Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde ARGE Faaliyetleri Araştırması (2020) başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı. İşte yayınlanan rapora göre araştırma geliştirme faaliyetlerinin 2020 yılındaki durumu!

TÜİK geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki ARGE faaliyetlerine yönelik 2020 yılı odağında önemli bir rapor yayınladı. Araştırmaya göre; Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon TL‘ye yükseldi. Öte yandan gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2019 yılında %1,06 iken, 2020 yılında 5 trilyon 46 milyar 883 milyon TL’lik GSYH içindeki oranı %1,09’a yükseldi.

ARGE Faaliyetleri Araştırması (2020)

TÜİK tarafından yapılan ve kamuoyuyla geçtiğimiz günlerde paylaşılan “ARGE Faaliyetleri Araştırması (2020)”de; en fazla ARGE harcaması yapan şirket grupları, en fazla ARGE harcaması yapılan alan başta olmak üzere birçok detay mevcut. İşte raporda öne çıkan noktalar;

 • Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler %64,8 ile en büyük paya sahip olurken, bunu %28,4 ile yükseköğretim takip etti.
 • Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı %6,8 oldu.
 • Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları %52,8 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.
 • Ar-Ge harcamalarının 2020 yılında %57,2’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edildi.
 • Genel devlet Ar-Ge harcamalarının %28,4’ünü, yükseköğretim %12,3’ünü, yurt dışı kaynaklar %2,0’ını ve yurt içi diğer kaynaklar %0,1’ini finanse etti.
 • Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2020 yılında toplam 199 bin 371 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı.
 • Sektörler itibari ile dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2020 yılında %65,3’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, %29,9’u yükseköğretimde ve %4,7’si kar amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.
 • TZE cinsinden kadın ARGE personel sayısı, 2020 yılında 63 bin 655 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının %31,9’unu oluşturdu.
 • Sektörler itibari ile TZE cinsinden kadın ARGE personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde %26,0, kar amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği genel devlette %30,1, yükseköğretimde ise %45,1 oldu.
 • Ar-Ge personeli öğrenim durumuna göre incelendiğinde, Ar-Ge personelinin %33,1’inin lisans eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla %32,1 ile doktora veya eşdeğeri, %24,6 ile yüksek lisans, %5,1 ile meslek yüksekokulu ve %5,1 ile lise ve altı kategorileri takip etti.
 • TZE cinsinden ARGE personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; %45,7 ile lisans, %21,4 ile yüksek lisans, %19,0 ile doktora veya eşdeğeri, %7,2 ile meslek yüksekokulu ve %6,8 ile lise ve altı eğitim düzeyi şeklinde oldu.

İstihdam Ve Lokasyon Odağında

 • İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre 2020 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının %32,5’ini gerçekleştiren TR51 (Ankara) oldu. Ankara’yı %25,6 ile TR10 (İstanbul) ve %10,6 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.
 • ARGE personel sayısına bakıldığında ise toplam Ar-Ge personel sayısının %29,0’u TR10 (İstanbul) bölgesinde istihdam edildi. Buna ek olarak istihdam edilenlerin %19,3’ü TR51 (Ankara), %7,7’si ise TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde oldu.
 • Mali ve mali olmayan şirketler tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen 35 milyar 623 milyon TL Ar-Ge harcamasının %55,9’u Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildi.
 • İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında 2020 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 20 milyar 333 milyon TL Ar-Ge harcamasının %44,7’sinin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafından gerçekleştirildiği görüldü.
 • İmalat sanayinde ARGE faaliyeti yürüten girişimlerdeki araştırmacı sayıları incelendiğinde 2020 yılında en fazla araştırmacının 21 bin 206 kişi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler tarafından istihdam edildiği görüldü.

Araştırmaya dair daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayın.


💡 Girişimcilerin Okuduğu Kitap

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.