Kurum İçi Etkili İletişimin Başarıya Etkisi

Her kurum, aslında bir toplum; her birey de mensup olduğu topluluğu yansıtan en küçük parçadır. Bu esasa dayanarak söyleyebileceğimiz en temel şey ise: her toplumda olduğu gibi, kurumlarda da gerek yazılı, gerek yazısız (informal) belli başlı kurallar olması gerektiğidir.

Bu kurallar  bir araya gelerek kurum kültürünü oluşturur. Bir kurumun oturmuş, sağlam temellere dayanan bir kültürünün olduğunu kanıtlayan en önemli unsurlar ise iş hayatında çoğumuz için çok sıradan olan, düşündüğümüzde olmazsa olmaz diyebileceğimiz detaylardır.

Kılık kıyafet, doğru hitabet,ofis ve çalışma alanlarının düzeni, organizasyon şeması, sektörel kalite (etiket), çalışan kalitesi (kişisel kalite), doğru ve işlevsel departmanlar, yazışma tekniklerine dikkat edilmesi, kurum içi sosyal etkinlikler, vs.

Pek çok kurumda ilk bakışta bu unsurlara önem verildiğini düşünsek de bazen kazın ayağı öyle olmuyor ne yazık ki. İşin içerisine girip, topluluğun bir parçası oldukça aksayan, yanlış giden, eksin kalan bazı parçaları görmeye başlarız. Bir kurumda bunlara benzer bir çok eksik olabilir. Önemli olan gidermeyi bilmek, giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak; aslında gidermeyi istemektir.

Ancak bir kurumda eksik olması durumunda geri dönülmez hataları, gerilemeleri, yaprak dökümlerini ve daha bir çok olumsuzluğu beraberinde getirecek durumlara yol açabilecek tek bir şey vardır.

İletişim…

Kurum İçi İletişim

Departmanlar, çalışanlar, astlar ve üstler arasındaki iletişim sorunları ne yazık ki, geçmişte ve bugün bir çok kurumu en çok zorlayan sorun olmuştur.

Kurum içi iletişim en basit şekli ile; bir kurumun amaçları doğrultusunda, sistematik bir şekilde işlemesini sağlayabilmek amacıyla, kuruma ait birim ve çalışanların; sürekli bir şekilde bilgi, düşünce ve deneyim alış verişi halinde olması şeklinde açıklanabilir. Bir kurumda yaşanabilecek en küçük iletişim eksikliği ise, geri dönülmez sonuçlara neden olabileceği gibi, en sıradan işlerin bile aksamasına, zaman ve iş gücü kaybına, motivasyon eksikliklerine sebep olabilir.

İletişim Önemli Çünkü…

İnsan olmanın en önemli özelliği iletişimdir. Ayrıca iletişim, bizi diğer tüm varlıklardan ayıran, üstün kılan, bize en doğal savunma mekanizmamızı sağlayan tek özelliğimizdir. Bir kurum ya da örgüt içerisinde olmaksızın, kurumsal yapıdan sıyrılarak değerlendirildiğinde bile, insan olmanın olmazsa olmazıdır iletişim.

Günlük hayatımızın içerisinde gerek konuşmalarımız, gerek hal ve hareketlerimiz, gerek mimiklerimizle onlarca iletişim tekniği kullarız. Tam da bu noktayı temel alarak iletişimin her şeyden önce, insani bir ihtiyaç ve deneyim olduğunu ve tarafların bir birleri ile reaksiyon içerisinde olduğu bir süreç olduğunu kabul ederek başlamalıyız. Bu sürecin tam tersi bir şekilde seyretmesi ya da bacaklardan birinin eksik veya kapalı olması durumunda ise sürecin sonunda zaman ve iş gücü kaybından başka hiçbir şey elde edilemez.

Bir kurumda çalışan kişilerin yetki ve pozisyonları fark etmeksizin, kullandıkları iletişim teknikleri, tutum ve davranışları, olaylara yaklaşımları gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışında marka değerini bakımından bir çok konuda belirleyici bir özelliktir.

Kurum İçi Yetersiz İletişim

Kurum içerisinde çalışanlar ve birimler arasında kurulacak etkili iletişim, verimi ve olumlu sonuçları arttıracağı gibi yetersiz iletişim, belirsizlik ve karışıklığa sebep olarak bir çok yönden olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Etkili iletişim kuramayan bireyler, yetki ve sorumlulukları konusunda belirsizliğe düşerler ve bu durum da ivme ve iş tatmininin kaybına sebep olur. Ne yapacağını bilemeyen çalışanlar, yanlış yapmaktansa hiçbir şey yapmamayı tercih edecek; kendinden emin, yetki ve sorumluluklarını nasıl kullanacağını bilerek zamanı etkin kullanan verimli personel bir anda  örgüt içerisinde topu sürekli bir birine atarak nakit ve vakit kaybına sebep olan verimsiz personellere dönüşecektir.

Bu nedenle kurum içerisinde üstün tutum ve davranışları, astın kuracağı iletişim tarzını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecek ve her iki taraf için de belirleyici bir özellik olacaktır. Elde ettiği başarı sebebiyle, üstü tarafından takdir görmeyen bir çalışan, zamanla hedeflediği noktaya gelemediğini düşünmeye başlayacak, dolayısıyla da zamanla bir parçası olduğu kurumundan ve sorumluluklarından uzaklaşacaktır. İşini severek, özenerek yapmayan çalışanlardan oluşan bir kurum/işletme ise ne olursa olsun başarısızlığa mahkumdur. Kurum içinde yaşanan iletişim problemleri ve doğurduğu sonuçlar, zaman içinde sektörde de duyulmaya başladığında marka değerinin sarsılmasıyla başlayan kayıp, ne yazık ki daha vahim sonuçlar doğuracaktır.

İhtiyacımız Olan Tek Şey

Hayatın her aşamasında olduğu gibi, iş hayatında da doğru ve etkili iletişim kurmak hem bireysel hem kurumsal başarıda mutlak zaferi getirir. İletişimin doğru sağlandığı bir alanda, konu her ne olursa olsun başarısızlık mümkün değildir.

İhtiyacımız olan tek şey ise bize doğuştan bahşedilmiş bu mucizeyi keşfedip, doğru yöntemlerle birleştirdiğimizde başarıya bir adım daha yaklaşmış olacağımız gerçeğini kabul ederek işe başlamak. Daha da önemlisi, pozisyon, statü, ast ya da üstlüğü bir kenara bırakıp, insan olduğumuzu ve en temel ihtiyacımızın iletişim kurmak olduğu gerçeğini aklımızın bir köşesine sağlam bir çivi ile sabitlemek.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir