Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı (2021)” adlı raporunu yayınladı.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması (2021) sonuçlarına göre; 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı %95,3 oldu. İnternete erişim oranı çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; bu oranın 10-49 çalışanı olan girişimlerde %94,7, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %98,0 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %99,9 olduğu görüldü.

TÜİK tarafından hazırlanan rapora göre; girişimlerin %93,0’ı 2021 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı. Bu girişimlerin abone oldukları en yüksek İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında; girişimlerin %9,7’sinin 10 Mbit/s hız altında, %62,2’sinin 10-99 Mbit/s hız aralığında ve %28,1’inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerde, 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullananların oranı 2020 yılında %37,6 iken bu oran 2021 yılında %47,7’ye yükseldi.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı (2021)

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan ve girişimcilerin bilişim teknolojileri odağındaki mevcut durumunu anlamaya yönelik olan raporda öne çıkan detaylar şöyle;

 • Web sitesi sahiplik oranı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %49,4 oldu.
 • Web sitesi sahiplik oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %91,4 olup bunu %67,6 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %45,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.
 • Girişimlerin %34,6’sı sosyal medya uygulamalarını kullandı
 • Sosyal ağları, blogları veya mikro blogları, multimedya paylaşım sitelerini ve wiki bazlı bilgi paylaşım sitelerini kullanan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin oranı, 2021 yılında %34,6 oldu.
 • Sosyal ağlar, %93,6 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu. Bunu %65,9 ile multimedya paylaşım siteleri, %29,6 ile girişimin blogları veya mikro blogları ve %6,8 ile wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri izledi.
 • Girişimlerin 2020 yılında e-satış yapma oranı, 2019 yılına göre 2,7 puan artarak %12,5 oldu.

Girişimciler Ve E-Ticaret

Raporda girişimlerin e-ticaret odağındaki aksiyonlarına dair de detaylar yer aldı. İşte TÜİK’in hazırladığı “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı (2021)” raporundaki e-ticaretle ilgili detaylar!

 • Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde %11,6, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %14,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %27,0 oldu.
 • 2020 yılında en fazla e-satış yapma oranının %29,1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu %18,7 ile toptan ve perakende ticaret faaliyetini yürüten girişimler, %16,9 ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı faaliyetini yürüten girişimler takip etti.
 • En az 10 çalışanı olan girişimlerin %10,7’si 2020 yılında web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yaptı.
 • Web sitesi ya da mobil uygulamalar üzerinden web satış yapan girişimlerin %70,3’ü kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken %69,7’si farklı girişimlerin de satış yapabildiği online mağazalar ve pazar yerleri ile mobil uygulamalarını web satış platformu olarak kullandı.
 • Web sitesi veya mobil uygulamalar aracılığı ile 2020 yılında mal veya hizmet satışı yapan girişimlerin %19,5’i yurtdışına satış yaptı.
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanımı, 2021 yılında 2019 yılına göre 7,5 puan artarak %28,0 oldu.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı ise girişimlerin %10,6’sı tarafından kullanıldı.
 • Ücretli bulut bilişim kullanımı, 2021 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde %10,8 oldu.
 • En az 10 çalışanı olan girişimlerin %4,8’i 2021 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirtti.
 • Girişimlerin %21,1’i 2021 yılında internet aracılığıyla izlenebilen veya uzaktan kontrol edilebilen birbirine bağlı cihazlar veya sistemler kullandığını belirtti.
 • Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında %2,7 oldu.
 • COVID-19 salgını nedeni ile 2020 yılında web sitesi veya mobil uygulamalar ya da EDI aracılığı ile mal veya hizmet satışına başladığını veya satış çabalarını artırdığını beyan eden girişimlerin oranı %14,0 oldu.

Kaynak: TÜİK


💡 Metronun Yeni Logosu

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.