Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi olacakları sorumlulukları belirledi. İşte MASAK’ın kripto varlık hizmet sağlayıcı rehberi!

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs’ta Resmi Gazete‘de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik‘le MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), internet sitesinden, kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımladı. (AA)

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Rehberi

Kripto varlıklarla ilgili son haftalarda art arda yaşanan dolandırıcılık olayları neticesinde sürecin yasal olarak güvence altına alınması gündeme geldi. Bu bağlamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Rehberi” yayınladı. Peki bu rehberde neler var? İşte detaylar!

“Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı Rehberi”nde yer alan “Yükümlülükler” başlığında kripto para platformlarının sorumlulukları sıralanmış.

Bunlar;

  • Müşterinin Tanınması Yükümlülüğü
  • Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğü
  • Bilgi Ve Belge Yükümlülüğü
  • Muhafaza Ve İbraz Yükümlülüğü
  • Devamlı Bilgi Verme Yükümlülüğü

şeklinde.

Yaptırımlar

MASAK, hazırlamış olduğu rehberde “Yükümlülükler”in yanı sıra “Yaptırımlar”a da değinmiştir. İşte rehberde Yaptırımlar başlığı altında yer alan açıklamalar;

Yapılan yükümlülük denetimleri sonucunda, 5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; müşterinin tanınması yükümlülüğü, devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinin tespiti halinde, MASAK tarafından Kanunda belirtilen miktarlarda ve işlem başınaidari para cezası verilir.

Uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibariyle belli bir tutarı aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.

Bu kapsamda, 7262 sayılı Kanun ile 5549 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde yapılan değişikliğe istinaden, 2021 yılında gerçekleşen yükümlülük ihlalleri için aşağıdaki idari para cezaları ve üst limitleri uygulanır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre; idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır

Konuya dair detaylı okuma yapmak ve rehberi ayrıntılı olarak incelemek için buraya tıklayın.


💡 32 Şirkete Soruşturma

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.