Hedef kitle kavramı hayatımıza iş dünyası ile birlikte giren çok önemli bir kavramdır. Yapılan iş ne olursa olsun, o işin türüne ve içeriğine göre ulaşılan ve/veya ulaşılmak istenen, sürekli diyalektik içinde olunan bir gurup vardır her zaman.

Pazarlama İletişiminin Önemi

Sektörden sektöre farklılık gösteren bu durum, kurumsal şirketlerin pazarlama iletişimi stratejilerini yaşadığımız çağa göre yeniden gözden geçirmelerine de vesile olma özelliği taşımaktadır. Bu arada pazarlama iletişimi, iletişimin çok önemli donelerinden biridir. Çünkü bir ürünü veya bir hizmeti sunarken, pazarlarken nasıl bir iletişim dili kullandığınız büyük önem taşır. Öte yandan tüketici kitle yani hedef kitle; ürün veya hizmeti satın alırken nasıl bir durumla karşılaşacağını bilemez ve iştahlı bir bekleyiş içinde bilmek ister. Bu heyecanlı bekleyişi nasıl karşıladığımız da bizi ilgilendirir.

Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal iletişim faaliyetleri, reklamlar, sunumlar, halkla ilişkiler kategorisinde yer alan tanıtım faaliyetleri vb. olmak üzere tüm bunlar hedef kitleye hitap edebilme noktasında ciddi ölçüde yeri olan pazarlama iletişimi unsurlarıdır.

Peki bu kadar önemli noktalardan bahsettikten sonra asıl konumuz olan hedef kitle hakkında daha net konuşmak gerekirse, sorumuz şu: “İş dünyasının hitabet yüzü şeklinde betimlediğimiz hedef kitle nedir?”

İş Dünyasının Hitabet Yüzü: Hedef Kitle Nedir?

Kurumların, organizasyonların, ürün ve/veya hizmet faaliyetlerini içine alan tüm yapıların hitap ettiği, etkilemeye çalıştığı, kazanmak için çabaladığı, kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi nosyonlarını içine alan faaliyetlerin sunulduğu gruba “hedef kitle” denilmektedir.

Hedef kitleler, kolaylıkla etki altına alınabilecek bir grup değildir. Çok fazla unsura bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin; yaş, sosyal statü, yaşanılan coğrafi yerleşke, sahip olunan ideolojik yapı, akademik ve mesleki durumlar, cinsiyet ve benzeri değerlere göre çok büyük değişkenlikler içerir. Pazarlamak istediğiniz ürün veya hizmetin içeriği bu doneleri taşımak durumundadır ki; belirleyeceğiniz strateji ürün, hizmet ve hitap edeceğiniz kitle ile doğru orantılı bir şekilde ilerlesin.

Hedef kitleler, yukarıda sözünü ettiğimiz yapılara bağlı olarak nasıl değişkenlik gösteriyorsa, hedef kitlemize yani nasıl bir yapıya hitap edeceğimizi de önceden belirlemek gerekir ki doğru strateji çerçevesinde hareket edebilelim. Bunun için çeşitli analiz yöntemleri kullanılmalıdır. Örneğin hedef kitle analizi; doğru reklam, doğru hitabet, doğru slogan, doğru tanıtım yapılmasını kolaylaştırır. Hedef kitlenizi ne kadar iyi tanırsanız, onlara ulaşmanız da onları etkilemeniz de o kadar kolaylaşır. Bir ürün veya hizmeti sunarken kaynaktan alıcıya giden mesaj, mesajın içeriği, mesajı nasıl gönderdiğiniz alacağız geribildirim kapsamında önem arz eder.

Hedef Kitlenin Önemi

Sonuç itibariyle şunu söylemek mümkündür; hedef kitle her işletme için önemlidir. Pazarlama iletişimi faaliyetleriniz ve ürün veya hizmetiniz ne olursa olsun, doğru kitleye nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız, ne kadar güzel donelere sahip olursanız olun, hiçbir olumlu sonuç elde edemezsiniz. Hedef kitlede oluşturulamayacak bir memnuniyetin hiçbir işletme için artı bir getirisi olamaz. Olumlu perspektiflerin mümkün kılınabilmesi, doğru bir hedef kitle analizine ve gerçekleştirilen analiz sonucu doğru bir stratejinin belirlenebilmesine bağlıdır.
Geribildirim dediğimiz unsur kıymetli bir donedir iletişim dilinde. Hedef kitleden kaynağa direkt olarak ulaşan bir nosyondur.

Bu kapsamda belirlenen strateji hem mesajın sağlıklı bir şekilde hedef kitleye ulaşmasına hem de geribildirimin sağlıklı bir şekilde kaynağa gelmesine olanak sağlar. Bu sebeptendir ki; hedef kitle bir işletmenin dünü, bugünü ve yarını demektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.