Kurumsal iletişim farkındalığımıza yeni giren kavramlardan bir tanesi. Yaklaşık 5-6 yıl öncesine kadar hayatımıza sessizce yerleşen kavram, akademisyenlerin yaptığı akademik çalışmalarla önce akademik literatürde, sonra üniversitelerde ve en nihayetinde de kurumsal organizasyonlarda yer bulmayı başarmış bulunmaktadır. Peki Kurumsal İletişim İçin Kurumsal Rollerimizle Aslında Kimiz?

Tartışmaya çok açık hususlardan biri de şüphesiz; kurumsal iletişim kavramının ne olduğu, nasıl uygulandığı, nasıl bilindiği ve nasıl hizmet verdiği yönündedir. Ancak şu net bir gerçektir; bir kavramı hayatınıza alıyor olmanız, o kavramı çok iyi biliyor olduğunuz anlamını taşımaz. Çünkü bir kavramı biliyor olmak demek, onu tüm yönleriyle özümsemek ve uygulamak anlamını taşımaktadır.

Kurumsal İletişim Nedir?

O halde kurumsal iletişimi bir kurumsal iletişim ve yönetişim uzmanı olarak tanımlayacak olursam; “kurumsal her yapının sahip olmak zorunda olduğu kurumsal değerleri, kültürleri, prensipleri, itibar ve imaj yönetimini, iç ve dış paydaşların desteğiyle, halkla ilişkiler faaliyetlerinin bütünselliği, kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde ele alabilmek ve tüm bunları kurumsal rollere entegre ederek uygulayabilmek”tir şeklinde açıklayabilirim.

Bu arada kurumsal iletişim kavramı, içerisinde çok sayıda kavram barındırıyor olması sebebiyle kimi zaman komplike gelebilmektedir. Özellikle halkla ilişkiler kavramı ile arasındaki ilişki, bu iki kavramın birbirine karıştırılmasına sebep olmaktadır. Çoğu zaman şu söylemi duyarsınız “neymiş efendim kurumsal iletişimmiş. Halkla ilişkiler de uydurma bir kavramdı şimdi onun da replikasını çıkarttılar. Sadece kavram karmaşası başka bir şey değil!”.

Evet bunlar tanıdık olduğumuz yakınma içerikli söylemler. Peki doğru mu? Elbette ki değil. Halkla ilişkiler, insanlar arasındaki iletişim akışını yönetir ve yönlendirirken; kurumsal iletişim, insanlar arası ilişkileri yönetmektedir. Her iki kavram birbiriyle ortak çalışan ama anlamsal bakımdan farklılık arz eden iki kavramdır.

Kurumsal İletişimin Kurumsal Rollere Etkisi

Kurumsal iletişimin uygulanabilmesinde en büyük pay, kurumsal rollere aittir. Kurumsal roller, kurumsal hayatımızı tanımlayan sosyal statülerimizdir. Faaliyet gösterdiğimiz ve paydaşı olduğumuz kurumsal yapıların en önemli değerlerinden bir tanesidir. Kurumsal roller, kurumsal aidiyet ile bir bütündür. Kendinizi bir parçası gibi hissetmediğiniz kurumsal bir yapının, kurumsal bir kültürün temsilcisi olmanız mümkün değildir. İş yaşamında çeşitlilik arz eden kurumsal roller, kurumsal iletişim faaliyetlerinde etkili bir rol oynamaktadır. Çünkü her rolün sahip olduğu kurumsal duruş, yetki, sorumluluk, statü ve gereklilik beraberinde farklılıklar gerektirir.

Kurumsal İletişim İçin Kurumsal Rollerimizle Biz Kimiz?

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin kurumsal rollerimize etkisi çok fazladır. Örneğin; bir yönetici iseniz, kurumsal iletişimin tüm gereklerini eksiksiz biliyor ve hayata geçiriyor olmanız gerekmektedir. En başta da şeffaflık ilkesini… Bir yönetici olarak personeliniz ile hem arkadaş gibi hem mesafeli olabilmelisiniz. Bu ince sınırı iyi koruyabilmek çok önemlidir. Kurumsal iletişimin şeffaflık ilkesini doğru uygulayan bir yönetici, aslında lider olmayı başarabilmiş bir kişidir.

Örneğin bir CEO düşünelim. Kurumsal bir yapının en tepe yöneticisinden bahsetmiş oluyoruz. Peki, bir CEO’nun sahip olduğu kurumsal rolün gerekleri nelerdir? Adil olması, şeffaf olması, herkesten daha fazla mesai yapmak durumunda kalması, kurumsal politikalara hâkim olması, iyi bir akademik altyapıya sahip olması vb… Tüm bunlar herkesin bildiği özellikler. Şimdi ben az bilinen ama daha önemli olan unsurları paylaşacağım. Entelektüel sermayesinin geniş olması, mütevazı olmayı başarabilmesi, statü olarak kürsüde durup karakter olarak sandalyede oturabilmesi ve belki en önemlisi “cevap vermek için değil anlamak için dinleyen” iyi bir dinleyici ve duygusal zekâsını profesyonelce yönetebilen başarılı bir gözlemci olması gerekmektedir.

Sahip olunan doneler ne olursa olsun, kurumsal iletişim faaliyetleri kurumsal rollerimiz üzerinde geniş bir söz hakkına sahiptir. Statüleri besler ve altlarını doldurur… Daha geniş bir perspektifle gözlem yeteneğimizi destekler. Ayrıca zihnimize farklı açılardan yön verebilmemizi sağlar.

Kurumsal rolleri kurumsal hayatımızın takım elbisesi kurumsal iletişimi de giydiğimiz takım elbiselerin aksesuarları olarak değerlendirebiliriz. Unutulmaması gereken bir şey var. “Hem top model gibi görünüp hem anne olmak mümkündür”.

Bunun için kurumsal rolümüzü iyi tanımalı, iyi özümsemeli, gelişime ve öz eleştiriye eş zamanlı açık olmalıyız.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.