Branding Türkiye Etkinlik tarafından 1 Aralık 2018’de sektör profesyonellerine özel, “Girişimciler İçin Dijital Markalaşma” temalı bir etkinlik gerçekleştirildi. İşte, Dome İstanbul’un mekan sponsorluğunda gerçekleştirilen “Girişimciler İçin Dijital Markalaşma Etkinliği”ne dair etkinlik notları.

Bütünleşik pazarlamaya dair tüm olguların akademisyenler ve sektör profesyonelleri tarafından değerlendirildiği, fayda odaklı yeni nesil bir mecra olan Branding Türkiye, yalnızca içerik odaklı bir yapılanma değil. Branding Türkiye aynı zamanda etkinlik odaklı alt markası Branding Türkiye Etkinlik aracılığıyla bütünleşik pazarlamanın kapsamına giren alanlarda zirve ve etkinlikler düzenlemektedir.

Bu etkinliğin ana teması “girişimciler için dijital markalaşma”ydı. Etkinliğin temel amacı ise sektör profesyonelleri özelinde, firmaların ve uzmanların dijital markalaşma dinamiklerine adaptasyonu hakkında farkındalık sağlamaktı.

Girişimciler İçin Dijital Markalaşma

Branding Türkiye Etkinlik, her ay farklı bir üniversitede gerçekleştirdiği zirvelerin yanı sıra sektör profesyonellerine yönelik ücretsiz etkinlikler de kurguluyor. En son 1 Aralık 2018’de Dome İstanbul sponsorluğunda sektör profesyonellerine özel “Girişimciler İçin Dijital Markalaşma” adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Sınırlı kontenjana rağmen sektörün etkinliğe katılımı ve ilgisi büyüktü.

Girişimciler İçin Dijital Markalaşma – Etkinlik Notları

“Girişimciler İçin Dijital Markalaşma” temalı etkinliğin konuşmacıları arasında; Branding Türkiye’nin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam,  D-Branded Sosyal Medya Uzmanı Damla Aydın ve Pictus Digital & Creative Kurucusu ve İçerik Yöneticisi Asil Terzi yer aldı.

Dikkat Çeken Noktalar

“Girişimciler İçin Dijital Markalaşma Etkinliği”nde sahneye ilk önce Branding Türkiye’nin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam çıktı. Sağlam, “Dijital Markalaşma Nedir / Nasıl?” başlıklı konuşmasında “dijital markalaşma”nın kavramsallaşma sürecine değinirken, aynı zamanda kavramı “nedir?” / “niye?” / “nasıl?”açısından değerlendirerek bir takım analiz ve açıklamalarda bulundu. Mürsel Ferhat Sağlam, dijital markalaşma kavramını tanımlarken kavramın “bütünsel” ve “multidisipliner” olmasına dikkat çekti. Sağlam’a göre kavramın bütünselliği; “dijital pazarlama” ve “marka yönetimi – iletişimi” süreçlerini bünyesinde barındırmasıyla ilgiliyken, multidisiplinerliği ise bu süreçleri bir arada kullanılabilir kılmasıyla ilgili.

Konuşmasında dijital markalaşma için nasıl bir yol haritası olması gerektiğine de değinen Sağlam’a göre dijital markalaşma lüks değil mecburiyet.

Mürsel Ferhat Sağlam’ın ardından sahneye D-Branded Sosyal Medya Uzmanı Damla Aydın çıktı. Aydın; “Sosyal Medya Olmadan Dijital Markalaşma Olmaz” başlıklı konuşmasında sosyal medya odağında dijital markalaşmayı değerlendirerek, dijital markalaşma kavramının uygulanabilirliğinde önemli bir disiplin olan sosyal medyada girişimcilerin nasıl aksiyon almaları gerektiğine dair bir kenara not edilmesi gereken önerilerde bulundu. Konuşmasına “sosyal medya ne değildir?” sorusuna yanıt vererek başlayan Damla Aydın, konuşması boyunca yerli ve yabancı markaların dijital markalaşma sürecinde, sosyal medyada gerçekleştirdikleri aksiyonlara dair örnekler sunmayı ihmal etmedi.

Damla Aydın’dan sonra sahneye Pictus Digital & Creative Kurucusu Asil Terzi çıktı. “İçerik Pazarlama Odağında Dijital Markalaşma” başlıklı konuşmasında Terzi, içerik pazarlama kavramının kim tarafından ve ne zaman kavramsallaştığıyla konuya giriş yaptı. Öncesinde ise kısaca “içerik pazarlaması nedir?” ve “içerik pazarlaması neden önemlidir?” gibi sorularla kavramı irdeleyen Terzi, içerik pazarlamanın aslında çok eski bir tarihe sahip olduğunu vurguladı. Asil Terzi’ye göre Göbekli TepeStonehenge gibi anıtlar da aslında birer içerik pazarlama örneği. Dolayısıyla içerik pazarlamanın tarihi, insanlık kadar eskiye dayanıyor. Bazı global markaların 1800’lerin sonu ile 1900’lerin başındaki reklamlarına dair örneklerle konuşmasını destekleyen Terzi, günümüzde markaların içerik pazarlaması kampanyası adına nasıl aksiyon aldıklarını da yine örneklerle anlattı.

Network Fırsatı

Dome İstanbul‘da gerçekleşen etkinlik öncesinde, etkinlik sürecinde verilen molalarda ve etkinlik sonrasında, etkinliğe katılanlar hem konuşmacılarla tanışma imkanı bulup, merak ettikleri detayları konuşmacılara sordu hem de birbirleriyle network fırsatı yakaladı.

Sponsorlar

 • Branding Türkiye
 • Dome İstanbul
 • Dijital Markalaşma Eğitimi I DME
 • Kamara Office
 • Branding Meetup
 • Ajans Paradise
 • Branding Türkiye Yayınları
 • Dikeyeksen Yayıncılık
 • Pictus Digital & Creative
 • SendPulse
 • Confidence Patent
 • G4A Studio & Workshops
 • Branding Türkiye Tv
 • Alastyr

Etkinlikten Kareler

 

Slaytlar

Girişimciler İçin Dijital Markalaşma Etkinliği ile ilgili konuşmacıların sunumlarını incelemek için Branding Türkiye‘nin kurumsal SlideShare hesabında, aşağıdaki başlıkları kullanarak arama yapabilirsiniz.

 • Dijital Markalaşma Nedir? / Nasıl?
 • Sosyal Medya Olmadan Dijital Markalaşma Olmaz
 • İçerik Pazarlama Odağında Dijital Markalaşma
Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.