Günümüzde kurumsal iletişim kavramını geleneksel kurumsal iletişim ve dijital (yeni nesil) kurumsal iletişim şeklinde ikiye ayırmak kurumsal iletişimin yönetimi için ideal bir yöntem olabilir.

Firma, kurum ve kuruluşların verimliliğinin artırılması ve hedef kitlesine karşı takdir edilen bir marka imajı oluşturulmasına yönelik yapılan iletişim çalışmalarının tümünü kurumsal iletişim olarak adlandırmak mümkündür.

Kurumsal İletişim Ve Dijital Dönüşüm

Kurum bilincinin oluştuğu yıllardan bugüne kadar uzun yıllardır var olan kurumsal iletişim kavramı; kurum içi ve kurum dışı olarak iki ana alt başlık çerçevesinde irdelenebilir. Buna ek olarak kurumsal ileitşim ile ilgili ayrımı geleneksel kurumsal iletişim ve yeni nesil (dijital) kurumsal iletişim olarak da yapabiliriz.

Geleneksel Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim; bir kurumun içsel ve dışsal iletişimi ile ilgili farklı yönetim fonksiyonlarını açıklayan bir kavramdır. Kurumsal iletişim ayrıca kurumların tüm mesajlarını kilit paydaşlarına iletmekte kullandığı bir süreç olarak tanımlanabilir. Öte yandan kurumsal iletişim, kurumun farklı paydaşlarına yönelik, farklı amaçlarla ve araçlarla gerçekleştirdiği tüm iletişim çalışmalarını kapsamaktadır. (Gümüş & Öksüz, 2010, s. 115-116)

Bu iletişim çalışmaları:

  • Kurum içi iletişim,
  • Paydaşlarla ilişkiler
  • Kamu iletişimi
  • Medya ilişkileri
  • Sponsorluk
  • Pazarlama
  • Tüm reklam organizasyonları

olarak sıralanabilir. Geleneksel manada kurumsal iletişim tüm bu saydıklarımızı kapsasa da gelişen ve değişen dünyada kurumların hayatında internetin ve de teknolojinin rolü artarak büyüdüğü için kurumsal iletişim de dijital yönde bir evrime uğramıştır.

Dijital Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişimin dijital dönüşümüne bilişim sistemlerindeki gelişimler de  kullanılan iletişim ve medya ortamları da girer. Kurumlar; internet ortamlarında da gerçek hayatta var ettikleri kimlikleri ile var oldukları için ve interaktif ortamda anlık geri bildirimler alınabildiği için dijital anlamda kurumsal iletişim faaliyetleri daha eş zamanlı ve etkileşime açık olabilmektedir.

Sosyal medya kanallarının hepsi, kurumsal blog, kurum ya da kuruluşa ait web sayfası vs. hepsi aynı kurumun kimliğini yansıtacağı için tüm bunlar kurumsal iletişim açısından önem arz eden unsurlardır. Öte yandan, herhangi bir kanaldan kurumun tarafına iletilen mesaj  veya yorum kurum adına önemlidir. Bu iyi yönde bir övgü olabileceği gibi kurumun hitap ettiği kitleden gelen bir öneri veya kurum adına gelen bir eleştiri de  olabilir. Bu gibi durumlarda oluşabilecek kriz ortamını etkili yönetebilmek için kurumsal iletişimin dijital boyutunda kuruma ait medya hesapları ve kullanılan sayfaların yönetimi alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Bugün gelinen noktada bu alanda kendini geliştiren insanlar bu alanları kendilerine meslek edinmişlerdir. (SEM, SEO ve SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI gibi)

💡 Kurumsal İletişim 2.0

Bu konuda daha önce kaleme alınmış yazılara baktığımız zaman Branding Türkiye’nin Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam’ın Dijitalleşme ve Kurumsal İletişimin Dönüşümü başlıklı yazısına erişmek mümkündür. Makale içeriğine dair küçük bir bilgi olması adına Mürsel Ferhat Sağlam kavramların önemine değinirken “nedir?” yerine “ne değildir!”e dikkat çekmek istemiş, dijitalleşme sürecinde kurumsal iletişim faaliyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca kurumsal iletişimin dijitalleşmesi sürecinde Branding Türkiye‘nin etkinlik odaklı alt markası Branding Türkiye Etkinlik tarafından İstanbul ve Ankara’da periyodik olarak “Kurumsal İletişim 2.0” adlı etkinlikler ve konferans dizileri gerçekleştirilmektedir.

Kurum İçi Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişimin kurum içi boyutunu ele alacak olursak; kurum çalışanları ve yönetimsel kadro arasındaki iletişim de kurumsal iletişim bağlamında gerçekleşir.

Kurumla ilgili çalışanların bilgileri, verilerin depolanması gibi işlemler yine bilişim sistemleri üzerinden sağlanabilmektedir. Ayrıca sosyal medya kanalları ya da haberleşme platformlarından da kurum ile ilgili ortak gruplar oluşturulabilir, alınan kararlar ortak bir platformdan tek bir mesajla iletilir.

Kurumsal iletişimde dijitalleşmeyi savunurken bu düşüncemizi sayısal verilerle güçlendirmek adına Türkiye’de  sosyal medya kullanımı hakkında küçük  bir bilgi aktarmak isterim.

Wearesocial ve Hootsuit tarafından hazırlanan sosyal medya istatistiklerine bakılınca 81 milyon nüfusa sahip ülkemizde;

  • 3 milyon internet kullanıcısı
  • 51 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı
  • 44 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var.

Tüm bunların yanı sıra 2018 yılı itibariyle ülkemizde yetişkin insanların %98’i cep telefonu kullanırken %77’si akıllı telefon kullanıyor. Masaüstü bilgisayar ve laptop kullanım oranı %48 ve tablet kullanımı %25.

Bu gibi aktarımları daha fazla örneklendirmek Facebook, Instagram, Linkedin kullanımı ve Swarm, Snapchat gibi uygulama kullanım oranları ile detaylandırmak mümkündür fakat konumuzdan fazla uzaklaşmamak adına bu konulara ayrıca bir yazı kaleme alınabileceğini düşünüyorum.

İnternetin ve dijital ortamların kullanımının her geçen gün arttığı aşikar ortadayken kurumsal iletişim bağlamında dijitale ayak uydurmamak diğer bir ifadeyle “dijital markalaşma”nın gerekliliklerini yerine getirmemek kurum adına üzücü sonuçlar doğurabileceği gibi interaktif mecralarda yer almak her sosyal ortam için uygun bir biçimde var olmak kurum için iyi bir itibar ortamı oluşturabilir.

Bu bağlamda da yine sosyal medya yöneticileri ve kurumsal iletişim uzmanları üzerlerine düşen görevi ustaca yerine getirmelidir. Çünkü ortak paylaşım alanlarında yapılan her hamle, yorum, beğeni veya mesaj hızla yayılabilir ve de büyük tepkiler toplayabilir. Kısacası bunun olumlu yanları kadar olumsuz sonuç doğurabilecek kriz ortamlarının yönetimi de oldukça önemlidir.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.