Elektronik ticaret hukuku, dijital ortamda gerçekleştirilen ticari işlemleri düzenleyen ve bu alandaki hak ve yükümlülükleri belirleyen hukuk dalıdır. Geleneksel ticaret yöntemlerinden farklı olarak, internet üzerinden mal ve hizmet alım-satımı, elektronik sözleşmelerin yapılması ve dijital ödeme sistemlerinin kullanılması gibi işlemleri içerir. Bu nedenle de e-ticaret hukuku; bilişim hukuku ve tüketici hukuku gibi çeşitli hukuk dallarıyla kesişmektedir.

Türkiye’de e-ticaret hukukunu oluşturan kanunların başında; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Ticaret Kanunu (KVKK) gelmektedir.

Bu yasalar, çevrimiçi satışlardan doğan çeşitli sorunları ele alır. Alıcıların mal ve hizmetlerin kalitesi, teslimat süreleri ve iade hakları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini belirtirler. Ayrıca satıcıların müşterilerin kişisel bilgilerini nasıl topladıkları, kullandıkları ve sakladıkları konusunda belirli standartları karşılayıp karşılamadıklarını tespit ederler.

E-Ticaret Hukuku

E-ticaret hukuku; sözleşmeler hukuku, tüketici hakları ve veri koruma alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sözleşme hukuku kapsamında, elektronik ortamda yapılan sözleşmelerin geçerliliği, tarafların hak ve yükümlülükleri ile sözleşmenin ifası gibi konular ele alınır. Elektronik sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması zorunluluğu olmamakla birlikte, tarafların iradelerinin açıkça belirlenmesi ve ispat kolaylığı açısından güvenli elektronik imza kullanımı teşvik edilmektedir.

Tüketici hakları ise, e-ticaretin en önemli unsurlarından biridir. Tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde korunması, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı tedbirlerin alınması, cayma hakkı ve iade prosedürleri gibi konular, tüketici haklarının korunması bakımından büyük önem taşır. Özetle, e-ticaret hukuku; tüketicilerin korunmasını sağlamak amacıyla satıcıların yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ayrıntılı bir şekilde düzenler.

Veri koruma, e-ticaretin diğer bir kritik unsurudur. Elektronik ticaret işlemleri sırasında toplanan kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği, GDPR gibi uluslararası düzenlemeler ve KVKK gibi yerel düzenlemelerle güvence altına alınır. İşletmelerin, tüketicilere ait kişisel verileri toplarken ve işlerken belirli prensiplere uymaları, veri ihlallerine karşı gerekli önlemleri almaları ve veri sahiplerinin haklarına saygı göstermeleri zorunludur.

Sonuç olarak, e-ticaret hukuku, dijital ortamda gerçekleştirilen ticari işlemlerin güvenli ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlar. Hem işletmelerin hem de tüketicilerin haklarının korunması, elektronik sözleşmelerin geçerliliği ve kişisel verilerin korunması gibi konular, e-ticaret hukukunun temel taşlarını oluşturur.

Bu konuya dair her bir unsuru yazı dizisinin sonraki makalelerinde teker teker inceleyeceğiz.


Girişimciler İçin Hukuk Rehberi

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.