TÜİK tarafından her sene sonunda kamuoyuyla paylaşılan Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere yönelik Kobi İstatistikleri raporu 2019 özelinde yayınlandı. İşte KOBİ İstatistikleri (2019) ile ilgili detaylar.

Ülkemizde ilgili mevzuat gereği ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan girişimler Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olarak tanımlanmaktadır.

KOBİ İstatistikleri (2019) raporunda; KOBİ’lerde girişim sayısı, çalışan sayısı, ciro, teknoloji kullanımı gibi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması”na ilişkin istatistikler ile dış ticaret istatistikleri, araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin istatistikler ve “Türk Patent ve Marka Kurumu”nun patent başvuru ve tescil istatistiklerine yer verilmişti.

KOBİ İstatistikleri (2019)

TÜİK tarafından hazırlanan ve KOBİ girişimlerine dair istatistiklerin yer aldığı rapordaki önemli detayları sizler için listeledik. İşte raporda öne çıkan noktalar;

 • KOBİ’ler 2019 yılında toplam girişim sayısının %99,8’ini oluşturdu.
 • KOBİ’ler 2019’da; istihdamın %72,4’ünü, personel maliyetinin %51,8’ini, cironun %50,4’ünü, üretim değerinin %44,1’ini ve faktör maliyetiyle katma değerin %44’ünü oluşturdu.
 • Kobi İstatistikleri (2019) raporuna göre; ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına (NACE Rev.2) göre 2019 yılında KOBİ’lerin; %36,3’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterirken, %14,4’ü ulaştırma ve depolama sektöründe, %12,4’ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi.
 • KOBİ istihdamı içerisindeki en yüksek oran ticaret sektöründe oldu
 • KOBİ İstatistikleri (2019) raporuna göre; orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değer 2019 yılında 108 bin TL ile en yüksek değerini aldı
 • İmalat sanayindeki 2 bin 153 KOBİ yüksek teknoloji ile çalıştı
 • Kobi İstatistikleri (2019) raporuna göre; KOBİ büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; mikro ölçekli girişimlerin %57,6’sı düşük teknoloji, %32,4’ü orta-düşük teknoloji, %9,5’i orta-yüksek teknoloji ve %0,5’i yüksek teknoloji ile çalıştı. Buna karşılık küçük ölçekli girişimlerde bu oranlar sırasıyla %52,7, %29,5, %16,8 ve %0,9 iken orta ölçekli girişimlerde %52,6, %27,8, %18,1 ve %1,5 oldu.
 • 2019 yılına ilişkin toplam ihracatın %36,6‘sı, ithalatın ise %21,5‘i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.
 • KOBİ’lerin ithalattaki payı %21,5 oldu
 • KOBİ’ler tarafından 2019 yılında yapılan ihracatın %46,1’ini Avrupa ülkelerine, %36,5’sı Asya ülkelerine gerçekleştirildi.
 • KOBİ İstatistikleri (2019) raporuna göre KOBİ’ler ithalatının %42,9’u Avrupa ülkelerinden, %47’sini Asya ülkelerinden yaptı.
 • KOBİ’lerin ihracatının %91,4’unu imalat sanayi ürünleri oluşturdu
 • KOBİ’ler Ar-Ge harcamalarının %31’ini gerçekleştirdi
 • 2019 yılında KOBİ’lerin toplam patent başvuru sayısı bin 416 olurken, aynı yıl 325 patent tescil edilmiştir. KOBİ ölçeklerinde ise en yüksek patent başvurusu 491 ile mikro ölçekli girişimler tarafından yapılırken, patent tescil sayısında ise 137 patent tescili ile orta ölçekli girişimler ilk sırada yer almıştır.

Kaynak: TÜİK


💡 En Değerli 100 Marka (2021)

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.