Korona Virüs sürecinde gündeme gelen ve birçok çalışan için yeni bir uygulama olan uzaktan çalışma (home office) nasıl yönetilmeli?

Korona Virüs, iki aylık bir sürede dünyanın önemli bir bölümüne yayıldı. Salgın, yaşamımızı tehdit altına alacak kadar büyük bir risk oluşturmakla birlikte, hem günlük hem de iş hayatımızda yarattığı değişimle de gündemimizin merkezine yerleşti. Kısacası; dünyanın hali hazırda zaten hızlı bir değişim ve belirsizliklerle dolu olduğu böylesi bir çağda Korona Virüs de kendi dinamikleri ile sahnedeki rolünü aldı.

İş dünyası bu salgından çok farklı şekillerde etkilendi ve etkilenmeye de devam edecek. Ayrıca bu süreçte iş dünyası yeni normallerini yaratacak gibi görünüyor. Örneğin birçok şirket yüksek bir yayılma hızına sahip bu virüsten çalışanlarını korumak amacıyla evden çalışma uygulamasına geçiş yapmak durumunda kaldı. Şu an için salgının süresinin belirsiz olması sebebiyle evden çalışmanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Peki ya sonra?

Uzaktan Çalışma Modeli

Korona Virüs sürecinde önem kazansa da aslında uzunca bir süredir geleceğin iş dünyasında evden çalışmanın önem kazanacağı konuşuluyordu. Flexjobs Corporation (2019), araştırmasına göre Amerika’da 2009 yılından itibaren uzaktan çalışmanın %103 oranında arttığını görülüyor. 2020 itibariyle ise çalışanların yaklaşık %50’sinin uzaktan çalışacağı öngörülüyor.

Corona Virus Home Office

Ülkemizde ise iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi tamamen uzaktan çalışmaya geçmese bile esnek çalışma bir çok şirkette daha önceden uygulamaya alınmıştı. Bunun en başlıca sebebi çalışanların; dijital araçları ve yazılımları kullanarak fiziksel bir ortamı paylaşmadan da birçok iş fonksiyonunun büyük bölümünü gerçekleştirebiliyor olmalarıdır.

Bunların başında verileri kullanarak rapor hazırlayabilmek, analiz yapabilmek, sanal toplantılar düzenlemek, e ticaret sitesi yönetimi, dijital pazarlama gibi konuların belirli bir bölümünün gerçekleştirilmesi yer alıyor. Tüm bunlar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde ise şu an bizzat deneyimleniyor.

Korona Virüs Sürecinde Girişimcilik

Peki birçok çalışan için yeni bir uygulama olan uzaktan çalışma (home office) nasıl yönetilmesi gerekiyor?

Her ne kadar iş yerinize ve çalışma arkadaşlarınıza sanal bir ortam üzerinden bağlı olsanız da artık onlardan ayrı bir fiziksel ortamda, yani ev ortamınızdasınız. Bu durumda günün sonunda elde edilmesi gereken çıktıları sağlayabilmek için hem kendinizi hem de çevrenizi yönetmenin insiyatifi size kalıyor.

Örneğin bir çok girişimci evden çalışır. Kendi iş yeri/ofisi olanlarsa iş yerinin sürdürülebilirliği için için kendi işi olmasına rağmen belirli bir disiplin çerçevesinde hareket etmek durumundadır.

Öte yandan artık yöneticinizi her an yanıbaşınızda göremediğiniz bir süreçtesiniz. Ayrıca mevcut durumu iş hayatının geleceğine, uzaktan çalışmaya yönelik bir alıştırma olarak da düşünebilirsiniz. O zaman kendi kendine liderlik etmenin, kendi işini kendisi yöneten girişimcilerde öne çıkan ve “Girişimcilik Yetenekleri” olarak tanımlanan; öz motivasyon, zaman yönetimi, kendi kendinin lideri olmak gibi özelliklerinizi geliştirmenin tam zamanı.

Öz disiplini devreye almak ve geliştirmek oldukça önemli. Bunun için yapılması gerekenler

  • Tıpkı ofise gider gibi belirli saatte ve çalışmaya hazır bir saatte işinizin başına geçebilmek
  • Konsantrasyon ve motivasyonu sağlamak, ev ortamının doğasından kaynaklı dikkat dağıtıcıları çalışma alanınızdan uzaklaştırmak,
  • Haftalık ve günlük zaman planlaması yapmak.
  • Verdiğiniz molaları, yemek aralarını, telefon kullanımızı belirli zaman aralıkları ile sınırlı tutmak

şeklinde sıralanabilir. Aksi takdirde zamanı doğru yönetememekten kaynaklı stres ortaya çıkabilir.

Korona Virüs sürecinde uzaktan çalışma modeline geçenlerdenseniz zaman planlamanızı mutlaka hedefleriniz ile zenginleştirmelisiniz. Hedef odaklı olmak ve günün sonunda tamamlamanız gereken işlere zaman planınızda yer vermek verimliliğiniz artırır.

Eğer bir ekip yönetiyorsanız ekibinizle iletişimde kalarak hem bu zorlu günlerde motivasyonlarını canlı tutmanız hem de ortak vizyon için onları geri bildirimlerle beslemeyi sürdürmeniz gerekiyor. Belirli periyotlarda gerçekleştirilecek sanal toplantılarla durum değerlendirmeleri yapmak da sinerji oluşturmaya katkı sağlayacaktır.

Covid-19 salgınının devam ettiği bu günlerde keşfedeceğiniz girişimcilik yeteneklerinizin hayat boyu aktif kalmasını diliyorum.


💡 Patent Savaşları

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.