Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Raporu (2021)”i yayınladı. Türkiye’nin dijital durumuna dair özet niteliği taşıyan raporda ilginç veriler mevcut. 

TÜİK, “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Raporu (2021)”i yayınladı. Rapora göre 2021 yılında hanelerin %92,0’ının evden İnternete erişim imkanına sahip oldu. Bu oran geçen sene %90,7’ydi. İnternet erişim imkanı olan hane oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre ise en yüksek %97,1 ile İstanbul olurken bu bölgeyi %94,2 ile Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) bölgesi izledi.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Raporu (2021)

Türkiye’nin internet kullanımı ile ilgili önemli verileri ortaya çıkaran Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Raporu (2021)’e gçre; internet kullanım oranı 2021 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %82,6 oldu. Bu oran, bir önceki yıl %79,0‘dı. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde %87,7 ve kadınlarda %77,5 olduğu görüldü.

Genişbant ile İnternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2021 yılında %92,0 oldu. Buna göre hanelerin %61,9’u sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet (uydunet), fiber bağlantı vb.) ile İnternete erişim sağlarken %88,5’i mobil genişbant bağlantı ile İnternete erişim sağladı. Genişbant İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl %89,9’du.

Bu arada 16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin %80,5’inin, 2021 yılı ilk üç ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullandığı görüldü. Düzenli İnternet kullanımı bir önceki yıl %76,5’ti.

E-Devlet Kullanım Oranı %58,9

Özel amaçla kamu kurum ya da kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2020 yılı Nisan ayı ile 2021 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin oranı %58,9 oldu. Bu oran daha önce aynı dönem için %51,5 idi.

E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında; kamu kurum ya da kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %55,8 ile ilk sırayı aldı. Bireylerin %32,3‘ü çevrimiçi form doldurduğunu bildirirken, %27,7‘si resmi formları indirdiğini/yazdırdığını belirtti.

E-Ticaret Kullanım Oranı %44,3 

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2021 yılında %44,3 olarak gözlendi. Önceki yıl bu oran %36,5 idi.

Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı erkeklerde %48,3 iken kadınlarda %40,3 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırası ile %40,2 ve %32,7 olarak gözlenmişti.

İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireyler mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde %32,4’ünün son üç ay içinde (2021 yılı ilk üç ayı) alışveriş yaptığı görüldü. Bu oran geçen yılın aynı döneminde %23,9’du.

Kaynak: TÜİK


💡 Amazon Türkiye Çok Satan Kitaplar

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.