“Cubes Ankara: Bir Reklam Metnini Söylem Analiziyle Çözümlemek” konulu araştırmanın dördüncü bölümünde ” Cubes Ankara Kampanyası: Reklam Ve Mimari (Bölüm – 4)” yer alıyor. 

Mimari tasarım, üründe farklılık oluşturmanın başlıca yolu olarak pazarlama karmasının ‘ürün’ ekseninde ve üzerinde en fazla durulan unsurdur. Ve firmaların kimi zaman –“Venedik’i İstanbul’a getirmek” sloganında olduğu gibi– ‘uçuk’ olarak değerlendirilebilecek arayışlarının ardında, tasarımın pazarlamada merkezi rolü bulunmaktadır. (G. Gül, 2014)

Cubes Ankara Kampanyası: Reklam Ve Mimari (Bölüm – 4)

Cubes Ankara Projesi, reklam metninin öğeleri açısından; müzik, sanat, mimari, modernlik olarak çözümlenirken, bu öğelerin içinde sözdizimsel oyunculaşma, zamansallaşma ve uzamsallaşma eksenleri göz önünde bulundurulmaktadır. Yazı dizisi boyunca her birini ayrı başlık halinde aktaracağız. O halde dizinin dördüncü bölümünü temsil eden “Cubes Ankara Kampanyası: Reklam Ve Mimari (Bölüm – 4)” ile devam edelim.

Reklam Ve Mimari

Projenin adı olan “Cubes” Türkçe karşılığı “Küpler”dir. Küp; üç boyutlu, alanları birbirine eşit altı karenin dik açılarla birleşmesinden oluşan altı yüzlü bir geometrik şekildir. Küpün en önemli özelliği tüm yüzlerinin kare olmasıdır.

Kübizm Nedir?

Kübizm, özellikle resim ve heykel sanatlarında, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve devrim niteliğinde olan bir sanat akımıdır. Bu akım, mimarlık, müzik ve edebiyatı da derinden etkilemiştir.

Kübizm denince akla ilk gelen; çağdaş resmin büyük devrimcisi Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından 1907 yılında başlatılan bir akım olmasıdır. Kübizmde; nesneler parçalanır, çözümlenir ve düzenlenirler.

Modern mimarinin babası olarak anılan Frank Llyod Wright ise Picasso’nun “Kubist Resim” aşamasından da önce, 1900-1910 yıllarında “Kubist Mimari Stili oluşturmuştur. Mesela “Robie Konutu” projesinde kübizmi yalnız dikdörtgen formunda değil, boşlukları kullanma yeteneğinde de görebiliriz. (Buket G., 2009)

Bir sanat akımı olarak başlayan kübizm, zaman içinde tasarım ve mimaride de uygulanmaya başlanan bir yaklaşım olmuştur. Kübizm, modernizmdeki gibi ana çıkış noktasındaki mevcut tarz ve yaklaşımları tamamıyla reddedip, tamamen yepyeni bir akım yaratarak, genelgeçer fikirlere meydan okumaktır. Bu bağlamda,  sanat akımı olarak kübizmle mimarideki kübizm arasındaki en önemli benzerlikler olarak kalıbın dışına çıkan formlar, geometri ve üç boyutlu biçimlerle yapılan deneyler sayılabilir.

Cubes Ankara Reklamı

2 Mayıs 2017 tarihinde Cubes Ankara Basın Toplantısında, Dalgıç GY Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç, Cubes Projesi mimarisi hakkında şu noktalara dikkat çekmiştir;

“Biz 2+1, 3+1 gibi kavramları kullanmadan, aslında bir yaşam birimi tasarlamaya çalıştık. İnsanların isteklerine göre ebatlarını bilen hale gelen modüler bir yapı tasarlamaya çalıştık. Tamamen kullanıcının isteklerine göre değişebilen, büyüyebilen, eklenebilen bir ürün tasarladık. Bugün ofisiniz, işiniz, gücünüz küçüktür. Yandaki birimi işinizi büyüttüğünüz zaman size kullandırma şansı tanıyor.”

Dalgıç GY Yönetim Kurulu Başkanı Durul Dalgıç’ın yaptığı açıklamayı inceleyecek olursak, kübist mimari yaklaşımıyla, genel inşaat projelerinde yer alan tarzda bir yaklaşım olan 2+1, 3+1 gibi kavramları kullanmadığı anlaşılır. Yani Dalgın; tamamen yepyeni bir akım uslubuyla, insanların isteklerine göre ebatlanabilen modüler bir yapı tasarladıkladıklarını belirtiyor. Ayrıca yapulan açıklamada bu yapının tamamen kullanıcının isteklerine göre değişebilen, büyüyebilen, eklenebilen bir ürün olduğu ifade edilmiştir.

Bu dolayımdan projenin adı ile ilgili sanat akımı tamamen örtüşmektedir. Bu bağlam, “Cubes Projesi” reklam söyleminde yer alan, “Modüler küpler ile ihtiyacın olan yaşam alanını tam olarak seçebildiğin” söylemi ile de kuvvetlendirilmiştir. Yukarıda anlatılanlar ışığında, kübist mimari bakış açısı ile de aynı zamanda projenin adı olan “Cubes” anlamının da kalınca altı çizilmiştir diyebiliriz.

Fonksiyonlu Proje: Cubes Ankara

2 Mayıs 2017 tarihinde Cubes Ankara Basın Toplantısında, Lejant Proje Yönetim Kurulu Başkanı Arif Balaban, Cubes Projesi mimarisi hakkında şu bilgiyi aktarmıştır;

“Cubes m2 ile hacmin birleşmesidir. Hacim ve nefes alan alanlar Cubes projesinin oluşmasının ana yaklaşımıdır. Cubes modüler çözümleri sayesinde solo yaşam tercihlerinin yanı sıra, çok farklı seçeneklerle de farklı yaşam tercihlerinin kurgusunun yapılabileceği imkanları olan, karma fonksiyonlu, esnek bir projedir.”

Lejant Proje Yönetim Kurulu Başkanı Arif Balaban’ın yaptığı açıklamayı inceleyecek olursak, “Hacim ve nefes alan alanlar” söylemiyle “Robie Konutu”un söylediği şekilde boşlukları kullanma yeteneğine değinilmiştir. “Karma fonksiyonlu, esnek bir proje” söylemiyle de kübist mimari özelliklerinden olan kalıbın dışına çıkan formlara atıfta bulunulmuştur. Bu bağlam “Cubes Projesi” reklam söyleminde “eşsiz bir karma yaşam konsepti”, “konut ve ofis yaşamına dair benzersiz bir yorum, şehirde kususrsuz uyum” söylemleri ile de kuvvetlendirilmiştir.

“Cubes Ankara: Bir Reklam Metnini Söylem Analiziyle Çözümlemek” araştırması, söylem analiz yöntemiyle incelenerek farklı başlıklar halinde çözümlenmiş ve tüketim kültürü çerçevesinde genel bir değerlendirme yapılmıştır. Yazı dizsinin dördüncü bölümünü; “Reklam Ve Mimari” oluşturmaktadır. Beşinci bölümde ise “Reklam Ve Modernlik” konusu işlenecektir.

Bu arada yazı dizisinin tüm bölümlerini indeksten takip edebilir ve okuyabilirsiniz.

Indeks

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm4. Bölüm5. Bölüm

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.