Bir kurumun en değerli varlığı sahip olduğu itibardır. Ancak itibar kendiliğinden ortaya çıkan bir olgu değildir. Yönetilerek geliştirilmesi gerekir. Bu makalede ise işletmeler için itibar yönetimi hakkında bilgi aktarımında bulunacağız.

İtibar; kurumların çeşitli paydaşları olan ilişkilerinde gösterdikleri tutarlı davranışın sonucunda kazanılan bir değerdir.

İşletmeler İçin İtibar Yönetimi Niye Önemlidir?

İtibarı yüksek olan kuruluşlar, pazarlama faaliyetlerini rakiplerine göre daha az maliyetle sürdürebilmektedirler. Öte bu özelliğe sahip firmalar; dağıtım kanalları ile daha iyi pazarlık yapabilmektedir. Bunlara ek olarak yeni müşteri edinme veya eski müşterilere yeni ürünler sunmada da yüksek itibarlı şirketlerin daha başarılı olduğu bilinen bir gerçektir.

Kısacası bu özelliğe sahip olan yani itibar yönetimini iyi yapan firmalar; rakiplerinden gelebilecek tehlikelere karşı koyarken bir yandan da müşterilerini elde tutmayı başarırlar. Yani iyi bir itibar, rekabet için de önemli bir avantajdır.

Günümüzde en önemli rekabet unsuru zamandır. Bu açıdan bakıldığında; rekabetten doğabilecek ya da itibarsızlaştırma neticesinde gerçekleşebilecek tehditlere karşı yapılacak stratejik itibar yönetimi sayesinde, zaman tasarrufu da sağlamak mümkündür.

Türkiye’de İtibar Yönetimi

Türkiye’de itibarı yüksek kurumlar bulunmasına rağmen, itibar yönetimi kavramını bilimsel olarak ele alıp geliştiren kurum sayısı sınırlıdır.

Kurumların rekabet avantajı sağlayabilmesi açısından büyük önem taşıyan itibarı, kazanmak kadar elde tutmak, korumak ve sürekliliğini sağlamak da önemlidir. Diğer bir ifadeyle itibarın taşıdığı bir takım riskler vardır. Ve itibar olgusunun, bu risklere karşı korunması gerekmektedir. Risklerden korunma, itibar yönetiminin ne derece etkili uygulandığıyla ilişkilidir. Bu bağlamda kurumlar kendi yapısını, içinde bulunduğu sektörü, faaliyet gösterdiği çevreyi dikkate alarak kendilerine özgü “itibar riski yönetimi” çalışmaları gerçekleştirmelidirler.

Lüks Değil Zorunluluktur

Küreselleşmeyle birlikte çıkan rekabet ortamında başarılı olabilmek için işletmelerin güçlü bir itibar oluşturmaları gerekmektedir. İşletmeye finansal açıdan, pazar açısından ve insan kaynakları açısından büyük değer kattığı görülen itibarın; yaratılması, korunması ve yönetilmesi artık lüks olmaktan çıkarak bir zorunluluk halini almıştır.

Bu arada işletmeler için itibar yönetimi sadece halkla ilişkiler departmanının veya yönetim kurulunun sorumluluğunda değildir. Ancak halkla ilişkiler departmanının en önemli sorumluluğu olan tanıma ve tanıtma; “itibar riski yönetimi” sürecinin etkinliği açısından önemlidir. Onun dışında itibar yönetimi sürecinde; şirketteki en alt kademeden en üst kademeye kadar herkes sorumludur.

Bir işletme için en tehlikeli süreç “kriz dönemleri”dir. Bu zamanda paydaşlar işletme hakkında esktra bir bilgi arayışı içine girerler. Bu doğrultuda itibar risk yönetim sürecinde paydaşlara süreklilik ve tutarlılık sağlayan mesajların iletilmesi elzemdir. Kısaca, itibar merdivenini çıkmak zor, inmek ise bir o kadar kolaydır. Yani uzun yıllarca oluşturduğumuz itibarı çok kısa sürede yitirebiliriz. Bunun için öncelikle personel bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu ise belli periyotlarda itibar yönetimi eğitimi ya da itibar yönetimi workshopları ile mümkün olmaktadır.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.