Bitmeyen Hesap: Örtülü İletişim Stratejileri Bağlamında Avrupa Parlamentosu ve Türkiye

Bu çalışmada; Türkiye’nin gündeminde ekonomik, politik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla önemli bir yer tutan Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkiler tarihsel gelişimi kapsamında incelenerek, Türk modernleşmesi zemininde Türkiye’nin AB’ne tam üyeliğinin, Avrupa Parlamentosu kararları örnek olaylarıyla irdelenmesi, Atatürk Türkiye’si idari yöntemler ve Atatürkçülük açısından analizi yapılmıştır.

Türkiye’de “Atatürk ve Avrupa Birliği” konusundaki kısıtlı sayıdaki ve yetersiz çalışmalarda sadece Atatürk’ün çağdaşlaşma projesini öne sürerek, Avrupa Birliği’nin tarihini, siyasi yapılanmasını ve düşünsel arka planını kavramadan, bugün ağırlıklı olarak siyasi-kültürel zeminde hareket eden Türkiye-AB ilişkilerinin muhteva ve kapsamına dikkat etmemek eksik bir yaklaşım olduğu ve bizi yanlış sonuçlara götürdüğü için, çalışmamızda tarihsel bir perspektifle bu açığı kapatmaya gayret ettik.

Bugün yaşanan tartışmalardan da anlaşılacağı üzere, Atatürk’ün Türk Milleti ve vatanı için çağdaşlaşma bağlamında hala tam olarak neyi amaçladığı, kullandığı yöntemler, hedefleri, ilkeleri anlaşılamadığından Türkiye-AB ilişkileri de farklı boyutlarda ve zeminlerde dolaşmaktadır. Bu bağlamda bize Atatürk’ü anlatanlar, hızlı Atatürkçü geçinen ve Avrupa’yı Kabe haline getirenler, Türk Milleti’nin başına iş açarak Batıyı sorgulamamızı engellemiştir.

Halbuki, Atatürk, Batının emperyalist olduğu ve bu refleksi mutlaka göstereceği gerçeğinden hareketle, yaşadığı dönemde başta siyasi, iktisadi, kültürel olmak üzere tüm politikalarını Türk ulus devlet yapılanmasını güçlendirecek tarzda oluşturmuştu. Esasında, Türkiye-AB ilişkilerinde üzerinde durulması gereken ana sorun, Türkiye’nin AB’ye tam üye olarak Avrupa ailesine katılması ya da Avrupalı olması değil, bu amaç için verilen ödünlerin, Atatürk’ün bağımsızlık anlayışına ve devleti yönetme ilkelerine, büyük mücadelelerle elde edilen Lozan dengesine ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarına yaptığı etkinin, tam bir nesnellik içinde, bilimsel bir yaklaşımla incelenmesidir.

Atatürk’ün modernleşme anlayışı çerçevesinde Batıyla bütünleşmek, Avrupalı olmak diye yorumlanan sanal Atatürkçülüğün, gerçekte ne anlama geldiği ve neye hizmet ettiği ancak böyle bir çalışma ile ortaya konulabilir.

Bu noktada Türkiye-AB ilişki sürecini tarihsel bir derinlik içinde irdeleyebilmek, tarihi karşılaştırma yaparak bugünü anlamak ve geleceğin şekillenmesinde doğru stratejiler belirleyebilmek için beş ana bölümden oluşan tezin girişinde tarih boyunca Türklerle ‘ötekilik’ ilişkisi içinde olan Avrupalılar ile Türklerin birbirlerine karşı bakış açıları ve politikalarında, Atatürk döneminde, öncesinde ve sonrasında ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir sorusunun sorgulanması açısından tezin giriş bölümünde Osmanlı modernleşmesi ele alınarak tarihi bir devamlılık içinde imparatorluk-cumhuriyet bağlantısı kuruldu. Böylece Osmanlı modernleşmesi ana hatlarıyla irdelendikten sonra birinci bölümde de; Atatürk dönemindeki tam bağımsız dış politika çağdaşlaşma zemininde incelendi.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir