“Kurumsal Kimlik Öğeleri” temalı yazı dizimizin bu bölümünde “Basın Kiti Nedir?”, “Basın Kiti Niye Önemlidir?”, “Basın Kiti Nasıl Hazırlanır?”, “Basın Kiti Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?” başta olmak üzere basın kiti ile ilgili birçok soruya yanıt vereceğiz. 

Bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye‘nin keyifle ve ilgiyle takip edilen yazı dizilerinden biri olan “Kurumsal Kimlik” serisinin 5. bölümünde; bir kurumun kendisini, basın / medya kuruluşlarına tanıtması açısından büyük bir öneme sahip olan “Basın Kiti”ne değineceğiz.

İlk olarak basın kiti nedir? sorusuna yanıt vereceğiz. Diğer bir ifadeyle basın kiti nedir odağında basın kitinin ne anlama geldiğinden bahsedip, daha sonra basın kitinin; öneminden, kuruma getireceği faydalardan, basın kitinin nasıl oluşturulacağından ve oluştururken nelere dikkat edileceğinden bahsedeceğiz.

Basın Kiti Nedir?

Basın kiti nedir? sorusu en yalın haliyle; kurum hakkında önemli ve detaylı bilgileri içeren ve böylece basın kuruluşlarının kurum hakkında bilgi almasını sağlayan bir set paketidir şeklinde yanıtlanabilir. Diğer bir ifadeyle basın kiti; bir kurumun kendini, basın / medya kuruluşlarına tanıtmak ve/veya anlatmak için oluşturduğu, içerisinde çeşitli tanıtıcı kurumsal yazılı ve görsel materyallerin olduğu bir settir.

Kısacası basın kiti; her kurumun kendine özgü hazırlayabildiği ve kamuoyuyla kurumun etkileşimini kolaylaştıran olmazsa olmaz bir kurumsal kimlik öğesidir. Yani medya kitinde kurumu tanıtan, anlatan, ifade eden belli başlı olgular yer alır. Tüm bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki; basın kiti / medya kiti; bir firmanın kurumsallaşma yolunda kat etmesi gereken yolda önemli bir adımdır.

Kurumlar basın kiti gibi temel bir kurumsal kimlik öğesiyle aslında kurumsallaşma yolculuğunda olduklarını da vurgulamış olurlar.

Basın Kiti Nasıl Hazırlanır

Bu arada günümüzde firmalar artık kurumsal web sitelerinde de basın kitlerini paylaşıyorlar. Böylece firma hakkında detaylı bilgi arayan herkes anlık olarak şirkete ait web sitesini ziyaret ederek, medya kitine ulaşabiliyor.

Basın Kiti Niye Önemlidir?

Bir önceki başlıkta ifade ettiğimiz gibi profesyonel bir kurum yahut kurumsal bir marka olmayı amaçlayan her şirket, kurumsal kimliğin önemli bir aşaması olan basın kiti / medya kiti dosyasını oluşturmalıdır. Çünkü basın kiti sayesinde şirket, birinci ağızdan yani bizzat kendisini anlatma ya da ifade etme fırsatı yakalamış olur. Böylece firma hem basın/medya kuruluşlarının işini kolaylaştırır hem de hedef kitlesiyle olan tanışıklığı kolaylaşır. Kısacası basın kiti; sürdürülebilir iletişim, marka bilinirliği ve kurum güvenilirliği açılarından büyük önemlidir.

Ayrıca basın kuruluşları, okuyuculara herhangi bir marka hakkında haber/duyuru/güncelleme ulaştırırken firmanın kurumsal web sitesindeki basın kitinin içerisinde yer alan bilgileri kullanırlar. Bu yönüyle ise basın kiti; medya mensuplarının ve haber ajanslarının işini kolaylaştıran bir unsurdur.

Basın kitinin bir diğer önemi; kamuoyuna kurum hakkında doğru ve güncel bilgi aktarmak olduğu gibi kurumla ilgisi olmayan bilgilerin oluşmasını da engellemektir.

Evet, basın kiti nedir? ve basın kiti niye önemlidir? sorularının ardından şimdi de etkili ve doğru bir basın kiti / medya kiti nasıl olmalıdır? sorusunu yanıtlayacağız. Diğer bir ifadeyle şimdi; basın kiti oluştururken dikkat edilmesi gereken faktörlere nelerdir? Eksiksiz bir basın kiti oluşturmanın ipuçlarını nedir? sorularına cevap vereceğiz.

Basın Kiti Nasıl Hazırlanır? 

Basın kiti oluşturmada en önemli detay; içeriğinde neler olduğudur. Ayrıca basın kitinin yazılı ve görsel açıdan son derece profesyonel bir biçimde hazırlanması gerekir. Unutulmamalıdır ki basın kiti / medya kiti bir şirketin dışarıya açılan kapısıdır. Kısacası; hazırlanacak basın kitinin hem medya mensuplarına ve basın kuruluşlarına ulaşacağını hem de takipçilere ve/veya potansiyel müşterilere hitap edeceği unutulmamalıdır. Bu detay göz önünde tutularak basın kitinin görsel ve yazılı anlamda beğenilir olmasına ve içerdiği bilgi itibariyle tatmin edici olmasına dikkat edilmelidir.

Basın Kiti İçerisinde Neler Olmalıdır?

Şimdi basın kitinin içerisinde hangi bilgilerin yer alması gerektiğini açıklamalı şekilde maddeler halinde aktaracağız. Ancak bu öğeler standarttır. Yani siz firmanızla ilgili daha doğrusu kurum özelinde basın kiti dosyasına eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz herhangi bir detayları da mutlaka eklemelisiniz. Kısacası, kurumunuz hakkında kamuoyunun öğrenmesi gereken ek bilgileri ve sizi daha iyi tanıtacağını düşündüğünüz öğeleri basın kiti dosyasına ekleyebilirsiniz. Öte yandan standart bir basın / medya kiti oluşturmak için aşağıdaki öğelerin yeterli olacağını söyleyebiliriz.

1) Basın Bülteni

Basın bülteni nedir? sorusunu en kısa haliyle; kurum hakkında önemli haberlerin yer verildiği, yeni bir ürün/hizmet için tanıtım amacı taşıyan, kampanya bazlı hazırlanabilen, kurumun dahil olduğu ve/veya organize ettiği etkinlik ya da organizasyonu kapsayan kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan içeriktir şeklinde yanıtlayabiliriz. Örneğin kurum olarak bir ödül kazanıldığında veya herhangi bir konuda başarıya ulaşıldığında bunu basın bülteni haline getirip kamuoyuyla paylaşmak önemli bir detaydır. Her basın bülteni yüzlerce, binlerce basın mensubu ve kuruluşu tarafından değerlendirilmeye alınır. Belli bir denetimden geçer. Ardından önemli ve etkili bulunduğu takdirde yayınlanır. Bu da firmanın bilinirliğine katkı sağlar.

Basın Bülteni Hakkında

Bu yüzden basın bültenlerinin yayıncıların ilgisini çekecek bir tarzda yazılması, diğer bir ifadeyle haber değeri taşıması gerekir. Ayrıca editörleri sıkmamak için bültenin kelime sayısı abartılmamalıdır. Özetle, konu her ne olursa olsun meselenin özünden sapmadan az ve öz bilgiyle basın bülteni hazırlanmalıdır.

Medyada yayınlanmayan basın bülteninin kurum açısından bir getirisi yoktur. Ancak yine de her basın bülteninin kurumun web sitesinde ilgili sayfada tutularak ve erişilebilir şekilde arşivlenmesi gerekir. Bu arada basın kiti içerisinde birden fazla basın bülteni olmamalıdır. Sadece kurumu anlatan kurumsal bir basın bülteninin basın kitinde yer alması kafidir. Güncel basın bültenleri için az önce belirttiğimiz gibi, web sitesinde bir alan oluşturulmalıdır.

2) Kurum Tarihçesi / Hakkında

Kurum tarihçesi ya da kurum hakkında olarak adlandırabileceğimiz bu kısım; kurumun kendini tanıttığı bölümdür. Tarihçe / Hakkında bölümünde; şirketin ne zaman ve kim ya da kimler tarafından kurulduğu, nasıl kurulduğu, kurumun amacının neler olduğu, şirketin kısa ve uzun vadeli hedefleri, kurumsal değerler, misyon ve vizyon, ürün ve hizmet yelpazesi, bulunduğu sektör, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, insan kaynakları politikası vs. olmak üzere şirket hakkında kapsamlı bilgi yer alır. Bu bölümde şirketin kuruluşu veya markalaşma serüveni hikayeleştirilerek de anlatılabilir.

Şirket hakkında bilgi aktarımı yapılan bu kısmın görsel açıdan zengin olmasını tavsiye ederiz. Bunun için “Hakkımızda” kısmında son yıllarda popüler olan zaman tüneli benzeri kreatif bir çalışmaya yer verilebilir. Ayrıca şirketin kurumsal anlamda istatistikleri de (ürün çeşitliliği, istihdam sayısı, üretim kapasitesi vb.) yine bu kısma eklenebilir. Bu arada eğer ilginç bir kurum hikayeniz varsa bunu detaylıca ve gerçekçi betimlemelerle anlatmanızı tavsiye ederiz.

3) Logo Ve Görsel İçerik

Şirketin logo / amblem vb. kurumsal görsellerine basın kiti içerisinde yer vermek gerekir. Çünkü kurumunuzu tanıtan en temel göstergelerden biri logodur. Basın kitine eklenecek logonun en yüksek çözünürlükte ve çeşitli formatlarda (ai, psd, png, jpeg) olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca logonun doğru ve yanlış kullanımına dair kısa bir bilgiyle logoda kullanılan font ve renkler de basın kitinde yer almalıdır.

Logo haricinde kurumunuzla bağlantılı olan görseller de basın kitine eklenmelidir. Örneğin; kurucular, ekip, ürünler, ödüller, kurum içi görseller, kurum dışı görseller, organizasyon ve etkinliklere dair görseller olmak üzere kurumu ifade eden görsel materyaller basın kitinde olmalıdır.

4) Departmanlar / Yönetim Kurulu Hakkında Bilgi

Medya kiti içerisinde şirketin departmanları ve departman yöneticileri hakkında da bilgi verilmesi gerekir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin detaylı biyografisi ve fotoğrafları da basın kitinde olmalıdır.

5) Ödül ve Sertifikalar

Kurumların başarılarının bir yansıması olan ödül ve sertifikalar medya kitinde muhakkak yer almalıdır. Ödül ya da sertifikanın içeriği, anlamı, önemi ile birlikte ödüllerin / sertifikaların görselleri basın kitinde yer alırsa kamuoyuna başarılı şirket imajı verilmiş olur.

6) Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumsal sosyal sorumluluk firmaların kamuoyu nezdinde saygınlığını arttıran önemli bir faktördür. Bu yüzden medya kitinde hem şirketin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına yer verilmeli hem de kurumsal sosyal sorumluluk anlamında gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek olan işler basın kitinde anlatılmalıdır.

7) Öne Çıkan Ürünler / Hizmetler

Bu bilgi şirketin hangi ürünleri ya da hizmetleri ürettiğine – sunduğuna ve ürün / hizmet çeşitliliğine göre değişse de basın kitinde mal ve hizmetlerden bazılarına yer vermek iyi olabilir. Böylece kamuoyu o ürün / hizmet hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir.

8) Broşür / Katalog 

Kurumunuza ait kurumsal bir broşür veya kurumsal bir katalok varsa bunlara da basın kiti içerisinde yer verilebilir. Olmazsa olmaz değildir. Ancak olursa basın kitine artı değer katacaktır.

9) İletişim Bilgileri / Sosyal Medya Sayfaları 

Şirketin genel merkezi, şubeleri, üretim yerleri basın kitinde detaylı şekilde ve haritalı olarak verilmelidir. Ayrıca kurumsal e-posta adresi ile ilgili departmanların e-posta adresleri de basın kitinde yer almalıdır.

Buna ek olarak şirketin kurumsal web sitesi, kurumsal blogu, e-ticaret sitesi, alt markalarına dair web siteleri, mikroblog adresleri, sosyal medya sayfalarının linkleri, anlık mesajlaşma bilgileri, sosyal medyadaki gruplara dair linkler ve/veya kullanıcı adları basın kitinde muhakkak yer almalıdır. Özellikle; Skype, Whatsapp, Telegram, Zoom gibi uygulamalara dair iletişim bilgilerinin de basın kitinde yer alması şirketinizi, diğerlerine göre farklılaştıracaktır.

Kurumsal Kimlik Öğeleri temalı yazı dizimizin beşinci makalesi olan Basın Kiti Nedir? Basın Niye Önemlidir? Basın Kiti Nasıl Oluşturulur? konusunu tüm detaylarıyla sizlere aktardık. Bildiğiniz üzere Branding Türkiye’de her hafta bir kurumsal kimlik öğesini değerlendiriyoruz. Bu defa Basın Kiti Nedir? odağında bir makale hazırladık. Ve makalenin detaylarında basın kitine dair tüm süreçlere yer verdik.

Yazı dizisi diğer kurumsal kimlik öğelerine dair araştırmalarla devam edecek. Anlık bilgi paylaşımını kaçırmamak için Branding Türkiye‘nin push (bildirim) aboneliğini aktif edebilirsiniz. Ayrıca e-posta bülten listesine veya Branding Türkiye Telegram Kanalı‘na katılabilirsiniz.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.