Her toplumda olduğu gibi, kurumsal yapılarda da gerek yazılı, gerek yazısız (informal) belli başlı kurallar olması gerekir. Bu gerçekten yola çıkarak şimdi, kurum içi etkili iletişimin başarıya etkisinden bahsedeceğiz.

Bir kurumun oturmuş, sağlam temellere dayanan bir kültürünün olduğunu kanıtlayan unsurlar; iş hayatında çoğumuz için çok sıradan olan, düşündüğümüzde olmazsa olmaz diyebileceğimiz detaylardır. Bunlara örnek göstermek gerekirse örneğin; kılık kıyafet, doğru hitabet,ofis ve çalışma alanlarının düzeni, organizasyon şeması, sektörel kalite (etiket), çalışan kalitesi (kişisel kalite), doğru ve işlevsel departmanlar, yazışma tekniklerine dikkat edilmesi, kurum içi sosyal etkinlikler, vs. şeklinde sıralayabiliriz.

Pek çok kuruma baktığınızda bunlara önem verildiğini düşünebilirsiniz. Ancak ne yazık ki bazen kazın ayağı öyle olmuyor. Diğer bir ifadeyle işin içerisine girip, topluluğun bir parçası oldukça; aksayan, yanlış giden, eksik kalan parçaları görmeye başlıyor insan… Elbette her kurumda bunlara benzer birçok eksiklik olabilir. Önemli olan bir eksiğin var olması değil o eksiği gidermeyi bilmektir. Öte yandan bir kurumda öyle bir olgu vardır ki onun eksik olması durumunda geri dönülmez hatalar, düşüşler, yaprak dökümü ve daha pek çok olumsuzluk yaşanır. Bu unsur; “iletişim“dir.

Kurum İçi İletişim

Departmanlar, çalışanlar, astlar ve üstler arasındaki iletişim sorunları geçmişte olduğu gibi dijitalleşmenin arttığı günümüzde de birçok kurumun en çok zorlandığı problemlerin başında geliyor. Bu arada bunun literatürdeki adı “kurum içi iletişim”dir.

Peki kurum içi iletişim nedir? Kısaca açıklayalım;

Bir kurumun amaçları doğrultusunda, sistematik bir şekilde işlemesini sağlayabilmek amacıyla, kuruma ait birim ve çalışanların; sürekli bir şekilde bilgi, düşünce ve deneyim alış verişi halinde olmasıdır. 

Bu arada bir kurumsal yapıda yaşanabilecek en küçük iletişim eksikliği bile, geri dönülmez sonuçlara neden olabilir. Diğer bir ifadeyle iletişim sorunları; en sıradan işlerin bile aksamasına sebep olabilir. Bu da; zaman kaybına, motivasyon eksikliğine, insan kaynağı problemlerine yol açacağından kurum içi iletişim, önemsenmelidir.

Niye Önemlidir?

İnsan olmanın en önemli özelliği iletişimdir. Ayrıca iletişim, bizi diğer tüm varlıklardan ayıran, üstün kılan, bize en doğal savunma mekanizmamızı sağlayan tek özelliğimizdir. Bir kurum ya da örgüt içerisinde olmaksızın yani kurumsal yapıdan sıyrılarak değerlendirildiğinde bile, insan olmanın olmazsa olmazıdır iletişim…

Günlük hayatımızın içerisinde gerek konuşmalarımız, gerek hal ve hareketlerimiz, gerek mimiklerimizle onlarca iletişim tekniği kullarız. Tam da bu noktayı temel alarak iletişimin her şeyden önce, insani bir ihtiyaç ve deneyim olduğunu kabul etmeliyiz.

İletişim Nedir

Öte yandan bir kurumda çalışan kişilerin yetki ve pozisyonları fark etmeksizin, kullandıkları iletişim teknikleri, tutum ve davranışları, olaylara yaklaşımları gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışında marka değerini bakımından birçok konuda belirleyici bir özelliktir.

Kurum İçi Etkili İletişimin Başarıya Katkısı

Kurum içerisinde çalışanlar ve birimler arasında kurulacak etkili iletişim, verimi ve olumlu sonuçları arttıracağı gibi yetersiz iletişim de, belirsizlik ve karışıklığa sebep olabilir. Çünkü etkili iletişim kuramayan bireyler, yetki ve sorumlulukları konusunda belirsizliğe düşerler. Bu da ivme ve iş tatmininin kaybına sebep olur. Böylesi bir durumda ne yapacağını bilemeyen çalışanlar, yanlış yapmaktansa hiçbir şey yapmamayı tercih edecektir. Diğer bir ifadeyle; kendinden emin, yetki ve sorumluluklarını nasıl kullanacağını bilerek zamanı etkin kullanan verimli personeller bir anda  örgüt içerisinde topu sürekli bir birine atarak nakit ve vakit kaybına sebep olan verimsiz personellere dönüşecektir.

Bu nedenle kurum içerisinde üstün tutum ve davranışları, astın kuracağı iletişim tarzını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecek ve her iki taraf için de belirleyici bir özellik olacaktır. Ayrıca elde ettiği başarı sebebiyle, üstü tarafından takdir görmeyen bir çalışan, zamanla hedeflediği noktaya gelemediğini düşünmeye başlayacak, dolayısıyla da zamanla bir parçası olduğu kurumdan ve sorumluluklarından uzaklaşacaktır. İşini severek, özenerek yapmayan çalışanlardan oluşan bir kurum/işletme ise ne olursa olsun başarısızlığa mahkumdur.

Hayatın her aşamasında olduğu gibi iş hayatında da doğru ve etkili iletişim kurabilmek hem bireysel hem kurumsal başarıda mutlak zaferi getirir. İletişimin doğru sağlandığı bir alanda, konu her ne olursa olsun başarısızlık mümkün değildir.

İhtiyacımız olan tek şey ise bize doğuştan bahşedilmiş bu mucizeyi keşfedip, doğru yöntemlerle birleştirdiğimizde başarıya bir adım daha yaklaşmış olacağımız gerçeğini kabul etmek. Ve işe koyulmak! Özetle; pozisyon, mevki, statü vs. gibi unsurları bir kenara bırakıp, insan olduğumuzu dolayısıyla da en temel ihtiyacımızın iletişim olduğunu aklımızın bir köşesine yerleştirmeliyiz.


💡 Anlık bilgi paylaşımı için Branding Türkiye Telegram Kanalı‘na katılın!

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.