100 yıl, insan ömrü için çok uzun bir süre. Ancak fikirler için yılların bir önemi yoktur. Hele ki bir fikre milyonlarca insan dahil olmuşsa o fikir ölümsüzleşir. “Cumhuriyet” tam olarak böyle bir fikir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti için yüz yıl sadece bir başlangıç.

Cumhuriyet ikinci yüz yılına girerken bu başlangıcı temel alıp, birinci yüz yılda neler olup bittiğini değerlendirmeye ve içselleştirmeye odaklanırken bir taraftan da ikinci yüz yıl için milli vizyonunu gerçekleştirmeyi hedeflemesi gerekiyor. Her başlangıçta olduğu gibi Cumhuriyet de bu birinci yüz yılı kapsayan başlangıcında çok daha multidisipliner, çok daha üretken, çok daha hızlı, çok daha bütünleşik, çok daha kapsayıcı ve çok daha heyecanlıydı. Bu mevcut özelliklere ek olarak çağın gerektirdiği teknoloji temelli bir takım yeni vizyonlar da edinen Cumhuriyet, Türkiye Yüzyılı çatı vizyonuyla tarihsel birikimini, milli enerjisini ve kültürel kodlarını, küresel; iş, sanat, ekonomi, politika, spor ve bilim ekosistemini anlamlandırmak ve bu ekosistemi yönlendirmek için hazır!

Kurtuluş Savaşı’nın ardından 29 Ekim 1923’te TBMM tarafından ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ve “Yurtta barış cihanda barış” temelleri üzerinde yükselmeye başladı. Aynı zamanda binlerce yılın birikimini içeren bir kültürün bayrak taşıyıcısı olma sorumluluğunu benimseyen Türkiye Cumhuriyeti; 2000’li yıllarda hız kazanan dijitalleşme ile birlikte artık çok daha teknolojik, çok daha erişilebilir, çok daha semantik, çok daha mobil, çok daha sürdürülebilir çok daha eşzamanlı, çok daha sınırsız, çok daha robotik, çok daha gezegenler arası hale gelen sistemin öncüsü olma misyonunu ise ancak bilim, teknoloji, adalet, liyakat, refah ve eğitim ile gerçekleştirebilir.

Cumhuriyetin Yüzü; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 100 yıllık süreçte neler başardığını tarihe not düşme misyonuyla kurgulanan, farkındalık amacı taşıyan, Cumhuriyetin 100. yılını bir güne sığdırmamayı hedef edinen, süreklilik özelliği olan ve açık erişime sahip bir arşiv olma özelliği taşıyor. Şu bir gerçek ki Cumhuriyetin parçası ve paydaşı olan her birey, her kurum, her kuruluş Cumhuriyetin 100 yıllık serüveninde neler olduğunu anlamalı ve içselleştirmeli. Çünkü;

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bu realiteden yola çıkarak Cumhuriyetin Yüzü kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıldaki tüm sosyal, sanatsal, akademik, ekonomik, teknolojik, bilimsel, politik ve sportif başarılarını derleyip indeksleyerek kamuoyuna sunmayı hedefledik.


Farkındalık amacı taşıyan ve sosyal sorumluluk misyonuyla gerçekleştirilen projeye dair detaylar ve projeye katkı sağlamak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.