöre odaklanan veya hitap eden bir marka ürün ya da hizmete dair gerçekleştirilen pazarlama faaliyeti “niş pazarlama”dır. Bu pazarlama türü, herhangi bir alana / sektöre yönelik uzmanlaşmayı gerektirir. Buna ek olarak niş pazarlama, bir süreci temsil eder. Odaklanılmış pazarlama olarak da tanımlayabileceğimiz niş pazarlama için pazardan pay almak değil, pazar hakimiyeti ana hedeftir. 

Bazı küçük işletmeler; büyük firmalar için çok küçük, çok masraflı ve çok zayıf olan alanlarda uzmanlaşmaya odaklanırlar. Bu da o küçük işletmelerin bir alanda uzmanlaşmasını sağlar. Dolayısıyla bahsi geçen küçük işletme, bu sayede hedeflediği pazarda hakimiyet kurar. İşte bu süreç niş pazarlama olarak tanımlanmaktadır.

Niş Pazarlamanın Önemi

Bu arada niş pazarlamayı genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler uyguluyor gibi gözükse de niş pazarlama sadece küçük işletmelerin uyguladıkları bir pazarlama stratejisi değildir. Diğer bir ifadeyle büyük işletmelerin de uzmanlaştığı bazı niş pazarlar yahut ürünler/hizmetler olabilmektedir.

Özetlemek gerekirse niş pazar; bir firmanın / markanın, sahip olduğu imkan ve güç ile pazarın ihtiyaçlarını maksimum verimlilik ve fakat minimum maliyetle karşılayabildiği pazardır. İşletmenin sunduğu uzmanlık; ürün çeşidi, tüketici grubu, coğrafi bölge ile doğrudan bağlantılıdır.

Evet, Niş pazarlamaya giriş mahiyetindeki bu açıklamalardan sonra şimdi de niş pazarlamanın özelliklerinden bahsedeceğiz.

Niş Pazarlamanın Özellikleri

 • İşletmenin belli bir pazara odaklanmasını sağlar.
 • İşletmenin odaklandığı pazarda hakim olmasını sağlar.
 • Niş pazarlamada hedef kitle olabildiğince daraltılır.
 • Niş pazarlamada geniş bir alanda özel bir yere odaklanmak esastır.
 • Niş pazarlamada amaç; kâr getirisi yüksek  olan, ihtiyaç oluşturan, keşfedilmemiş alanları keşfetmektir.
 • Niş pazarlamada sunulacak ürün / hizmet özgün olmalı ve markanın bu alanda uzmanlaşması gerekmektedir.
 • Kitlesel pazarlamanın sunduğu yoğun rekabet ortamı, niş pazarlamada söz konusu değildir.
 • Tüketicilerin ihtiyaçları / istekleri doğrultusunda ürün / hizmet sunulduğu için tüketiciler belirlenen fiyatı ödemeye hazırdır.
 • Hedef alınan alanın küçük ve özel olması markanın başarılı olmasını sağlayacaktır.
 • Tüketicilerin memnuniyet ve sadakatini kazanmak niş pazarlamada daha kolaydır.
 • Hedef kitlesi küçük bir grubu temsil ettiği için pazarlama iletişimi çalışmaları için daha az bütçe ayrılacaktır.
 • Üretim miktarı ve satış oranı düşük fakat, kar oranı yüksektir.
 • Çoğu zaman mikro pazarlama ile karıştırılmaktadır. Niş pazarlama küçük grupları hedef alırken, mikro pazarlama bireyi hedef almaktadır.

Niş Pazarlama Niye Kârlı?

 • Özel pazar bölümü özel ve farklı istek ile ihtiyaç ve arzu demektir. Bu da yüksek fiyata, yani karlılığa olanak sağlar.
 • Sipariş üzerine hizmet olanağı olduğundan finans ve stok maliyetlerinden tasarruf sağlanır.
 • Uzmanlığın başka ürün ya da hizmetlere taşınmasına yatay ürün, üretim ya da dağıtım imkanı verir.

Uyarı!

Niş pazarlamanın zayıf yönü, ani değişikliklere karşı riskli olmasıdır. Bu strateji coğrafi düzeyde, belirli mallarda, malların belirli özelliklerinde ya da tüketici grupları üzerinde uzmanlaşarak uygulanabilir.

Niş Pazarlamaya Örnekler

Levinson ve Lautenslager, piyasa liderinin eşsiz örnekleri adı altında niş pazarlama anlayışına sahip işletmelerden bazılarını şu şekilde sıralamışlar:

 • Gurme köpek maması fırını
 • Solaklar için makas mağazası
 • Vejetaryen İtalyan lokantası
 • Kayak ayakkabısı mağazası
 • Büyü kitapları dükkânı
 • Doğal ölümle üretilmiş kürk mağazası
 • Dağcılık Kulübü çerçevesinde Balıkçılık Okulu

Bunların yanı sıra sadece hamilere yönelik pazarlama yapanlar, sadece büyük bedenlilere pazarlama yapanlar da bu gruba eklenebilir.

Ayrıca Türkiye’nin en popüler bütünleşik pazarlama ve iş – ekonomi mecrası Branding Türkiye de aslında niş bir kitleye hitap etmektedir. Sektör profesyonelleri, üst düze yöneticiler, üniversiteliler, girişimciler, akademisyenler ve uzmanlar tarafından takip edilen Branding Türkiye herhangi bir haber sitesi yahut blog gibi genele hitap etmemekle birlikte sahip olduğu niş topluluk sayesinde yüksek bir marka değerine ve nitelik algısına sahiptir. Ayrıca bu özellikler Branding Türkiye’ye pazar hakimiyeti de sağlamaktadır.

Niş Pazarlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Niş alanda alternatifin olmaması veya çok az sayıda alternatifin olması rekabetsizliğe dolayısıyla da kalitenin düşmesine sebep olabilir.
 • İnsanların niş alandaki ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmamış olmasından doğacak tepkiler nedeniyle markanın itibarı zedelenebilir.
 • Tüm tüketiciler yerine sadece odak kitle dediğimiz hedef kitleye pazarlanması genel pazardan uzaklaşmaya dolayısıyla da unutulmaya neden olabilir.

Niş Pazarlama Stratejileri

Niş pazarlama nedir?, Niş pazarlama niye önemlidir? gibi soruların akabinde şimdi de niş pazarlama stratejilerine değineceğiz. Evet, tüm pazarlama faaliyetlerinde olduğu gibi niş pazarlama faaliyetlerinde de bir stratejiye daha doğrusu ilerleme planına ihtiyaç vardır. Hangi noktada nasıl bir aksiyon alınacağını önceden tespit etmek markanın niş pazarda etkin olmasını sağlar.

Niş Pazarlama Stratejileri

Niş pazarda rekabet yoktur gibi bir algı olsa da tam tersine niş pazardaki rekabet daha yoğundur. Bu biraz da sınırlı alanda çok sayıda insanın olmasının neden olduğu yoğunluğu anımsatmaktadır. Niş pazar dar bir alanda faaliyet göstermek anlamına gelir ve bu dar alanda birçok oyuncu yani rakip bulunur. O yüzde niş pazarda kazanmak için stratejik marka yönetimi kurgusuna ihtiyaç vardır.

İşte niş pazarlama için strateji tavsiyeleri;

 • Faaliyet gösterilecek coğrafya, uygun dağıtım kanalı, hedef müşterilerin satın alma güdüleri, pazara girmek için uygulanabilecek önemli stratejik noktalar tanımlanmalıdır.
 • Rakiplerin hedef ve stratejilerini anlayabilmek için, şu anki rakiplerin geçmişte pazara yeni girmiş olan rakiplerine karşı nasıl bir politika izledikleri öğrenilmelidir.
 • Pazara girmek için gerekli olan teknolojik alt yapı denetlenmelidir.
 • İşletmenin yetenekleri ve rekabet edebileceği yani güçlü olduğu alanlar tespit edilmeli ve ilerleme bu alanlar üzerinden kurgulanmalıdır.
 • Üst yönetim tarafından niş pazar için kurgulanan stratejiyi tüm departmanlar benimsemelidir.
 • Niş pazara girmeden önce pazarlama araştırması yapılmalı ve elde edilen sonuçlara göre bir pazarlama karması geliştirilmelidir.
 • Özel pazar bölümlerinin yarattığı talep yeterli olmalıdır.
 • Özel pazar bölümleri büyüme potansiyeline sahip olmalıdır.
 • Pazarda olmayan ama pazara girme olasılığı olan firmalar yani potansiyel rakipler tespit edilmelidir.
 • İşletmenin ustalık, yetenek ve uzmanlığı bu pazar bölümlerine yeterli hizmeti vermeye elverişli olmalıdır.
 • İşletme ortaya çıkabilecek her türlü rekabetle baş edecek güçte olmalıdır.

💡 İçerik Pazarlamasının Satışa Etkisi

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.