Çin’in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs’ün marka çalışmaları ve bilinçdışı üzerindeki etkisi ne oldu? İşte, bilinçdışı ve pandemi odağında yapılan marka çalışmalarının özüne dair detaylar!

Marka, tüketicinin satın alma sürecinde ve karar aşamasında önemli bir etkiye sahiptir. Öte yandan tüketicilerin, bir markayı tercih etmesindeki önemli faktörlerin başında markaya yükledikleri anlamlar ile o markayla örtüştükleri duygusal fonksiyonlar gelir. Tüketicilerin markaya yüklediği anlam ve duygusal fonksiyonların yönetimi ise yine markanın kontrolündedir.

Markalar, temelde “ürün”ü (mal – hizmet) temsil ederler. Marka bunu yaparken yani ürün hakkında bilgi verirken, aslında tüketicilerin zihninde markaya dair bir kişilik oluşturur. Bunun içinse reklamcılığın en önemli ilkeleri olan “algı yönetimi” ve “imaj pazarlaması”ndan yararlanılır. Başlıkta yer alan “bilinçdışı” bunun neresinde? diye soracak olursanız, size  Carl Gustav Jung tarafından kavramsallaştırılan “İnsan Psikolojisi Katmanları”nı hatırlatmak isterim.

Bunlar; 

  • İnsan Psikolojisi
  • Bilinç
  • Bilinçdışı
  • Kişisel
  • Kolektif

şeklindedir.

Bilinçdışı Ve Pandemi Odağında Marka Çalışmaları

Bilinçdışı, satın alma faktörünün temelinde yer alır. Diğer yandan, bu durumun yani “bilinçdışı”nın markalar tarafından yıllardır kullanıldığı ve yönlendirildiği de bilinen bir gerçektir.

Markaların bilinçdışı ile temel ilişkisinden ve bilinçdışının markalar için öneminden kısaca söz ettiğimize göre artık günümüzün mevcut koşullarına geçebiliriz. Bu bağlamda artık “Bilinçdışı Ve Pandemi Odağında Marka Çalışmaları” başlıklı bu makalenin de ana temasını oluşturan ve Çin’in Wuhan bölgesinde çıkarak 2020 yılını bir milat olarak edinmemize neden olan Koronavirüs’ün marka çalışmaları ve bilinçdışı üzerindeki etkisinden bahsedebiliriz.

Öncelikle Koronavirüs pandemisinin yeni normal olarak adlandırılan yeni bir hayat düzenine sebep olduğunu belirtmeliyiz. Ayrıca bu salgın, can korkusu yaşatmasından dolayı herkeste olumsuz etkiler bıraktı.

Peki markalar bu dönemde bizimle yani tüketiciyle nasıl bir iletişim kurma yöneliminde oldular?

Öncelikle robotlaşmış mesajların copy paste yapılarak oluşturulduğu ve yayıldığı, samimiyetsiz diyalogların dolaştığı, birbirine benzer içeriklerin paylaşıldığı bir süreç yaşadığımızı kabul etmeliyiz. Tabi nadir de olsa gerçek kriz yönetimi mekanizmasına sahip, ileri görüşlü, tüketici ile duygusal bağlarını sağlamlaştırma amacında olan markalar da gördük. Öte yandan bu yönde hareket eden, yani tüketicilerin bilinçdışına olumlu algılarla kazınan markaların süreci doğru yönettiğini söyleyebiliriz.

Firmalar Bu Süreçte Ne Yapmalı?

Pandemi sürecinde markaların yapması gerekenlerin başında; şişirilmiş ,demoralize eden, kopyalanmış içeriklerden uzaklaşarak, bilinçli tüketiciyi gerçek anlamda yakalayacak özgün içerikler üretmesi gelmektedir.

Bilinçdışı analizleri ve çalışmaları, başarılı iletişim kampanyalarıyla desteklenirse; markaların bilinirliği, hatırlanabilirliği kısacası tüketicinin zihnindeki yeri tam manasıyla oturacaktır. Tam tersi durumda ise markalar, bir çok olumsuz etkinin yanı sıra doğrudan pazar payı kaybına dahi uğrayabilirler.

Bu arada pandemi sürecinde yeni bir iletişim kampanyası başlatma kararının alınması durumunda, gündem içerisinde kampanya kurgusunun nasıl algılanacağı da hesaba katılmalıdır. Bu noktada çeşitli araştırma yöntemlerinin kullanılması gerekebilir.

Sonuç olarak; bu süreçte firmalar marka çalışmaları kapsamında, nitelikli içerik üretmeye, müşterilerin düşüncelerini ve bilinç yönlendirmelerine yönelik kampanya yapmaya ve özgün mesajı vermeye odaklanmalıdır. Çünkü bu dönemde asıl önemli olan faktör, tüketiciyle sağlanan iletişimde yer alan duygusal fonksiyonlardır. Bu arada marka çalışmaları boyunca firmanın; “biz yalnızca içerik satıyoruz” veya “biz yalnızca ürün satıyoruz” algısı taşımadığından emin olmak lazım. Kısacası süreci başarıyla yönetmek için hassas bir denge kurmak gerekiyor.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.