Dil dediğimiz oluşum için söylenmiş olan çok fazla tanımlama mevcut olmakla birlikte ve herkesin benimsediği tanımların haricinde, dil; çok fazla öznel tanıma nail olmuş bir kavramdır. Benim en sevdiğim tanımlamaların başında; “Kendi başına anlam ifade eden tabi bir vasıta, insanlar arasındaki iletişimi güçlü ve mümkün kılan ve kendi ayakları üzerinde durabilen canlı bir varlık.” tanımlaması gelmektedir.

Genel hatlarıyla iletişim dediğimiz oluşumu incelediğimizde ise; dilin önemi ve gerekliliği üzerine inşa edilmiş olduğunu görmekteyiz.

İletişim

İletişim… Dil kavramından sonra karşımıza çıkan önemli bir kelime! Bunu sebebi; insanlar arası ilişkilerin sürdürülebilir olması hususuna dayanmasıdır. Damarlarımızda dolaşan kan misali hayati önem arz eden bir oluşumdur. Hatta biz insanlar gibi nefes alabilen bir canlıdır. Tüm bunlar “iletişim” dediğimiz kavramın sahip olduğu donelerden sadece bazıları.

İletişim kavramı için de tıpkı dil gibi çok fazla tanımlama bulunmaktadır. Bir iletişim uzmanı olarak benim iletişim tanımım şöyle;

“İlişkilerin akışına bağlı olarak ilerleyen, ruh haline göre şekillenebilen, dönemsel değişkenliğe sahip, giyilen ve giydirilen rengarenk kıyafetler bütünü”.

Çünkü; insanlarla bağ kurabilmek önemli bir davranışsal beceridir. Bu davranışsal beceri durumunun içinde de gizli, subliminal detaylar yatar. Davranışsal becerilerimizin iç dünyamızdan uyanıp dış dünyamıza yansıma biçimine bu subliminal detaylar karar verir. İnsanoğlu duygusal bir varlıktır ve duygular da tıpkı sıvılar gibi bulunduğu kabın şeklini alarak değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik bizim davranışlarımıza yansır. Davranışlarımız da kurduğumuz iletişimin akışına ve iletişim becerilerimizin nasıl olduğuna…

İletişimin Kategorileri

İletişim çok farklı kategorilere ayrılan bir kelime. Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkün;

  • Kurumsal İletişim,
  • Kişiler Arası İletişim,
  • Kültürler Arası İletişim,
  • Psikolojik İletişim,
  • Psiko-Sosyal İletişim,
  • Sosyolojik İletişim,
  • Pazarlama İletişimi,

Evet, bunlar, iletişimin sahip olduğu kategorilerden sadece bazılarıdır. Kategoriler çoğaldıkça, o konu dahilinde karşımıza çıkan iletişimin dili de değişkenlik göstererek ilerler. Bunun sebebi, her kategorinin de kendi içerisinde tekrar kategorize edilmesi ve çoğalan her başlığın farklı doneler, detaylar içererek şekillenmesidir. Misal, Kurumsal İletişim dediğimiz zaman Paydaş İletişimi bizim için önem arz ederken, “Pazarlama İletişimi”nde Kitle İletişim Araçları ön sıradaki yerini alır. Kısacası; kategoriler, beraberinde önem sırasını belirlemekte. Bu da kullanılan dili önemli ölçüde yönetmektedir.

Döngüsel İki Halka: İletişim Ve Dil

İletişim ve Dil… Döngüsel iki halka…

Bunlar birbirinden vazgeçme ihtimali olmayan muhteşem bir ikilidir. Bu arada “Dil” de kendi içerisinde çok farklı kategorilere ayrılması sebebiyle iletişimi çok başarılı bir şekilde tamamlar.

Her ikisinin ortak noktası ise kategorileri çoğaldıkça kendi içlerinde farklılaşmaları ve değişmeleridir. Her yeni başlayan diyalektik sirkülasyonunda giydikleri kıyafetlerin değişmesi… Konuştukları lisanın farklılaşması… Tüm bu kapsam dahilinde şu kanıya rahatlıkla varılabilmektedir ki; iletişimin kendine özgü bir dili, dilin de özgün bir iletişim şekli vardır.

Var oluşsal tüm çabaların içerisinde çoğu zaman farklı kostümlerle karşımıza çıkmaları gerekse de, bir araya geldikleri her noktada ortak beden dili, aynı lisan ve giysilerle şaşırtıcı bir görünüm sergileyebilirler. İletişim ve dil arasındaki muazzam döngüyü, her gösterisinde izleyiciyi şaşırtmayı ve heyecanlandırmayı başaran bir moda şovuna benzetsek, yanlış olmaz. Çünkü; dil ve iletişim de tıpkı insan gibi, bulunduğu habitata göre kendini değiştirir, şekillendirir, geliştirir ve kendi şovunun senaryosunu kendisi belirler.


Kırmızı Pelerinli Markalar Listesi

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.