Kurumsal İletişim Ve Dijital Dönüşüm

Firma, kurum ve kuruluşların verimliliğinin artırılması ve hedef kitlesine karşı takdir edilen bir marka imajı oluşturulmasına yönelik yapılan iletişim çalışmalarının tümünü kurumsal iletişim olarak adlandırmak mümkündür.

Kurum bilincinin oluştuğu yıllardan bugüne kadar uzun yıllardır var olan kurumsal iletişim kavramı; kurum içi ve kurum dışı olarak alt başlıklara ayrılabildiği gibi bana göre bu ayrıma gidilmesinin yanı sıra geleneksel kurumsal iletişim ve dijital çağda kurumsal iletişim olarak iki ayrı başlığı da bünyesinde barındırıyor.

Geleneksel manada kurumsal iletişimi biraz detaya indirecek olursak; Kurumun içsel ve dışsal iletişimi ile ilgili farklı yönetim fonksiyonlarını açıklayan bir kavram olan kurumsal iletişim, kurumların tüm mesajlarını kilit paydaşlarına iletmekte kullandığı bir süreç olarak tanımlanabilmektedir… Kurumsal iletişim, kurumun farklı paydaşlarına yönelik, farklı amaçlarla ve araçlarla gerçekleştirdiği tüm iletişim çalışmalarını kapsamaktadır.(Gümüş & Öksüz, 2010, s. 115-116)

Bu iletişim çalışmaları: kurum içi iletişim, paydaşlarla ilişkiler, kamu iletişimi, medya ilişkileri, sponsorluk, pazarlama ve tüm reklam organizasyonları olarak sıralanabilir.

Geleneksel manada kurumsal iletişim tüm bu saydıklarımızı kapsasa da gelişen ve değişen dünyada kurumların hayatında internetin ve de teknolojinin rolü artarak büyüdüğü için kurumsal iletişim dijital yönde bir evrime uğramaktadır diyebiliriz.

Dijital Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişimin dijital dönüşümüne bilişim sistemlerindeki gelişimler de  kullanılan iletişim, medya ortamları da girer. Kurumların internet ortamlarında da gerçek hayatta var ettikleri kimlikleri var olduğu için ve interaktif ortamda anlık geri bildirimler alınabildiği için dijital anlamda kurumsal iletişim faaliyetleri daha eş zamanlı ve etkileşime açık olabilmektedir.

Sosyal medya kanallarının hepsi kurumsal blog ve ya kurum ya da kuruluşa ait web sayfası aynı kurumun kimliğini yansıtacağı için kurumsal iletişimi acısından da önemlidir. Herhangi bir kanaldan kurumun tarafına iletilen mesaj  ve ya yorum kurum adına önemlidir. Bu iyi yönde bir övgü olabileceği gibi kurumun hitap ettiği kitleden gelen bir öneri ve ya kurumumuz adına gelen bir eleştiri de  olabilir. Bu gibi durumlarda oluşabilecek kriz ortamını etkili yönetebilmek için kurumsal iletişimin dijital boyutunda kuruma ait medya hesapları ve kullanılan sayfaların yönetimi alanına uzman kişiler tarafından yönetilmelidir. Bugün gelinen noktada bu alanda kendini geliştiren insanlar bu alanları kendilerine meslek edinmişlerdir. (SEM, SEO ve SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI gibi)

Bu konuda daha önce kaleme alınmış yazılara baktığımız zaman Branding Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam’ın Dijitalleşme ve Kurumsal İletişimin Dönüşümü başlıklı yazısına erişmek mümkündür. Makale içeriğine dair küçük bir bilgi olması adına Mürsel Ferhat Sağlam kavramların önemine değinirken “nedir?” yerine “ne değildir!”e dikkat çekmek istemiş, dijitalleşme sürecinde kurumsal iletişim faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca kurumsal iletişimin dijitalleşmesi sürecinde Branding Türkiye‘nin etkinlik odaklı alt markası Branding Türkiye Etkinlik tarafından İstanbul ve Ankara’da periyodik olarak “Kurumsal İletişim 2.0” adlı etkinlikler ve konferans dizileri gerçekleştirilmektedir.

Kurum İçi Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişimin kurum içi boyutunu ele alacak olursak; kurum çalışanları ve yönetimsel kadro arasındaki iletişim de kurumsal iletişim bağlamında gerçekleşir. Kurumla ilgili çalışanların bilgileri, verilerin depolanması gibi işlemler yine bilişim sistemleri üzerinden sağlanabilmektedir. Ayrıca sosyal medya kanalları ve ya haberleşme platformlarından da kurum ile ilgili ortak gruplar oluşturulabilir, alınan kararlar ortak bir platformdan tek bir mesajla iletilir.

Kurumsal iletişimde dijitalleşmeyi savunurken bu düşüncemizi sayısal verilerle güçlendirmek adına Türkiye de  sosyal medya kullanımı hakkında küçük  bir bilgi aktarmak isterim.

Wearesocial ve Hootsuit tarafından hazırlanan sosyal medya istatistiklerine bakılınca 81 milyon nüfusa sahip ülkemizde;

  • 3 milyon internet kullanıcısı
  • 51 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı
  • 44 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var.

Tüm bunların yanı sıra 2018 yılı itibariyle ülkemizde yetişkin insanların %98’i cep telefonu kullanırken %77’si akıllı telefon kullanıyor. Masaüstü bilgisayar ve laptop kullanım oranı %48 ve tablet kullanımı %25.

Bu gibi aktarımları daha fazla örneklendirmek Facebook, Instagram, Linkedin kullanımı ve Swarm, Snapchat gibi uygulama kullanım oranları ile detaylandırmak mümkündür fakat konumuzdan fazla uzaklaşmamak adına bu konulara ayrıca bir yazı kaleme alınabileceğini düşünüyorum.

İnternetin ve dijital ortamların kullanımının her geçen gün arttığı aşikar ortadayken kurumsal iletişim bağlamında dijitale ayak uydurmamak diğer bir ifadeyle “dijital markalaşma”nın gerekliliklerini yerine getirmemek kurum adına üzücü sonuçlar doğurabileceği gibi interaktif mecralarda yer almak her sosyal ortam için uygun bir biçimde var olmak kurum için iyi bir itibar ortamı oluşturabilir. Bu bağlamda da yine sosyal medya yöneticileri ve kurumsal iletişim uzmanları üzerlerine düşen görevi ustaca yerine getirmelidir çünkü ortak paylaşım alanlarında yapılan her hamle, yorum, beğeni ve ya mesaj hızla yayılabilir ve  de büyük tepkiler toplayabilir bunun olumlu yanları kadar olumsuz sonuç doğurabilecek kriz ortamlarının yönetimi de oldukça önemlidir.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir