Bitmeyen Hesap, Akademisyen Emel Poyraz tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta (Bitmeyen Hesap: Örtülü İletişim Stratejileri Bağlamında Avrupa Parlamentosu Ve Türkiye) Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri tarihsel bir perspektifte incelenmiştir.

Bu çalışmada (Bitmeyen Hesap); Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerinin tarihsel gelişimi incelenmiştir. Ayrıca kitapta; Türk modernleşmesi zemininde Türkiye’nin AB’ne tam üyeliğinin, Avrupa Parlamentosu kararları örnek olaylarıyla irdelenmesi, Atatürk Türkiye’si idari yöntemler ve Atatürkçülük açısından analizi yapılmıştır.

Türkiye’de; “Atatürk ve Avrupa Birliği” konusunda oldukça kısıtlı sayıda ve yetersiz çalışmalar olduğu biliniyor. Bu çalışmalarda sadece Atatürk’ün çağdaşlaşma projesini öne sürülmüş ve Avrupa Birliği’nin tarihini, siyasi yapılanmasını ve düşünsel arka planını kavranmamıştır. O nedenle de bugün ağırlıklı olarak siyasi-kültürel zeminde hareket eden Türkiye-AB ilişkilerinin muhteva ve kapsamına dikkat etmemek eksik bir yaklaşım olmuştur. Tüm bunlar bizi yanlış sonuçlara götürdüğü için, bu kitapta tarihsel bir perspektifle bu açığın kapatılmasına gayret edilmiştir.

Bitmeyen Hesap

Bugün yaşanan tartışmalardan da anlaşılacağı üzere, Atatürk’ün Türk Milleti ve vatanı için çağdaşlaşma bağlamında hala tam olarak neyi amaçladığı, kullandığı yöntemler, hedefleri, ilkeleri anlaşılamadığından Türkiye-AB ilişkileri de farklı boyutlarda ve zeminlerde dolaşmaktadır.

Bu bağlamda bize Atatürk’ü anlatanlar, hızlı Atatürkçü geçinen ve Avrupa’yı Kabe haline getirenler, Türk Milleti’nin başına iş açarak Batıyı sorgulamamızı engellemiştir.

Halbuki, Atatürk, Batının emperyalist olduğu ve bu refleksi mutlaka göstereceği gerçeğini göz önünde tutmuştur. Ve yaşadığı dönemde başta siyasi, iktisadi, kültürel olmak üzere tüm politikalarını Türk ulus devlet yapılanmasını güçlendirecek tarzda oluşturmuştu.

Esasında, Türkiye-AB ilişkilerinde üzerinde durulması gereken ana sorun, Türkiye’nin AB’ye tam üye olarak Avrupa ailesine katılması ya da Avrupalı olması değildir. Bu amaç için verilen ödünlerin, Atatürk’ün bağımsızlık anlayışına ve devleti yönetme ilkelerine, büyük mücadelelerle elde edilen Lozan dengesine ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarına yaptığı etkidir. Ayrıca bunların tam bir nesnellik içinde, bilimsel bir yaklaşımla incelenmesidir.

Atatürk’ün modernleşme anlayışı çerçevesinde Batıyla bütünleşmek, Avrupalı olmak diye yorumlanan sanal Atatürkçülüğün, gerçekte ne anlama geldiği ve neye hizmet ettiği ancak böyle bir çalışma ile ortaya konulabilirdi.

Bu tez/kitap (Bitmeyen Hesap) beş ana bölümden oluşmaktadır. Tezin giriş bölümünde Osmanlı modernleşmesi ele alınmıştır. Ve tarihi bir devamlılık içinde imparatorluk-cumhuriyet bağlantısı kurulmuştur. Böylece Osmanlı modernleşmesi ana hatlarıyla iredelenmiştir. Daha sonra, birinci bölümde ise; Atatürk dönemindeki tam bağımsız dış politika çağdaşlaşma zemininde incelenmiştir.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.