Kelime anlamı itibariyle Türkçe’ye “Çevik Pazarlama” olarak tercüme edilen Agile Marketing nedir? Niye önemlidir? Agile marketing manifestosu hangi maddelerden oluşur?

Agile Marketing teriminin Türkçe karşılığı “Çevik Pazarlama”dır. Agile marketing kavramı adını 1970’li yıllarda bir proje yönetim şekli olarak ortaya çıkan ve geleneksel yazılım süreçlerine karşı inovatif bir tepki olarak doğan Agile Software Development’dan alır.

Agile Marketing Nedir?

Dijital teknolojideki hızlı değişim, çağın “hız” ile özdeşleşmesine neden olmuştur. Hız aynı zamanda üretim, tüketim, lojistik, iletişim, ulaşım, haberleşme gibi sosyo-ekonomik yapıyı etkileyen unsurların gelişim, değişim ve dönüşüm periyodunu da etkilemiştir. Tüm bunlarla birlikte hız çağı, beraberinde küreselleşmeyi getirmiştir. Bu da ekonominin ve rekabetçi piyasa koşullarının küreselleşmesi anlamına gelmektedir.

Teknolojideki hızlı değişimin getirdiği küreselleşme ve bunun akabinde oluşan yeni ve global rekabet koşulları ise firmaları olumsuz etkilemiştir. Diğer bir deyişler firmalar yaşanan bu hızlı değişime ayak uydurmakta zorlanmıştır.

Bütün bu şartlar altında pazarlama faaliyetlerinin de geleneksel yöntemlerle başarılı bir şekilde devam ettirilemeyeceği ortadadır. Kısacası pazarlama faaliyetlerini, sürekli değişen piyasa şartlarına uygun bir biçimde yeniden dizayn etmek gerekmektedir. Bu mantıkla bir grup pazarlama profesyoneli 2012 yılında San Francisco’da bir araya gelerek “Agile Marketing Manifestosu”nu yayınlamıştır.

Agile Marketing Manifestosu

“Agile Marketing Manifestosu”nu inceleyecek olursak, bu manifestonun 7 temel yaklaşım üzerinde kurulu olduğunu görürüz.

 1. Sözleşmelerden ziyade fikir alışverişleri ile doğrulanmış öğrenme: Burada ifade edilmek istenen agile marketing’in doğrusal olmayan esnek doğasıdır. Öğrenme, uygulama ve geri bildirimleri esas alarak ölçümlemeyi, bu ölçümlemeler sonucunda gerekirse stratejide değişim yapmayı ifade eder.
 2. Müşteri, silolar ve hiyerarşi üzerinde işbirliğine odaklanma: Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün geliştirme faaliyetlerine, kurum içi departmanlar ve dağıtımcılar arasında iletişim ve işbirliğine odaklanma.
 3. Big-data referansı doğrultusunda uygulanabilir ve sürekli yenilenen kampanyalar:  İnternet, sosyal medya ve mobil ortamlarından alınan veriler ve analizleri ışığında sürekli yenilenen kampanyalar oluşturmak.
 4. Müşteri keşif süreci: “Pazarlama bir müşteri keşif sürecidir” yaklaşımı ile hareket etmeyi ifade eder. Çünkü müşteriler çoğu zaman beklentilerimize göre hareket etmezler. Bu nedenle her zaman müşteri memnuniyeti odaklı olunmalıdır. Herhangi bir sorun yaşamamak içinse müşteri profili iyi biçimde analiz edilmelidir.
 5. Esnek ancak sağlam temelli plan yapmak: Planlama sürecinin sağlam referanslar üzerinde kurulması gerekir ancak plan değişime ayak uydurmalı ve gerektiğinde esnek olmalıdır.  Dwight D. Eisenhower’ın dediği gibi, “Planlar değersizdir, ama planlama her şeydir”
 6. Bir planın ardından değişime cevap vermek: Bu ilke 2001 yılında yayınlanan Agile Software Development (çevik yazılım geliştirme) manifestosundan gelmektedir. Bu ifade; yapılan planın sonrasında piyasada oluşabilecek değişimlere hazırlıklı olmayı ifade eder.
 7. Büyük hedeflerler için küçük denemeler: Büyük hedefler için pilot çalışmalar yapılarak onların analiz edilmesi, oluşabilecek refleksler doğrultusunda daha büyük planlara hazırlanılmasını ifade eder.

Özetlemek gerekirse agile marketing (çevik pazarlama) proje üretkenliğini ve kalitesini artırmak için;

 • Görüş alışverişi,
 • İşbirliği ve ekip çalışması,
 • Hedef kitleyi ve sektörü yakından takip etme ve doğru analiz etme,
 • Değişimleri takip etme ve değişime yanıt verme

gibi konular üzerine yoğunlaşarak pazarlama süreçlerine bütünleşik bir çözüm sunmaktadır.

      Kaynakça

 • http://agilemarketingmanifesto.org
 • http://sfagilemarketing.com/about-san-francisco-agile-marketing/

💡 Başarılı Pazarlama Faaliyetleri

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.