Agile Marketing Nedir?

Agile Marketing Türkçe karşılık olarak “Çevik Pazarlama” anlamına gelmektedir. Agile marketing adını 1970li yıllarda proje yönetim şekli olarak ortaya çıkan ve geleneksel yazılım süreçlerine karşı inovatif bir tepki olan Agile Software Development’dan alır.

Gelişen teknolojilerle birlikte artık çağımız bir hız çağına dönüştü. Küreselleşme ile birlikte ulusal ekonomilerin yerini alan küresel ekonomi ve rekabetçi piyasa şartları firmaları bu hızlı değişime ayak uydurmaya zorluyor. Bu şartlar altında pazarlama faaliyetlerinin de geleneksel yöntemlerle başarılı bir şekilde devam ettirilemeyeceği ortadadır. Bu noktada pazarlama faaliyetlerini de sürekli değişen piyasa şartlarına entegre etmek gerekmektedir. Bu mantıkla bir grup pazarlama profesyoneli 2012 yılında San Francisco’da bir araya gelerek “Agile Marketing Manifestosu”nu yayınladı.

“Agile Marketing Manifestosu”nu inceleyecek olursak 7 temel yaklaşım üzerinde kurulu olduğunu görürüz.

Şimdi bu  7 temeli ayrıntılı bir şekilde inceleyelim;

 1. Sözleşmelerden ziyade fikir alışverişleri ile doğrulanmış öğrenme: Burada ifade edilmek istenen agile marketing’in doğrusal olmayan esnek doğasıdır. Öğrenme, uygulama ve geri bildirimleri esas alarak ölçümlemeyi, bu ölçümlemeler sonucunda gerekirse stratejide değişim yapmayı ifade eder.
 2. Müşteri, silolar ve hiyerarşi üzerinde işbirliğine odaklanma: Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün geliştirme faaliyetlerine, kurum içi departmanlar ve dağıtımcılar arasında iletişim ve işbirliğine odaklanma.
 3. Big-data referansı doğrultusunda uygulanabilir ve sürekli yenilenen kampanyalar:  İnternet, sosyal medya ve mobil ortamlarından alınan veriler ve analizleri ışığında sürekli yenilenen kampanyalar oluşturmak.
 4. Müşteri keşif süreci: “Pazarlama bir müşteri keşif sürecidir” yaklaşımı ile hareket etmeyi ifade eder. Çünkü müşteriler çoğu zaman beklentilerimize göre hareket etmezler bu nedenle her zaman müşteri memnuniyeti odaklı olunmalı, müşteri profili iyi analiz edilmelidir.
 5. Esnek ancak sağlam temelli plan yapmak: Planlama sürecinin sağlam referanslar üzerinde kurulması gerekir ancak plan değişime ayak uydurmalı gerektiğinde esnek olmalıdır.  Dwight D. Eisenhower’ın dediği gibi, “Planlar değersizdir, ama planlama her şeydir”
 6. Bir planın ardından değişime cevap vermek: Bu ilke 2001 yılında yayınlanan Agile Software Development(çevik yazılım geliştirme) manifestosundan gelmektedir ve yapılan planın ardına piyasada oluşabilecek değişimlere hazırlıklı olmayı ifade eder.
 7. Büyük hedeflerler için küçük denemeler: Büyük hedefler için pilot çalışmalar yapılarak onların analiz edilmesi, oluşabilecek refleksler doğrultusunda daha büyük planlara hazırlanılmasını ifade eder.

Özetlemek gerekirse agile marketing (çevik pazarlama) proje üretkenliğini ve kalitesini artırmak için;

 • Görüş alışverişi,
 • İşbirliği ve ekip çalışması,
 • Hedef kitleyi ve sektörü yakından takip etme ve doğru analiz etme,
 • Değişimleri takip etme ve değişime yanıt verme

gibi konular üzerine yoğunlaşarak pazarlama süreçlerine bütünleşik bir çözüm sunmaktadır.

Kaynakça

 • http://agilemarketingmanifesto.org
 • http://sfagilemarketing.com/about-san-francisco-agile-marketing/
Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir