“Kurumsal Kimlik Öğeleri” temalı yazı dizimizin bu bölümünde “Kartvizit Nedir? Kartvizit Niye Önemlidir? Kartvizit Nasıl Yapılır? Kartvizit Çeşitleri Nelerdir?” başta olmak üzere kartvizit ile ilgili birçok soruya yanıt vereceğiz. 

Bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye‘nin keyifle ve ilgiyle takip edilen yazı dizilerinden biri olan “Kurumsal Kimlik” serisinin 6. bölümünde; bir kişiyi kurumsallaştıran, kurumu da kişiselleştiren en önemli unsurların başında gelen Kartvizite değineceğiz.

İlk olarak kartvizit nedir? sorusuna yanıt vereceğiz. Diğer bir ifadeyle kartvizit nedir odağında kartvizitin ne anlama geldiğinden bahsedip, daha sonra kartvizitin; öneminden, kuruma getireceği faydalardan, kartvizitin nasıl oluşturulacağından ve oluştururken nelere dikkat edileceğinden bahsedeceğiz.

Kartvizit Nedir?

Kartvizit nedir? sorusu en yalın haliyle; kişilerin ve kurumların kendini tanıtmak amacıyla hazırlanan ufak ve kreatif kartlardır şeklinde yanıtlanabilir. Bu bilgi ışığında diyebiliriz ki kartvizit; üzerinde tanıtıcı bilgilerin yer aldığı, olmazsa olmaz bir kurumsal kimlik öğesidir. Bu arada kurumsal bir davranış biçimi olarak kartvizit alışverişi, kurumsal kültürün bir gereğidir. Ayrıca kartvizitte yer alan bilgiler sayesinde iletişim, sürdürülebilir hale gelir.

Kartvizit Nedir

Günümüzde kartvizitlerin baskısında genellikle bristol adı verilen özel bir karton kullanılmaktadır. Bu arada kartvizitte hangi bilgiler yer almaktadır? sorusunu da kartvizit nedir? başlığı altında vermenin doğru olacağını düşünüyorum. O nedenle şimdi kısaca bu bilgilere göz atalım.

Kartvizitte Hangi Bilgiler Olmalıdır?

 • Şirket logosu / adı
 • Kişinin adı – soyadı
 • Kişinin unvanı / pozisyonu
 • Sabit ve/veya gsm numarası
 • Faks (Günümüzde çok gerekli olmamakla birlikte halen kullanılmaktadır.)
 • Kurumsal e-mail adresi
 • Kurumsal web site adresi
 • Adres

Tüm bunlar ortalama bir kartvizitte olması gereken bilgilerdir. İsteğe bağlı olarak gsm numarası, faks numarası yazılmayabilir. Yine isteğe bağlı olarak kartvizite QR kod eklenebilir. Bazı kartvizitlerde sadece kurum logosu, kişinin adı – soyadı ve unvanı olduğu görülür. Güçlü sadelik önemlidir, ancak yine de kartvizitte belli başlı iletişim bilgilerinin yer almasında yarar vardır.

Kartvizit Niye Önemlidir? 

Birkaç paragraf önce değindiğim gibi kartvizit, iletişimi sürdürülebilir kılar. Herhangi bir ortamda (toplantı, event, zirve, eğitim vs.) tanışılan kişilerle kartvizit alışverişi yapılarak karşı taraf üzerinde bir iz bırakılır. Diğer bir deyişle kartvizit, karşımızdaki kişiye temas etmemizi sağlar. Bu arada kartvizit kurumsal iletişim / iş ilişkisi için önemli olduğu kadar tüketiciyle / hedef kitleyle iletişim için de önemlidir.

Kartvizit sayesinde kurum ile hedef kitle arasındaki bağ ve iletişim kurulmuş olur. Kurulmakla kalmaz bağ ve iletişimin devamlı olması sağlanır.

Kartvizit Alışverişi

Özetle, kartvizit sayesinde markanın akılda kalması ve karşı taraf üzerinde etki sağlaması kolaylaşır. Aynı zamanda profesyonel iş yaşamı sürecinde de kartvizit büyük önem taşır.

Kartvizit Ve İtibar

Özellikle iş ilişkisi çerçevesinde yapılan görüşmelerin başlangıcında yahut sonunda mutlaka bir kartvizit alışverişi yaşanır. Eğer bu esnada karşı tarafa kartvizit veremezseniz bu durum güvenirliğinizi zedeleyebilir.

Anlaşılabilir mazeretleri bir kenara bırakırsak iş hayatı içerisinde olup kartvizit sahibi olmamak itibar kaybına neden olabilir. Çünkü beraber iş yaptığınız veya yapacağınız kurum, kartvizitiniz sayesinde size ulaşabileceği algısıyla hareket eder. Eğer siz kartvizit taşımıyorsanız ulaşılabilirlik açısından bir problem olacağı algısı oluşur bu da güvensizlik meydana getirir ve itibarı zedeler.

Kurumda çalıştığınız pozisyon ne olursa olsun eğer sizi ve kurumunuzu temsil eden bir kartvizite sahip değilseniz kurumsal kimliğinizin önemli bir yanı eksik kalmış olur.

Kartvizit Nasıl Olmalı?

Kartvizit çeşitlerine yazımızın devamında değineceğiz. Şimdi kartvizitin biçimsel olarak nasıl olması gerektiğiyle ilgili detaylardan bahsedelim.

Klasik kartvizit ölçüleri genellikle 8.6 x 5.4 cm (Genişlik : 8,6 cm, Yükseklik : 5.4 cm) şeklindedir. Daha büyükleri cüzdana vb. sığmayacağı için taşınamama, diğer bir ifadeyle çekmeceye atılma yani unutulma riski vardır. Kısacası standart ölçüleri aşan kartvizitler kolayca kaybolabilir Bu nedenle de pek tercih edilmez.

Kartvizit baskısında Bristol adı verilen özel bir karton kullanılır. Bunun için tasarım yapılırken çözünürlük 300 piksel olarak ayarlanmalıdır. Renklendirme ise CMYK olarak ifade edilen özel modda gerçekleştirilmelidir.

Kartvizitte yer alması gereken bilgilerin dışında bir de bu bilgilerin doğru zemin rengi, doğru yazı rengi, doğru font, ve doğru yazı boyutu ile aktarılması gerekir. Böylece tanıştığınız kişi ya da kişiler veya müşteriler kartvizitteki bilgileri rahatça okuyacaktır.

Selefon Kaplama

Bunlara ek olarak kartvizite koruyucu bir özellik sağlayan ve selefon adı verilen kaplama mutlaka kullanılmalıdır. Çünkü selefonlu ürünlerde, baskı daha kaliteli, kalıcı olur. Bu sayede ürün daha az yıpranacağı için mesela kolay kolay yırtılmaz.

Kartvizit Nasıl Olmalı

Ancak selefon ince kağıtlara (135 gramdan daha ince olanlara) uygulanmamalıdır. Öte yandan selefonun mat ve parlak olmak üzere 2 çeşidi bulunur.

Kartvizit Çeşitleri Nelerdir? 

Kartvizit, kullanılan kağıt türüne ve uygulamasına göre çeşitlere ayrılır. Kartvizitte sıklıkla tercih edilen 4 çeşit kağıt türü vardır.

      Bunlar;

 • Kuşe Kağıt
 • Amerikan Bristol Kağıt
 • Japon Bristol Kağıt
 • Tual Kağıt.

Şimdi kağıt türleri odağında kartvizit çeşitlerini inceleyelim.

Kartvizit Kağıt Türleri 

Kuşe Kağıt

Kartvizit basımlarında genel olarak tercih edilen kağıt türü kuşe kağıttır. Kuşe kağıdın iki tarafı da pürüzsüz ve düzdür. Sadece tek tarafına olacağı gibi iki tarafına da baskı yapılabilir. Kuşe kağıt, yenilikçi ve prestijli kurumlar tarafından daha çok tercih edilir. Kreatif tasarımlarla kuşe kağıdın albenisini artırabilir karşıdaki kişide etkinizi artırabilirsiniz.

Amerikan Bristol Kağıt

Bu kağıt türünün bir tarafı düz beyaz iken diğer tarafı ise kirli beyaz olarak görünür. Kağıdın dokusu kartona benzer. Baskı sadece tek yüzüne yapılır. Sadece tek yüze baskı yapıldığı için geniş bilgi verme alanı olmadığından günümüzde Amerikan Bristol Kağıt türünde kartvizit hazırlamak dezavantajdır. Daha çok küçük ölçekli kurumlar tarafından tercih edilmektedir. Prestij amacı yoktur. İletişim maksatlı kullanılır.

Japon Bristol Kağıt

Görünümü Amerikan Bristol Kağıda benzese de aralarında biraz fark vardır. Japon Bristol Kağıt türünün iki tarafı da beyazdır. Bu sayede çift yönlü baskı yapılabilir. Japon Bristol Kağıt türüyle hazırlanan kartvizitlerin hem ön hem de arka yüzüne baskı yapılması daha fazla bilgi verme imkanı sağlar. Bu da kullanıcı açısından bir avantajdır.

Tual Kağıt

Dokusu pürüzlü bir yapıya sahiptir. Zemini genel olarak beyaz olarak kullanılır ancak isteğe göre farklı renk seçenekleri de kullanılabilir. Pürüzlü ve kabartılı bir dokuya sahip olduğundan Tual Kağıt türündeki kartvizitler daha klasik görünür.

Kurumun tercihine ve beklentisine göre bu dört kağıttan biri kurum tarafından tercih edilir. Ardından doğru ölçülendirme ve tasarım aşamasına geçilir.

Kartvizit Boyutları

Kartvizit hazırlanırken kartvizitin hangi boyutta olacağı büyük önem taşır. Kartvizitin taşınabilirliğini artırmak ve unutulmasını engellemek istiyorsanız ortalama bir cüzdana sığacak boyutta hazırlamanızda yarar var. En sık kullanılan 4 kartvizit boyutunu sizler için derledik. Bunlar;

 • Standart Kartvizit
 • Kare Kartvizit
 • İnce (Mikro) Kartvizit
 • Katlamalı Kartvizit

Şimdi kağıt ölçüleri odağında kartvizit çeşitlerini inceleyelim.

Standart Kartvizit

Ölçüleri 8.6 x 5.4 cm şeklindedir. En çok tercih edilen ve klasik hale gelmiş kartvizit boyutu standart kartvizit olarak ifade edilen ölçülerdir. Genelde standart kartvizit ölçülerinde tasarımlar tercih edilse de farklılık yaratmak ve değişik tasarımlarla öne çıkmak için farklı ölçülerde kartvizitler tercih edilebilir. Böylece akılca kalıcılık artırılır.

Kare Kartvizit

Ölçüleri 5.2 x 5. 2 cm şeklindedir. Standart dışı bir boyut ve şekil olduğu için tasarımlarla ilgi çekici bir hale getirilebilir. Bu sayede diğer firmalardan farklılaşılabilir.

İnce (Mikro) Kartvizit

Ölçüleri 2.5 x 8.5 cm veya 3.5 x 8.5 cm şeklindedir. Çok fazla tercih edilen bir kartvizit boyutu değildir. Yine de bilmekte yarar var.

Katlamalı Kartvizit

Ölçüleri 8.4 x 10.4 cm şeklindedir. Yine nadiren de olsa tercih edilen bir kartvizit türüdür. Birden fazla markayı ön plana çıkarmak için ve daha çok bilgi aktarmak amacıyla genelde katlamalı kartvizit tercih edilir.

Kartvizit Tasarım Programları 

Eğer kartvizitinizi kendiniz tasarlamak istiyorsanız eskiye nazaran işiniz daha kolay. Kartvizit tasarlamak için ücretli ve ücretsiz olmak üzere çeşitli programlar ve web siteleri bulunmaktadır.

Tasarım Programları (Ücretsiz)

Ücretsiz Tasarım Programları

 • Canva
 • Free Logo Services
 • Shopify Free Business Card Maker
 • Business Card Land
 • DeGraeve.com

Tasarım Programları (Ücretli)

Ücretli Tasarım Programları 

 • Adobe Photoshop (PS)
 • Adobe Illustrator (Ai)
 • Corel Draw

Kartvizitte Yapılan Hatalar!

 • Kartvizitin arka yüzüne bir markaya ait bilgileri ön yüzüne ise farklı bir markaya ait bilgileri yazmak. (Aynı şirkete bağlı birden fazla markayı temsil edenler tarafından bu hata yapılmaktadır.)
 • Kartvizitte eksik bilgi olması.
 • Kartvizitte fazla bilgi olması.
 • Kartvizitteki bilgilerin güncel olmaması.
 • Başkası ait bir kartviziti kullanmak.
 • Kartvizitteki ölçüleri ayarlayamamak.
 • Yanlış renk seçimi.

Kurumsal Kimlik Öğeleri temalı yazı dizimizin beşinci makalesi olan Kartvizit Nedir? Niye Önemlidir? Kartvizit Nasıl Yapılır? konusunu tüm detaylarıyla sizlere aktardık. Bildiğiniz üzere Branding Türkiye’de her hafta bir kurumsal kimlik öğesini değerlendiriyoruz. Bu defa Kartvizit Nedir? odağında bir makale hazırladık. Ve makalenin detaylarında kartvizit  ile ilgili tüm süreçlere yer verdik.

Yazı dizisi diğer kurumsal kimlik öğelerine dair araştırmalarla devam edecek. Anlık bilgi paylaşımını kaçırmamak için Branding Türkiye‘nin push (bildirim) aboneliğini aktif edebilirsiniz. Ayrıca e-posta bülten listesine veya Branding Türkiye Telegram Kanalı‘na katılabilirsiniz.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.