Gerek günlük iletişimde gerek akademik kariyer ve iş hayatındaki süreçte büyük önem taşıyan iletişimin güzel, etkin, etkili ve sürdürülebilir olması ancak diksiyon eğitimi ile mümkündür. Peki diksiyon nedir? Diksiyon eğitimi almak niye önemlidir? Diksiyon eğitimi için hangi kurum veya eğitmenler tercih edilmelidir? İşte tüm detaylar!

Diksiyon nedir? sorusuna geçmeden evvel diksiyon ya da güzel konuşma ile ilgili yanlış bilinen bir gerçeği açıklayarak başlayalım. Güzel konuşma ve etkin iletişim, bazılarına göre doğuştan kazanılan ve sonradan öğrenilmesi pek mümkün olmayan bir olgudur. Oysa bu yanlış bir düşüncedir. Zira güzel ve etkili konuşmak; sanıldığı gibi doğuştan bir yetenek değil, eğitimle mümkün olabilen bir meziyettir.

Diksiyon Nedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “diksiyon” kelimesi 3 farklı şekilde tanımlanıyor. Bunlar;

 • Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimi.
 • Konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması.
 • Tiyatro. Duru, açık vurgulama ve çıkaklara tam uyarak konuşma.

şeklindedir. Wikipedia‘da ise diksiyonun tanımı şöyledir;

“Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılmasıdır. Fonetik; sesleri veya fonemleri inceler. Diksiyon ise konuşma sanatı ve tekniği olarak fonetiği tamamlar. Bir şiiri, bir nutku, bir piyesteki rolü söylemek, okuma tarzını belirten “diksiyon” denilen sanat, konuşma organlarının, yatkın veya çalışmayla işlek hale gelmiş olmasını gerektirir.”

Bu tanımlamalardan da anlaşıldığı üzere diksiyon; doğru, etkin ve etkili iletişimi mümkün kılan bir sanattır. Bu sanat doğuştan bir yetenek olarak geldiği gibi eğitimle daha etkin hale getirilebilmektedir. Öte yandan etkili ve güzel konuşmak, sadece doğuştan bir yetenek olarak da görülmemelidir. Çünkü iyi bir diksiyon eğitimi ile bu hedefe rahatlıkla ulaşılabilir.

Bu arada tüm dillerde olduğu gibi Türkçe’de de bir standart ağız olgusu vardır. Türkiye’de ise “standart ağız” olarak “İstanbul Ağzı” öne çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle Türkçe’nin güzel konuşulması, “İstanbul Ağzı” kavramıyla ifade edilmiştir. Peki İstanbul ağzı da ifade edilen güzel konuşmanın temel faktörü nedir?

Öncelikle “nefes” faktörü devreye girmektedir. Gerçekten de; sağlık ve stres yönetimi gibi amaçlar için büyük önem taşıyan doğru nefes almak, aslında güzel ve etkili konuşmak için de büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla iyi bir diksiyon eğitimi yalnızca teknik ve kavramsal bilgiden ibaret olmamalıdır. İyi bir diksiyon eğitimi, aynı zamanda doğru nefes almayı da içeren ve öğreten bir müfredata sahip olmalıdır.

Diksiyon Eğitimi Niye Önemlidir?

Gerek eğitim kadrosu gerekse referanslarıyla Türkiye’nin bu alandaki en önemli kurumu olan Başkent İletişim Akademisi, “Diksiyon Eğitimi”nin amacını şu maddelerle özetliyor;

 • Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,
 • Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,
 • Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,
 • Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini,
 • Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini,
 • Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak.

Diksiyon Eğitiminin İçeriği

Başkent İletişim Akademisi tarafından gerçekleştirilen “Diksiyon Eğitimi”nin içeriği ise şöyle;

 • Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
 • Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi
 • Doğru Sesletimin Önemi
 • Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı
 • Ünsüzlerin Doğru Sesletimi
 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
 • Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı) Kuralları
 • Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması
 • Süre, Tonlama, Ezgi, Vurgu, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallar
 • Hitabet
 • Doğaçlama
 • Beden Dilinin Etkili Kullanımı

Eğitim hakkında daha fazla bilgi almak için Başkent İletişim Akademi’sini ziyaret edebilirsiniz. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki şubelerine ek olarak online diksiyon kursu da bulunan akademiyle iletişime geçmek ve diksiyon kursu hakkında bilgi almak için buraya tıklamanız yeterli.

Başkent İletişim Akademisi Hakkında

Başkent İletişim Akademisi; Devlet Tiyatroları Sanatçıları, TRT kökenli spiker – sunucular ve seslendirme sanatçıları ile dilbilimcilerden oluşan eğitim kadrosuyla; gerek Türkçe’yi güzel ve etkili konuşma becerisini, gerekse spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk meslek becerilerini kazandırmak amacıyla DİKSİYON, SPİKERLİK, SUNUCULUK, SESLENDİRME, OYUNCULUK eğitimleri düzenleyen bir okuldur.”

ZİYARET ET


Kitap Önerileri

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.