Türk-İş tarafından her ay hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılan Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, Mart 2023 için yayınlandı. Rapora göre Mart 2023’te 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 31.241,47 TL oldu.

Türk-İş, geçim şartlarına dikkat çekmek ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişiminin aile bütçesine olan yansımasının ne boyutta olduğunu belirtmek adına her ay “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması” adlı bir rapor yayınlıyor. Raporun Mart 2023 sonuçları ise geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı.

Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Mart 2023

TÜRK-İŞ tarafından her ay hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Mart 2023 verileri genel hatlarıyla şöyle;

 • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9.591,13 TL’ye yükseldi.
 • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31.241,48 TL’ye yükseldi.
 • Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12.469,98 TL’ye yükseldi.

Doğal Afetlerin Ekonomiye Etkisi

Hâlihazırda büyük bir geçim zorluğu yaşayan geniş kitlelerin 6 Şubat Büyük Türkiye Depremi ve sonrasında yaşanan sel felaketlerinin doğurmuş olduğu zorlukları daha yoğun hissetmesi ve gelir dağılımındaki adaletin daha da bozulması ihtimal dâhilinde. Bunun mümkün olduğunca önlenmesi ve ücretli-maaşlı geçinenlerin milli gelirden aldıkları payların yıldan yıla gerilemesinin önüne geçilmesi için siyasi iradenin ilk başta yapması gerekenlerden birisi vergide adaleti sağlamaya yönelik politikalar geliştirmesidir. Örneğin geçen yıl tahakkuk eden 435 milyar TL’lik para cezasının sadece 35 milyar TL’si(%8’i) ve 2022 bütçesi kapsamında tahakkuk ettirilen gelirin %71’i tahsil edildi ki bu miktar 1,1 trilyon TL’ye denk gelmekte. Kamu kurumlarının kendi arasında birbirlerine yapmış oldukları bağışlar kenara konulduğunda (Hazine, bir şekilde bu kamu kurumlarının deprem için bağışladıkları paraların yerine aynı miktarda parayı bulmak zorundadır) özel kesim bağışlar ile DASK’ın toplamı sadece 57 milyar TL yapıyor.

2 trilyon TL civarında olacağı tahmin edilen deprem maliyetinin yarısı bütçedeki 1 yıllık kamusal gelir tahakkukunun tahsil edilemeyen kısmından karşılanabilir düzeyde. Ancak Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göre 2022’de toplanması öngörülen doğrudan vergiler dolaylı vergilerin neredeyse 2 katı kadar. Bu durum eğer gerekli düzenlemeler sağlanmaz ise hayat pahalılığından en çok etkileneceklerin yine sabit gelirliler ile ekonomik açıdan toplumun en kırılgan ve yoksul kesimlerinin olacağını kanıtlar niteliktedir.

Mutfak Enflasyonu (Mart 2022)

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “Mutfak Enflasyonu”ndaki değişim Mart ayında şu şekilde gerçekleşti:

 • Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 1,76 oranında gerçekleşti.
 • İki aylık değişim oranı % 17,96 tespit edildi.
 • Son on iki ay itibariyle değişim oranı % 94,62 oldu.
 • On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı % 114,03 olarak hesaplandı.

Mart 2023’te Gıda Fiyatlarındaki Değişim

Türk-İş’in her ay hazırlamış olduğu Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’na göre Mart 2023’te çeşitli kategorilerdeki gıdalar ayrı ayrı değerlendirilerek bir fiyat endeksi ortaya koyulmaktadır.

Buna göre raporda yer alan gıda grupları şöyle;

 • Süt, yoğurt, peynir grubu
 • Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat grubu
 • Meyve, sebze grubu
 • Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik grubu
 • Son grup (Yağ, tereyağı, margarin, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, siyah zeytin, yeşil zeytin, fındık, ceviz, fıstık, ayçekirdeği vb, karabiber, nane, kimyon vb, çay, bal, şeker, reçel, pekmez, tuz, salça)

Yukarıda yer alan gıda kalemlerine ilişkin fiyat değişimlerine dair bilgi sahibi olmak ve Türk İş tarafından hazırlanan “Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Raporu (Mart 2023)”detaylı incelemek için buraya tıklayın.

TÜRK-İŞ‘in hazırladığı Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Raporu (Ocak 2023) verilerinin yer aldığı raporu sizler için analiz edip aktardık. Detaylı değerlendirmelerin yer aldığı Türk-İş raporlarını her ay eş zamanlı olarak sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Kaynak: Türk İş (Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Raporu)


Açlık Ve Yoksulluk (Şubat 2023)

Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.