Basın Kiti Nedir? Niye Önemlidir? Nasıl Hazırlanır?

Basın kiti, kurum hakkında önemli ve detaylı bilgileri içeren ve böylece basın kuruluşlarının kurum hakkında bilgi almasını sağlayan bir set paketidir. “Kurumsal Kimlik” konulu yazı dizimizin bu bölümünde Basın Kiti Nedir?, Basın Kiti Niye Önemlidir?, Basın Kiti Nasıl Hazırlanır?, Basın Kiti Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir? başta olmak üzere birçok soruya yanıt bulacağız. 

Bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye‘nin keyifle ve ilgiyle takip edilen yazı dizilerinden biri olan “Kurumsal Kimlik” serisinin 5. bölümünde; kurumun kendisini basın/medya kuruluşlarına tanıtması açısından büyük bir öneme sahip olan “Basın Kiti”ne değineceğiz.

İlk olarak basın kiti nedir? sorusuna yanıt vereceğiz. Diğer bir ifadeyle basın kiti nedir odağında basın kitinin ne anlama geldiğinden bahsedip, daha sonra basın kitinin; öneminden, kuruma getireceği faydalardan, basın kitinin nasıl oluşturulacağından ve oluştururken nelere dikkat edileceğinden bahsedeceğiz.

Basın Kiti Nedir?

Basın kiti nedir?; sorusu en sade şekliyle; kurumun kendini basın/medya kuruluşlarına tanıtmak ve/veya anlatmak için oluşturduğu, içerisinde çeşitli tanıtıcı kurumsal yazılı ve görsel materyallerin olduğu bir set olarak yanıtlanabilir Basın kiti, ayrıca her kurumun kendine özgü hazırlayabildiği ve kamuoyuyla kurumun etkileşimini kolaylaştıran olmazsa olmaz bir kurumsal kimlik öğesidir. Basın kitinde kurumu tanıtan, anlatan, ifade eden belli başlı olgular yer alır.

Basın kiti / medya kiti; bir firmanın kurumsallaşma yolunda kat etmesi gereken önemli bir süreçtir. Kurumlar basın kiti gibi temel bir kurumsal kimlik öğesiyle aslında kurumsallaşma yolculuğunda olduklarını vurgularlar.

Bu arada basın kitinin basılı olmasından ziyade günümüzde artık firmanın kurumsal web sitesinde olması daha önemlidir. Böylece firma hakkında detaylı bilgi arayan herkes anlık olarak firmanın web sitesini ziyaret ederek, basın kiti / medya kiti aracılığıyla şirket hakkında aradığı bilgiye ulaşabilir.

Basın Kiti Neden Önemlidir?

Bir önceki başlıkta ifade ettiğimiz gibi profesyonel bir kurum / kurumsal bir marka olmayı amaçlayan her şirket, kurumsal kimliğin önemli bir aşaması olan kurumsal basın kiti / medya kiti dosyasını oluşturmalıdır. Basın kiti sayesinde kurum birinci ağızdan kendini anlatma fırsatı yakalar. Böylece firma hem basın/medya kuruluşlarının işini kolaylaştırır hem de hedef kitlesiyle olan tanışıklığı kolaylaşır.

Kısacası basın kiti; sürdürülebilir iletişim, marka bilinirliği ve kurum güvenilirliği açılarından büyük önem taşıdığından ihmal edilmemesi gerekir..

Ayrıca basın kuruluşları, okuyuculara herhangi bir marka hakkında haber/duyuru/güncelleme ulaştırırken firmanın kurumsal web sitesindeki basın kitinin içerisinde yer alan bilgileri kullanır. Bu da medya mensuplarının ve haber ajanslarının işini kolaylaştırmış olur.

Basın kitinin bir diğer önemi; kamuoyuna kurum hakkında doğru ve güncel bilgi aktarmak olduğu kadar kurumla ilgisi olmayan bilgilerin oluşturulmasını da engellemesidir.

Peki etkili ve doğru bir basın kiti / medya kiti nasıl olmalıdır? Şimdi de basın kiti oluştururken dikkat edilmesi gereken faktörlere değineceğiz. Böylece eksiksiz bir basın kiti oluşturmanın ipuçlarını aktarmış olacağız.

Basın Kiti / Medya Kiti Nasıl Hazırlanır? 

Basın kiti oluşturmada en önemli detay; içeriğinde neler olduğudur. Ayrıca basın kitinin yazılı ve görsel açıdan son derece profesyonel bir biçimde hazırlanması gerekir. Unutulmamalıdır ki basın kiti / medya kiti bir şirketin dışarı açılan kapısıdır.

Bu yüzden hazırlanacak basın kitinin hem medya mensuplarına ve basın kuruluşlarına ulaşacağını hem de takipçilere ve/veya potansiyel müşterilere hitap edeceği unutulmamalıdır. Bu detay göz önünde tutularak basın kitinin görsel ve yazılı anlamda beğenilir olmasına ve içerdiği bilgi itibariyle tatmin edici olmasına dikkat edilmelidir.

Şimdi basın kitinin içerisinde hangi bilgilerin yer alması gerektiğini açıklamalı şekilde maddeler halinde aktaracağız. Ancak bu öğeler standarttır. Yani kurum özelinde basın kitine eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz herhangi bir başlık varsa mutlaka eklemelisiniz. Kısacası, kurumunuz hakkında kamuoyunun bilmesi gereken ek bilgileri, sizi daha iyi tanıtacağını düşündüğünüz öğeleri basın kiti dosyasına ekleyebilirsiniz. Ancak standart bir basın / medya kiti oluşturmak için aşağıdaki öğelerin yeterli olacağını söyleyebiliriz.

1) Basın Bülteni

Basın bülteni nedir? sorusunu en kısa haliyle; kurum hakkında önemli haberlerin yer verildiği, yeni bir ürün/hizmet için tanıtım amacı taşıyan, kampanya bazlı hazırlanabilen, kurumun dahil olduğu ve/veya organize ettiği etkinlik ya da organizasyonu kapsayan kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan içeriktir şeklinde yanıtlayabiliriz.

Örneğin kurum olarak bir ödül kazanıldığında veya herhangi bir konuda başarıya ulaşıldığında bunu basın bülteni haline getirip kamuoyuyla paylaşmak önemli bir detaydır. Her basın bülteni yüzlerce, binlerce basın mensubu ve kuruluşu tarafından değerlendirilmeye alınır. Belli bir denetimden geçer. Ardından önemli ve etkili bulunduğu takdirde yayınlanır.

Bu yüzden basın bültenlerinin yayıncıların ilgisini çekecek bir tarzda yazılması, diğer bir ifadeyle haber değeri taşıması gerekir. Ayrıca editörleri sıkmamak için bültenin kelime sayısı abartılmamalıdır. Özetle, konu ne olursa olsun konunun özünden sapmadan az ve öz bir basın bülteni hazırlanmalıdır.

Medyada yayınlanmayan basın bülteninin kurum açısından bir getirisi yoktur. Ancak yine de her basın bülteninin kurumun web sitesinde ilgili sayfada tutularak arşivlenmesi gerekir. Bu arada basın kiti içerisinde birden fazla basın bülteni olmamalıdır. Sadece kurumu anlatan kurumsal bir basın bülteninin basın kitinde yer alması kafidir.

2) Kurum Tarihçesi / Hakkında

Kurum tarihçesi ya da kurum hakkında olarak adlandırabileceğimiz bu kısım; kurumun kendini tanıttığı bölümdür. Tarihçe / Hakkında bölümünde; şirketin ne zaman ve kim ya da kimler tarafından kurulduğu, nasıl kurulduğu, kurumun amacının neler olduğu, şirketin kısa ve uzun vadeli hedefleri, kurumsal değerler, misyon ve vizyon, ürün ve hizmet yelpazesi, bulunduğu sektör, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı olmak üzere şirket hakkında kapsamlı bilgi yer alır. Bu bölümde ayrıca şirketin kuruluşu veya markalaşma serüveni hikayeleştirilerek de anlatılabilir.

Şirket hakkında bilgi aktarımı yapılan bu kısım görsel açıdan zenginleştirilebilir. Bunun için son yıllarda popüler olan zaman tüneli benzeri kreatif bir çalışmaya bu kısımda yer verilebilir. Ayrıca şirketin kurumsal anlamda istatistikleri de (ürün çeşitliliği, istihdam sayısı, üretim kapasitesi vb.) yine bu kısma eklenebilir.

Eğer ilginç bir kurum hikayeniz varsa tavsiyemiz bunu detaylıca ve gerçekçi betimlemelerle anlatın.

3) Logo Ve Görsel İçerik

Şirketin logo / amblem vb. kurumsal görsellerine basın kiti içerisinde yer vermek gerekir. Kurumunuzu tanıtan en temel göstergelerden biri logodur. Basın kitine eklenecek logonun en yüksek çözünürlükte ve çeşitli formatlarda (ai, psd, png, jpeg) olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca logonun doğru ve yanlış kullanımına dair kısa bir bilgiyle logoda kullanılan font ve renkler de basın kitinde olmalıdır.

Logo haricinde kurumunuzla bağlantılı olan görseller de basın kitine eklenmelidir. Örneğin; kurucular, ekip, ürünler, ödüller, kurum içi görseller, kurum dışı görseller, organizasyon ve etkinliklere dair görseller olmak üzere kurumu ifade eden görsel materyaller basın kitine eklenmelidir.

4) Departmanlar / Yönetim Kurulu Hakkında Bilgi

Basın kiti içerisinde şirketin departmanları, departman yöneticileri hakkında bilgi verilmesi gerekir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin detaylı biyografisi ve fotoğrafları da basın kitinde olmalıdır.

5) Ödül ve Sertifikalar

Kurumların başarılarının bir yansıması olan ödül ve sertifikalar basın kitinde yer almalıdır. Ödül ya da sertifikanın içeriği, anlamı, önemi ile birlikte ödüllerin / sertifikaların görselleri basın kitinde yer alırsa kamuoyuna başarılı şirket imajı verilmiş olur.

6) Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumsal sosyal sorumluluk firmaların kamuoyu nezdinde saygınlığını arttıran önemli bir faktördür. Bu yüzden hem şirketin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına yer verilmeli hem de kurumsal sosyal sorumluluk anlamında gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek olan işler basın kitinde anlatılmalıdır.

7) Öne Çıkan Ürünler / Hizmetler

Bu bilgi şirketin hangi ürünleri ya da hizmetleri ürettiğine – sunduğuna ve ürün / hizmet çeşitliliğine göre değişse de basın kitinde mal ve hizmetlerden bazılarına yer vermek gerekir. Böylece kamuoyu o ürün / hizmet hakkında detaylı bilgi alabilir.

8) Broşür / Katalog 

Kurumunuza ait bir broşür veya kurumsal bir katalok varsa bunlara da basın kiti içerisinde yer verilebilir. Olmazsa olmaz değildir ancak olursa basın kitine artı değer katacaktır.

9) İletişim Bilgileri / Sosyal Medya Sayfaları 

Şirketin genel merkezi, şubeleri, üretim yerleri basın kitinde detaylı şekilde ve haritalı olarak verilmelidir. Ayrıca kurumsal e-posta adresi ile ilgili departmanların e-posta adresleri de basın kitinde yer almalıdır.

Buna ek olarak şirketin kurumsal web sitesi, kurumsal blogu, e-ticaret sitesi, alt markalarına dair web siteleri, mikroblog adresleri, sosyal medya sayfalarının linkleri veya kullanıcı adları basın kitinde yer almalıdır. Tavsiyemiz; Skype, Whatsapp, Telegram gibi uygulamalara dair iletişim bilgilerinin de basın kitine eklenmesidir.

Kurumsal Kimlik yazı dizimizin beşinci makalesi olan Basın Kiti Nedir? Basın Niye Önemlidir? Basın Kiti Nasıl Oluşturulur? konusunu tüm detaylarıyla sizlere aktardık. Bildiğiniz üzere Branding Türkiye’de her hafta bir kurumsal kimlik öğesini değerlendiriyoruz. Bu defa Basın Kiti Nedir? odağında bir makale hazırladık. Ve makalenin detaylarında basın kitine dair tüm süreçlere yer verdik.

Bu ve benzeri yazı dizilerimizi anlık takip etmek için sayfanın sol alt kısmında yer alan bildirim butonuna tıklayarak Branding Türkiye bildirim aboneliğini aktif edebilir veya bu linkten e-posta aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca “Branding Türkiye Telegram Kanalı”na katılarak anlık bilgi paylaşımının bir parçası olabilirsiniz.

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir