Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde Girişimlerin Yenilik Faaliyeti Araştırması (2020) ana temalı raporunu yayınladı.

TÜİK, 2018 – 2020 yıllarını kapsayan bir rapor yayınladı. Girişimlerin Yenilik Faaliyeti Araştırması (2020) şeklinde isimlendirdiğimiz raporda girişimlerin üç yıllık periyottaki yenilik aksiyonlarına dair bilgiler yer alıyor.

Girişimlerin Yenilik Faaliyeti Araştırması (2020)

TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin %38,5’i, 2018-2020 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulundu. Bir önceki referans dönemde (2016-2018) bu oran %36,0 olarak hesaplandı.

Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin %35,9’u, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %46,7’si, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %67,3’ü piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sunmaya veya iş süreci uygulamaya yönelik çalışmalarda bulundu.

Bu arada sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı %42,5 iken; hizmet sektöründe bu oran %33,5 oldu.

Ürün Yenilikçisi Girişimler

Girişimlerin %19,7’si ürün yeniliğinde bulundu. 2016-2018 yıllarını kapsayan 3yıllık referans dönemde ürün yeniliği yapan girişimlerin oranı %20,9’du.

Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı %79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı ise %69,2 olarak hesaplandı. Yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş ürünlerin pazardaki durumu ele alındığında, ürün yeniliklerinin %83,4’ünün girişim için yeni olduğu, %59,9’unun ise girişimin faaliyet gösterdiği pazar için yeni olduğu gözlemlendi.

Girişimlerin %30,2’si temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulundu. Bir önceki araştırma sonuçlarında bu oran %29,0’dı. İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alan, %77,8 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri oldu. Bu kategoriyi %74,5 ile muhasebe veya diğer idari işlemler ve %68,8 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemleri izledi.

Raporda yer alan önemli kısımları sizler için maddeler halinde sıraladık. İşte TÜİK tarafından hazırlanan Girişimlerin Yenilik Faaliyeti Araştırması (2020)!

Rapordaki Önemli Detaylar

  • Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %31,9’u finansal destek aldı.
  • Bu girişimlerin %92,9’una merkezi kamu kurum/kuruluşları (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, vb.), %12,9’una yerel veya bölgesel kamu kuruluşları (belediye, valilik, vb.) tarafından finansal destek verildi.
  • Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programından destek alanların oranı %5,7, diğer AB kurumlarının finansal desteklerinden yararlananların oranı ise %6,8 olarak hesaplandı.
  • Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %27,7’si diğer girişim, kişi veya kuruluşlar ile işbirliği yaptı. Bu girişimlerin %66,2’si Ar-Ge veya diğer yenilik faaliyetlerinde işbirliği yaparken diğer rutin girişimcilik faaliyetlerinde işbirliği yapan girişimlerin oranı %68,5 oldu.
  • Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %18,1’i yurt içinde iken %7,2’si Avrupa ülkelerinde yer alan girişimler oldu. Girişimlerin %4,8’i ise diğer ülkelerde Ar-Ge/yenilik faaliyetleri için işbirliğine gitti.
  • Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin en çok odaklandığı stratejiler arasında ilk iki sırayı %76,1 ile mevcut müşteri gruplarını memnun etme ve yüksek kalite aldı.
  • Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %47,4’ünün ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu %25,3 ile patent başvurusu, %18,6 ile ticari sır kullanımı, %12,7 ile faydalı model başvurusu, %12,5 ile endüstriyel tasarım tescili ve %10,0 ile telif hakkı başvurusu izledi.
  • Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin %54,8’i yüksek maliyetlerin yenilik faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Bu faktörü %33,9 ile güçlü pazar rekabeti ve %28,5 ile girişim bünyesindeki finans kaynaklarının yetersizliği takip etti.

Raporun tamamını okumak için TÜİK’in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


💡 2021’in Kelimesi

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.